Rektor: Lad os styrke uddannelsen af skolelederne

DEBAT: Skolelederen spiller en vigtig rolle for den enkelte elevs faglige og sociale udbytte. Derfor er det nødvendigt at styrke det samlede uddannelsestilbud til landets skoleledere, skriver rektor for Professionshøjskolen UCC, Laust Joen Jakobsen.

Af Laust Joen Jakobsen
Rektor for Professionshøjskolen UCC

Skolelederne er nøglen til at sikre, at alle børn lærer og trives mest muligt, fra de starter i 0. klasse, til de siger farvel til skolen som flyvefærdige unge.

Det er skolelederne, der står i spidsen for folkeskolens udvikling og dermed også for elevernes personlige, faglige og sociale udvikling.

De har opgaven at muliggøre og skabe rammer for, at lærere og pædagoger kan yde den bedste undervisning og pædagogik til gavn for eleverne – og hele samfundet.

Derfor er det godt, at Regeringen og KL – i forbindelse med økonomiaftalen for 2017 – nedsatte en arbejdsgruppe med det formål at undersøge skoleledernes uddannelsesbehov. Det er også værd at lytte til de anbefalinger, som arbejdsgruppen, der bl.a. består af tre ministerier, KL samt flere lederforeninger, for nyligt offentliggjorte. 

Jeg er enig i, at skolelederne i højere grad skal rustes til at kunne analyse skolens samlede virke og på den baggrund træffe mere kvalificerede beslutninger. Der er, som rapporten konkluderer, brug for et praksisnært fokus, hvor den enkelte skoleleder har viden og metoder til – i dialog med hele skolen – at kunne sikre høj kvalitet i alt det vigtige, der foregår i klasse- og faglokaler, fælles- og udearealer.

Faglig og praksisnær ledelse
Gennem uddannelse skal skolelederne have solide kompetencer inden for faglig, praksisnær ledelse. De skal ikke være eksperter i alt, der foregår på skolen i og uden for undervisningen – det er lærerne, pædagogerne og vejlederne ­– men de skal have overblik og indsigt til at kunne udstikke og fastholde skolens kurs.

Samtidig skal vi huske, at skoleledelse i dag ikke kun er et anliggende for skolelederen, men for ledelsesteamet, der ofte består af flere ledelsespersoner, herunder ledere med pædagogfaglig baggrund.

Med skolereformen er behovet for tværprofessionelt samarbejde, og dermed for tværprofessionel ledelse, steget markant. Det gælder selvfølgelig på tværs af lærer- og pædagogprofessionen, men også faggrupper som socialrådgivere, sundhedsplejersker og psykologer. 

Derfor er der fortsat brug for fælles uddannelse på tværs af ledergrupper i vores velfærdssamfund (bl.a. dagtilbudsledere, skoleledere og ledere i social- og sundhedssektoren) såsom diplomuddannelserne i ledelse, der allerede tager udgangspunkt i den enkelte leders praksis – udover at tilvejebringe teori.

Ny inspiration fra New Zealand 
Det er netop professionshøjskolernes styrke at koble forskning, teori, uddannelse og praksis tæt – også i diplomuddannelserne.

Samtidig går vi hele tiden nye veje for at udvikle vores tilbud til ledere, kommuner og regioner. I september 2016 slog UCC fx dørene op for en ny lederuddannelse til skoleledere, der bygger på et samarbejde med Dafolo og Auckland University med skoleforsker Viviane Robinson i spidsen. 

Når ’Growing Great Leaders’ har fået så flot en modtagelse og starter flere hold op efter sommerferien, er det, fordi uddannelsen bygger på international forskning i skolelederens betydning for den enkelte elevs udbytte – og samtidig fokuserer på at opkvalificere og styrke lederens kompetencer i at agere i praksis over for personale, elever, forældre, osv.

Som professionshøjskole er vi glade for at kunne udbyde flere relevante uddannelser til skolelederne, og vi ser frem til et fortsat samarbejde om udviklingen af uddannelserne.  

Skolelederne og skoleledelserne løfter en opgave, der er af afgørende betydning for vores velfærdssamfund. Derfor er der heldigvis politisk bevågenhed på deres kompetencer, og derfor skal vi på tværs af professionshøjskoler, professioner, aftagere og politikere fortsat samarbejde om at udvikle og styrke vores samlede uddannelsestilbud, så lederne kan løfte deres ledelsesopgaver, der både er vigtige – og under evig forandring i takt med det omgivende samfund.

Forrige artikel Professionshøjskole: Klog digitalisering kan fremtidssikre studerende Professionshøjskole: Klog digitalisering kan fremtidssikre studerende Næste artikel Akademikerne og FA: Efteruddannelsessystemet skal nytænkes Akademikerne og FA: Efteruddannelsessystemet skal nytænkes
Denne uge: Sorø-møde, budgetlov og konsulenter

Denne uge: Sorø-møde, budgetlov og konsulenter

UGEN: Pernille Rosenkrantz-Theil (S) får debut som vært for Sorø-mødet. Finansministeren skal i samråd om konsulenter, mens Bjarne Corydon og Anders Bondo begge deltager i en høring om budgetloven.