Skolebørnene har fået det største løft i de kommunale bevillinger

FORDELING: Trods flere penge til daginstitutionerne og ældrepleje er det skolebørnene, der har oplevet det største økonomiske løft siden 2018. Men ældre og handicappede fylder stadig mere i budgetterne, viser Altingets opgørelse.

De yngste og de ældste fylder meget i den politiske diskussion om kommunernes økonomi. Store fødselsårgange og et stigende antal ældre lægger pres på de kommunale budgetter.

Det har været et af kommunernes stærkeste argumenter for at få løftet den økonomiske ramme de seneste år. Oven i det kommer christianborg-politiske ønsker om at løfte kvaliteten i ikke mindst daginstitutionerne.

Men ser man på, hvor kommunerne har skruet mest op for bevillingerne de seneste par år, så er det hverken de alleryngste eller de ældste, som har oplevet den største vækst.

Login