Reformkommissionen: VEU-systemet fungerer, men flere skal bruge det

For få fag- og ufaglærte efteruddanner sig, men problemet løses ikke ved en stor strukturel omlægning af VEU-området, konkluderede Reformkommissionen onsdag. I stedet skal et mere overskueligt uddannelsesoverblik, digitalisering samt moderne undervisningsformer gøre flere motiverede til at efteruddanne sig.

Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget
Andreas Wind

Der er meget at vinde for de fag- og ufaglærte, hvis de efteruddanner sig i det nuværende voksen– og efteruddannelsessystem. Men alligevel lader flere og flere være.

Systemet fungerer godt, men mange af dem, der skal bruge det, er ikke motiverede til det.

Den diagnose stiller Reformkommissionen i deres første anbefalingsrapport, Nye Reformveje 1, som de præsterede onsdag. 

Hvis man skal flytte noget på det område her, så handler det om det, der foregår inde i hovederne, på de folk, der skal motiveres

Per B. Christensen
Medlem af Reformkommissionen

Altinget logoUddannelse
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget uddannelse kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00