Nina Smith: "Lappeløsninger vil ikke løse problemerne"

"Vi er nødt til at kigge på, hvor meget vi har forsøgt, uden det er lykkedes at bryde trenden," siger Nina Smith ni måneder efter, Reformkommissionen fremlagde sit omdiskuterede forslag om Hpx. 

Flere og flere vil i gymnasiet, og færre og færre er klar til at tage en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Den udvikling vil fortsætte, medmindre der laves store forandringer, vurderer Nina Smith.
Flere og flere vil i gymnasiet, og færre og færre er klar til at tage en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Den udvikling vil fortsætte, medmindre der laves store forandringer, vurderer Nina Smith.Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget
Signe Løntoft

Når en stor gruppe unge ikke kommer videre efter gymnasiet eller vælger at tage en erhvervsuddannelse efter studentereksamen er det symptomer på de skævheder i uddannelsessystemet, som Reformkommissionen har peget på.

Det siger professor Nina Smith, der ledte arbejdet i kommissionen.

Budskabet kommer som led i debatten om de studenter, der tager flere og flere sabbatår og - for nogles vedkommende - aldrig får en kompetencegivende uddannelse, og de studenter, der tager en erhvervsuddannelse efter gymnasiet.

Altinget logoUddannelse
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget uddannelse kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00