Debat

Skoleforsker: Politikerne bør diskutere, hvor almennyttige fondene egentlig er

Fondenes magt er blevet kompleks og uigennemsigtig, og det afstedkommer, at kampen om elevers fremtidige læring og dannelse er blevet ulige. Det er på tide, at ordet almennyttig, som giver fondene skattefrihed, tages op til politisk refleksion, skriver Jette Reuss Schmidt.

I udlandet som i Danmark retter fondenes indflydelse sig i særlig grad mod fag indenfor det naturvidenskabelige, teknologiske og matematiske område, skriver Jette Reuss Schmidt.
I udlandet som i Danmark retter fondenes indflydelse sig i særlig grad mod fag indenfor det naturvidenskabelige, teknologiske og matematiske område, skriver Jette Reuss Schmidt.Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix
Jette Reuss Schmidt
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Fondenes milliardstore investering i folkeskolen kræver politisk opmærksomhed. Det gør den ikke kun på grund af investeringens størrelse. Det gør den også, fordi fondenes filantropistrategier de seneste 15–20 år har ændret karakter.

Efter amerikansk forbillede har mange danske fonde bevæget sig væk fra et armslængdeprincip mod strategier med bevidst påvirkning af skolens undervisning. Fondene har opbygget store sekretariater og ansat dygtige mediefolk. Det betyder, at de er blevet langt mere styrende i forbindelse med tildeling af midler, opfølgning af projektmål og sikring af mediemæssig og politisk promovering af ideer og resultater.

Desuden indgår mange fonde nu i indflydelsesrige offentlig-private netværk, som aktivt engagerer sig i skolens undervisning.

Temadebat

Hvilken rolle skal fondene spille i børn og unges læring?

Fondenes donationer til uddannelsesområdet har taget fart de seneste år, men kalder det på en tydeligere politisk ramme på området?

Det sætter Altinget fokus på i en ny temadebat, hvor vi inviterer centrale aktører til at give deres perspektiv på forholdet mellem fondene og børn og unges læring.

Du kan læse oplægget til debatten her.

Det flugter med en europæisk tendens, hvor kommercielle aktører i stigende grad er trådt ind i det politiske rum og indtager en række forskellige roller i skoleaktiviteter. I udlandet som i Danmark retter indflydelsen sig i særlig grad mod STEM-fagene (science, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik).

Fokus på naturvidenskab

Som følge af den ændrede filantropistrategi opereres der nu med shared-value-strategier, hvorved det tilsigtes, at både donor og modtager opnår værdi af samarbejdet.

Fondenes modervirksomheders interesser kommer i mange tilfælde tydeligt til udtryk i projekternes formål og styring.

Det gælder blandt mange andre LEAPS (med forbindelse til Danfoss), hvor elevernes virksomhedsparathed indgår i projektevalueringen, Naturvidenskabernes Hus (med Grundfos som initiativtager), hvor elever fordyber sig i virksomhedsudfordringer, og det gælder Engineer the Future, som er en teknologisk alliance støttet af flere fonde, og hvis mål det er at få elever til at vælge uddannelse inden for ingeniørvidenskab, it eller science.

Den didaktiske tilgang i disse tre og mange andre offentlig-private alliancer ligner i øvrigt hinanden til forveksling og udspringer af den samme kriseretorik om manglende arbejdskraft inden for STEM-området. I sig selv er der ikke noget galt med de ovenfor nævnte projekter, men de tydeliggør spændingen mellem offentlige og private interesser. Der er for eksempel ikke tilsvarende projekter med fokus på manglende arbejdskraft inden for velfærdsområdet. Og desuden har skolen et langt bredere sigte end arbejdsmarkedsparathed.

Læs også

Fondene som kompleks magtfaktor

Fondenes styringsform afstedkommer, at en stor del af bevillingerne afsættes til effektmåling og andre bureaukratiske styringssystemer inklusive promovering af projektresultater.

Resultaterne fremstår som evidens for, hvad der virker i folkeskolen og danner grundlag for politisk lobbyisme og nye ansøgninger til de fonde, man i forvejen har tæt kontakt til. Formentlig på grund af en iboende ulighed mellem donor og modtager, er der påfaldende lidt kritik af projekternes effektmålingsresultater.

Internationale skoleforskere advarer om, at demokratiet i et samfund begynder at svigte, når økonomiske og kommercielle interesser er i centrum for skoleudvikling.

Jette Reuss Schmidt
Lektor, Professionshøjskolen UCN

Fondenes magt er således blevet en kompleks uigennemsigtighed, og sammen med de ændrede strategier afstedkommer det, at kampen om elevers fremtidige læring og dannelse er blevet ulige.

Det er på tide, at ordet almennyttig, som giver fondene skattefrihed, tages op til politisk refleksion.

Ordet kan lyde hult, hvis man ikke er enig i fondenes prioritering eller læringssyn og ikke har deres midler, sekretariater og netværksforbindelser til at kæmpe for anderledes prioriteringer.

Det må tilstræbes, at der fra politisk hold opsættes rammer for fondenes indflydelse, så der skabes en mere ligelig balance i den alsidige udvikling af folkeskolen.

At de fondsfinansierede projekter er blevet en magtfaktor, skyldes dog også mangelfulde offentlige investeringer i skoleudviklingsprojekter. Så på den ene side er fondsmidlerne kærkomne. På den anden side udfordrer fondenes komplekse filantropistrategier skolen som demokratisk anliggende.

En udfordring, som politikerne desværre vægrer sig ved at tage hånd om. Formentlig fordi det er belejligt at lade fondene betale for skolens udviklingsprojekter, men internationale skoleforskere advarer om, at demokratiet i et samfund begynder at svigte, når økonomiske og kommercielle interesser, og ikke pædagogik, er i centrum for skoleudvikling. Forhåbentlig inddrages fondenes skoleindflydelse i Folketingets Magtudredning 2.0.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jette Reuss Schmidt

Lektor, ph.d., Professionshøjskolen UCN
cand.pæd i geografi, Ph.d

0:000:00