Debat

SMVdanmark: Flere faglærte bør skrives med blokbogstaver ind i nyt regeringsgrundlag

Uden flere faglærte får vi ikke sikret den nødvendige arbejdskraft til hverken velfærd eller den grønne omstilling. Handling er nødvendigt. Derfor skal flere faglærte skrives med store bogstaver i et nyt regeringsgrundlag, skriver Dorte Zacho og Kasper Munk Rasmussen.

Der findes utallige dygtige og engagerede lærere på erhvervsuddannelserne, men det går ikke, at vi igen og igen hører om lærere, der skræmmer elever væk fra erhvervsskolerne, fordi de er uengagerede, skriver Dorte Zacho og Kasper Munk Rasmussen.
Der findes utallige dygtige og engagerede lærere på erhvervsuddannelserne, men det går ikke, at vi igen og igen hører om lærere, der skræmmer elever væk fra erhvervsskolerne, fordi de er uengagerede, skriver Dorte Zacho og Kasper Munk Rasmussen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Dorte Zacho Martinsen
Kasper Munk Rasmussen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Hver dag forsvinder i gennemsnit lidt mere end 27 færre faglærte fra det danske arbejdsmarked, uden at andre træder i deres sted. Det svarer til, at der alene i år er blevet 8.500 færre faglærte på arbejdsmarkedet. Forklaringen er enkel. Vi uddanner simpelthen ikke nok til at erstatte alle de faglærte, der går på pension i de kommende år.

Det er næsten unødvendigt at understrege, hvad det betyder for Danmark, hvis vi ikke får vendt udviklingen. Men det er vigtigt at slå fast, at det udover at ramme den fremtidige vækst og udvikling også vil gøre det svært at nå i mål med den grønne omstilling.

Flere faglærte bør derfor skrives med store bogstaver i et kommende regeringsgrundlag for en ny regering, uanset hvilke partier, den måtte komme til at bestå af.

Dystre prognoser

Desværre går vi ind i den kommende valgperiode med lidt af en mavepuster. Fra januar til august i år er der startet 7.500 færre elever i 2022 end i 2021. Det svarer til et fald på 18 procent. Det kan dermed ende med at gå værre, end selv de dystre prognoser har spået.

Kun ved at give erhvervsskolerne en saltvandsindsprøjtning kan vi sikre, at flere vil gå den vej i fremtiden

Dorte Zacho og Kasper Munk Rasmussen, hhv. formand for uddannelsesudvalget og chefkonsulent, SMVdanmark

Forklaringerne på den massive nedgang i optagelsestallet kan være mange. Vi ved dog, at de vigtigste ambassadører for erhvervsuddannelserne, er de elever, der går på uddannelserne i dag. Det er disse unge, der fortæller om erhvervsuddannelserne til venner og familie.

Derfor skal vi virkelig tage at lytte efter, når lærlingene med Carl Emil Lind i spidsen går sammen om lærlingeoprøret og peger på , at der er behov for en milliardinvesteringer i tidssvarende udstyr, ordentlige faciliteter og flere kompetencer til lærerne.

Det kan ikke undre, at uddannelserne har svært ved at rekruttere, når vi hører om elever, der selv må have værktøj med, eller hvor svendeprøver ikke kan gennemføres, fordi udstyret er i stykker.

Kun ved at give erhvervsskolerne en saltvandsindsprøjtning kan vi sikre, at flere vil gå den vej i fremtiden. Det kan dog ikke lykkes med penge alene. Der skal også stilles større krav til skolerne og særligt til lærernes kompetencer.

Styrk kvaliteten

Der findes utallige dygtige og engagerede lærere på erhvervsuddannelserne, men det går ikke, at vi igen og igen hører om lærere, der skræmmer elever væk fra erhvervsskolerne, fordi de er uengagerede eller ikke kompetente til deres fag.

Vil politikerne for løse vores vigtigste problemer i samfundet, så er svaret mere faglært arbejdskraft

Dorte Zacho og Kasper Munk Rasmussen, hhv. formand for uddannelsesudvalget og chefkonsulent, SMVdanmark

Det kan være faglærere, der ikke kan betjene de tegneprogrammer, som eleverne skal bruge, eller engagerede elever, der bliver sendt hjem fra undervisningen midt på ugen, fordi der ikke er flere opgaver.

Derfor foreslår SMVdanmark, at politikerne i et kommende regeringsgrundlag ikke kun forpligter sig på et løft af erhvervsuddannelserne, men også stiller større krav til kvaliteten.

Konkret foreslår vi, at den obligatoriske diplomuddannelse i erhvervspædagogik skal justeres, så praktisk undervisning fylder mere. Der bør eksempelvis være flere moduler, hvor læreren underviser under supervision fra en kollega og efterfølgende modtager feedback.

Der bør ligeledes indføres krav om, at erhvervsskolelærere løbende skal gen-akkrediteres fagligt og pædagogisk for eksempel hvert tredje år.

Derudover bør der være krav om, at erhvervsskolelærere løbende skal i praktikforløb i deres branche for at sikre, at de vedligeholder deres faglige viden.

Sidst men ikke mindst bør Børne- og Undervisningsministeriet iværksætte et program til vidensdeling om best practice for kompetenceudvikling af lærere. Det bør være obligatorisk for erhvervsskoler at deltage i programmet.

Det er nogle konkrete bud, men det vigtigste er, at vi får taget en grundig drøftelse af, hvad der kan gøres for at sikre, at eleverne får en uddannelse af den kvalitet, de fortjener.

Mangel på hænder

Som arbejdsgivere skal vi også blive bedre til at shoppe mellem erhvervsskolerne og vælge de skoler til, hvor man virkelig prioriterer kvaliteten.

En stærkere kerne-kvalitet på erhvervsuddannelserne vil være med til at sikre rekrutteringen, når det gode budskab spreder sig fra mund til mund. Men vi kan gøre mere for at sikre, at flere træffer et uddannelsesvalg på et oplyst grundlag.

Vi skal blandt andet skrue op for indsatsen over for de såkaldt ufaglærte. For længe har vi bildt de unge ind, at gymnasiet var den sikreste vej til fremtidens arbejdsmarked. Sådan er det bestemt ikke længere. En faglært er i dag voldsomt efterspurgt, og flere og flere faglærte stillinger forbliver ubesatte grundet for få hænder.

Læs også

Skal vi have flere til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse kræver det også mere praksisfaglighed i folkeskolen og 10.klasse, så flere og flere unge får øjnene op for det erhvervsrettede, inden de skal træffe deres endelige uddannelsesvalg.

Kun syv procent af alle unge, der er startet på en videregående uddannelse, fortæller, at vedkommende overvejede en erhvervsuddannelse. Her har vi tydeligvis ikke været gode nok til at få fortalt om alle de muligheder, end erhvervsuddannelse giver.

Det haster med at komme i gang, og det skal vi på både kvalitet og rekruttering. Vil politikerne for alvor løse vores vigtigste problemer i samfundet i dag, så er svaret mere faglært arbejdskraft. Uden dem får vi ikke sikret den nødvendige arbejdskraft til hverken velfærd eller den grønne omstilling.

Handling er nødvendigt – og hellere i dag i morgen. Derfor skal flere faglærte skrives med store bogstaver i et nyt regeringsgrundlag.

E-mail Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Dorte Zacho Martinsen

Formand, uddannelsesudvalget, SMVdanmark
Kontorassistent ved Told/Skat, Merkonom i Regnskab

Carl Emil Lind Christensen

Formand, Metal Ungdom, næstformand, DSU, medlem, Ungeklimarådet,
i lære som industriteknikker

Kasper Munk Rasmussen

Chefkonsulent og uddannelsesansvarlig, SMVdanmark