Træningslejre, godskrevet fravær og mulighed for et ekstra gymnasieår: Ny gymnasieordning vil støtte samfundsengagerede unge

TALENTUDVIKLING: En nyudviklet gymnasieordning vil støtte særligt samfundsengagerede unge på ungdomsuddannelserne. Ordningen beskrives som en Team Danmark-lignende ordning for fremtidens politiske ledere og civilsamfundsengagerede unge. Den skal gøre det lettere at udføre frivilligt arbejde, uden at det eksempelvis koster på fraværskontoen.

Fremover skal det være endnu lettere for særligt samfundsengagerede unge, der udfører frivilligt arbejde for en lokal ungdomsorganisation, et politisk ungdomsparti, den lokale idrætsforening eller arbejder på at starte en lokal musikfestival op, at forene det frivillige arbejde med også at kunne passe deres skolegang.

Det vil en ny Team Danmark-lignende ordning for særligt samfundsengagerede unge sørge for.

SEU-ordningen, som den kaldes, skal med muligheden for at kombinere gymnasietilværelsen med frivilligt arbejde sikre, at de unge kan prioritere både det faglige i gymnasiet og deres frivillige engagement uden at gå på kompromis med nogen af delene.

Login

 • Anmeld

  Jannie Eismark · Projektkonsulent

  Hvad med de samfundsengagerede unge på de øvrige ungdomsuddannelser?

  Synes det et en rigtig god idé, men savner, at der også tænkes i at udvikle tilsvarende forløb for unge på de øvrige ungdomsuddannelser - fx erhvervsuddannelserne. Det frivillige civilsamfundsarbejde udøves af unge på tværs af ungdomsuddannelserne, og ordninger tilsvarende SEU kunne give dem de samme muligheder for samfundsengagement og -deltagelse. Som en sidegevinst kunne det også gøre det mere attraktivt for unge at søge bredere end de gymnasiale uddannelser.

 • Anmeld

  Torben Vinter · Leder af Frontløberne

  Hvad med de andre

  Kære Jannie.

  Tak for dit svar. Det er vi helt opmærksomme på. Men vi skal starte et sted, og efter dialog og samtale med Team Danmark, så er de anbefalinger vi har fået, at gå efter gymnasieskolerne først i en forsøgsordning. Over tid, er det selvfølgelig et håb, at modellen kan spredes til alle ungdomsuddannelser. Men det kræver, som GL også påpeger mere erfaring med ordningen i praksis.

 • Anmeld

  Jannie Eismark · Projektkonsulent

  Hvad med de andre...

  Kære Torben
  Tak for dit svar. Er glad for at I er opmærksomme - og forhåbentligt på sigt får spredt den super gode idé og model til også at omfatte de øvrige ungdomsuddannelser.

  Held og lykke med initiativet - glæder mig til at følge med på sidelinjen :-)

 • Anmeld

  Jørn Tychsen · Standardiseringsspecialist

  Havd med de andre...

  Fremragende initiativ.

  Jeg synes blot det er ærgerligt at det målrettes mod gymnasieskolen (måske endda det almene gymnasium) selv om det kun er et forsøg.

  Signalet er klokkeklart til de unge:
  Hvis du er engageret i samfundet eller sport så skal du på gymnasiet. Andre ungdomsuddannelser er 2. rangs, og det forventes ikke at elever her har interesse i andet end deres uddannelse og evt. deres knallert.

  Jeg er ret sikker på at et signal som dette går rent ind hos unge mennesker der ønsker sig en uddannelse der giver gode muligheder i fremtiden.

  Det er netop initiativer som dette der kan rykke ved "prestige" fordelingen mellem ungdomsuddannelserne, noget der i høj grad er brug for hvis fremtidens samfund skal fungere.

 • Anmeld

  Sisse Carelse · Forstander

  Opbakning tl at sårbare unge også gives mulighed for deltagelse i samfundsengagerende aktiviteter

  Super ide. Noget vi også gennem længere tid har udviklet på den økologiske produktionsskole gennem partnerskaber med frivillige foreninger lokalt og som udvekslinger med NGOer uden for Danmark. Vigtigt at få disse erfaringer ført med over i FGU, da udbredelsen af samfundsengagerende aktiviteter kan være en væsentlig løftestang for udviklingen af sårbare unges mulighed for deltagelse. Så muligheden bør også ligge indenfor det forberedende område og ideen udbredes så flere unge også dem der ikke lige går gymnasievejen for muligheden for at engagere sig i relevante samfunds aktiviteter.