Regeringen fordeler 100 millioner til indsatser for børn og unge, der mistrives

FORDELT: Pengene går blandt andet til initiativerne Back2School, Cool Kids og Livsmod og er finansieret via satspuljen.

37 kommuner får tilsammen tildelt 102,9 millioner kroner af satspuljemidlerne. Det har regeringen i dag meldt ud.

Tilskuddet, som de 37 kommuner modtager, gives med det formål at styrke indsatsen i behandlingen af børn og unge i mistrivsel.

Puljen var en del af den satspuljeaftale, der blev indgået på sundhedsområdet for 2019-2022. Indtil den 11. september 2020 kunne kommuner søge om tilskud til initiativer, der omhandler behandlingstilbud til børn og unge i mistrivsel.

Login