SF kritiserer regeringen: I lader VUC sejle sin egen sø

DEBAT: Otte VUC-centre lukker, og endnu flere er lukningstruede. Nærhed til uddannelser er vigtigt, og VUC skal ikke kun være for voksne i byerne. Ministeren skal nedsætte en visionsgruppe, som skal arbejde med en ny vision for VUC, mener SF.

Af Jacob Mark (SF)
Undervisningsordfører

Massive besparelser, udsigt til færre kursister og overflytning af aktiviteter til andre uddannelsesinstitutioner.

VUC er hårdt presset fra flere sider, og det pres har store konsekvenser. Til sommer mister otte byer et lokalt VUC-center.

At dømme ud fra regeringens manglende handlinger, lader de VUC sejle deres egen sø. Men VUC fortjener bedre. For SF er det vigtigt, at der er et stærkt VUC i fremtiden.

Stop besparelserne
VUC varetager en vigtig opgave i samfundet. VUC sikrer almen uddannelse og efteruddannelse for alle unge og voksne i landet. Det er unge og voksne, som af den ene eller den anden grund ikke har taget den direkte vej gennem uddannelsessystemet. VUC hjælper dem, som vil i uddannelse, men mangler afgangseksamen fra folkeskolen. Dem, som vil følge udviklingen inden for deres jobfunktion. Dem, som vil skifte spor arbejdsmæssigt. VUC’s arbejde er af stor værdi for den enkelte og for samfundet. Desværre virker det ikke til, at regeringen har samme holdning. De senere års politiske besparelser og reformer har gjort det vanskeligt at drive VUC. 

Reformer har flyttet aktiviteter fra VUC-afdelingerne ud til den nye FGU, erhvervsskolerne og professionshøjskolerne. Samtidig har massive besparelser ramt VUC. Fra 2016 til 2019 har VUC-området måttet spare 0,6 milliarder kroner alene som følge af omprioriteringsbidraget. 0,6 milliarder kroner på tre år.

I SF vil vi stoppe besparelserne.

Vi skal fjerne omprioriteringsbidraget, og vi skal lave et nyt taxametersystem, som tager udgangspunkt i et mindre fokus på aktivitet og et større fokus på stabilitet. 

Styrk sårbare VUC i yderområderne
Til sommer lukker VUC i otte byer. I Hirtshals, Ebeltoft, Brovst, Grindsted, Frederiksværk, Rudkøbing, Frederikssund og Varde må VUC dreje nøglen om efter mange års økonomiske besparelser. Samtidig er yderligere 13 undervisningssteder lukningstruet.

Besparelserne og reformerne, som har ramt VUC, har nu ført til lukning af mindre VUC-afdelinger uden for de store byer. Det må stoppes, for vi skal sikre lige adgang til uddannelse for alle, uanset hvor i landet man bor.

Afstanden til ens uddannelsesinstitution har betydning for, om man vælger at efteruddanne sig. Nærhed er centralt for at skabe lige uddannelsesmuligheder. Lukning af afdelinger uden for de store byer vil skævvride mulighederne for at uddanne sig.

VUC skal ikke kun være for unge og vokse, der bor i storbyerne. Det er ikke blot et stort tab for den enkelte, men i høj grad også for samfundet.

SF mener, at der skal sættes flere penge af til at styrke de sårbare VUC i yderområderne. Kun på den måde sikrer vi lige uddannelsesmuligheder for alle.

VUC's fremtid skal sikres
VUC’s nuværende situation er et resultat af regeringens manglende ambitioner, i forhold til hvad der skal ske med VUC. Derfor vil vi, i SF, arbejde for, at ministeren nedsætter en visionsgruppe, som skal arbejde med en ny vision for VUC. På den måde får vi sikret VUC’s fremtid og gjort det klart, hvad deres rolle er i vores vision om livslang læring for alle danskere.

I SF mangler vi ikke ambitioner for VUC’s fremtid. VUC’en skal fortsat hjælpe unge og voksne med almen uddannelse og efteruddannelse. Vi vil styrke VUC’en i stedet for at udvande den.

Vi vil fjerne uddannelsesbesparelserne, så vi blandt andet sikrer, at de mindre VUC-afdelinger overlever. Samtidig skal vi sætte flere penge af til at styrke de sårbare VUC i yderområderne. Og så skal VUC være kernen i en ny politik, der betyder, at man aldrig rigtigt forlader sin uddannelse. At man løbende uddanner sig, selv når man er i arbejde.

Vi vil ikke tillade, at regeringen lader VUC sejle sin egen sø.

Forrige artikel VUC-rektorer: Husk at fraværsårsager ikke kan sættes på formel VUC-rektorer: Husk at fraværsårsager ikke kan sættes på formel Næste artikel Nationalt videncenter: Sådan ruster it elever på efteruddannelser til det moderne samfund Nationalt videncenter: Sådan ruster it elever på efteruddannelser til det moderne samfund
  • Anmeld

    Verner Rylander-Hansen · formand Danske HF & VUC - lederne

    Tak til Jakob Mark og SF for den positive udmelding om VUC og om at stoppe omprioriteringsbidraget.

    Hos Danske HF & VUC kan vi kun være enige i det fornuftige for samfundet i at sikre ordentlige vilkår til VUC. Vi står overfor en fremtid, hvor der er brug for, at så mange, som overhovedet muligt kan uddanne og efteruddanne sig fleksibelt og med afsæt i den enkelte, VUC er med til at sikre, at der også reelt er et tilbud om uddannelse og efteruddannelse til alle – i hele landet. Vi takker også for tilkendegivelserne om øget økonomisk støtte til vores sårbare afdelinger og til fjernelse af omprioriteringsbidraget. Det sidste er helt afgørende, da støtte til udvalgte områder med den ene hånd ikke nytter meget, hvis den anden hånd fortsætter med massive besparelser.