Så mange medarbejdere har uddannelserne mistet

FALD: Gymnasier, VUC'er, erhvervsskoler og SOSU-skoler over hele landet har sagt farvel til medarbejdere de senere år. I alt 2.186 siden maj 2015. SOSU-skolerne har mistet den største procentdel.

Tallene taler for sig selv.

Der ér kommet færre medarbejdere på landets uddannelsesinstitutioner de senere år. Det gælder for både undervisere, administrative medarbejdere, ledere og vejledere.

Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet.

Login

  • Anmeld

    Per Farbøl · Rektor

    Færre medarbejdere på uddannelserne

    Nedgangen i antallet af medarbejdere på uddannelserne på 2.186 siden maj 2015 kan ikke forklares med, at der siden 2011 er 2.000 færre unge mellem 16 og 19 år.
    Forklaringen er i al overvejende grad de besparelser, der gennem flere år er vedtaget for uddannelsesområdet - eller som det hedder på Christianborg-sprog omprioriteringsbidrag, effektiviseringer af statsligt indkøb og IT m.v. Fremover suppleret med en omlægning til en bidragsfinancieret barselsfond og senere opgørelsestidspunkt for elevtal.