Træningslejre, godskrevet fravær og mulighed for et ekstra gymnasieår: Ny gymnasieordning vil støtte samfundsengagerede unge

TALENTUDVIKLING: En nyudviklet gymnasieordning vil støtte særligt samfundsengagerede unge på ungdomsuddannelserne. Ordningen beskrives som en Team Danmark-lignende ordning for fremtidens politiske ledere og civilsamfundsengagerede unge. Den skal gøre det lettere at udføre frivilligt arbejde, uden at det eksempelvis koster på fraværskontoen.

Fremover skal det være endnu lettere for særligt samfundsengagerede unge, der udfører frivilligt arbejde for en lokal ungdomsorganisation, et politisk ungdomsparti, den lokale idrætsforening eller arbejder på at starte en lokal musikfestival op, at forene det frivillige arbejde med også at kunne passe deres skolegang.

Det vil en ny Team Danmark-lignende ordning for særligt samfundsengagerede unge sørge for.

SEU-ordningen, som den kaldes, skal med muligheden for at kombinere gymnasietilværelsen med frivilligt arbejde sikre, at de unge kan prioritere både det faglige i gymnasiet og deres frivillige engagement uden at gå på kompromis med nogen af delene.

På den måde er det planen, at ordningen skal bidrage til at skabe fremtidens ledere i politik og civilsamfundet, forklarer Kenneth Salomonsen, strategi- og udviklingsdirektør i Ungdomsbureauet, der har været med til at udvikle ordningen i samarbejde med organisationen Frontløberne og med økonomisk støtte fra Tuborgfondet.

“De unge, der allerede er meget samfundsengagerede i store frivillige projekter, føler sig ikke tilstrækkeligt anerkendt af systemet for de ting, de gør. Det er hele tiden noget, de skal kæmpe med at gyldiggøre effekten af over for systemet,” siger Kenneth Salomonsen og forklarer i samme moment, at ordningen skal være med til at give en mere formel anerkendelse af de unges frivillige arbejde, som både elever og gymnasier kan rette sig efter.

Anerkendelse fra systemet
Samtidig er det meningen, at ordningen også skal løse et mere lavpraktisk problem for uddannelsesinstitutionerne, forklarer Kenneth Salomonsen.

“Ordningen giver uddannelsesinstitutionerne et konkret label at putte på den her type unge. Lige nu er det tilfældigt, om man får godkendt fravær eller ej, så ordningen tilbyder en klassificering af, at det er, fordi at vedkommende er på den her ordning, at han eller hun kan få lov til eksempelvis at få godkendt fravær," siger Kenneth Salomonsen.

Ordningen skal efter planen lanceres som pilotprojekt, når eleverne på ungdomsuddannelserne vender tilbage til skolebænken i sommeren 2019. Det skal ske på tre gymnasier i Østdanmark og tre gymnasier i Vestdanmark, lyder det fra folkene bag den nye ordning. Om det sker afhænger af, om der kan opnås finansiering til modellen, og det arbejder folkene bag ordningen, der afleverer en officiel ansøgning om finansiering af modellen til Tuborgfondet i efteråret, på.

Ordningen skal blandt andet give de unge mulighed for et fleksibelt uddannelsesforløb med mulighed for at få godskrevet fravær, mulighed for ekstraundervisning og mere fleksible opgavedeadlines. Det skal sikre, at der bliver mere plads og overskud til at udføre frivilligt arbejde. Derudover vil der i særlige tilfælde være mulighed for elever på SEU-ordningen at forlænge deres studietid med et år, ligesom der vil være nationale tilbud om kurser i projektledelse, fundraising og frivillighåndtering. Yderligere vil elever på ordningen deltage i to nationale træningslejre, hvor der skal deles viden og inspiration mellem eleverne.

“Hvis ens projekt er at fordoble medlemstallet i SF Ungdom i Aarhus, så kan man qua det medlemshvervningsprojekt inspirere dem, der laver festival i Thisted med nogle af de samme greb,” siger Kenneth Salomonsen om tanken bag de nationale træningslejre.

Han understreger, at ordningen er tiltænkt de særligt samfundsengagerede unge, der påbegynder deres andet eller tredje år i gymnasiet.

De unge skal for at blive optaget på SEU-ordningen igennem en ansøgnings- og godkendelsesprocedure, inden man kan blive optaget på SEU-ordningen. Her skal et fagudvalg vurdere de studerendes ansøgning med udgangspunkt i, hvor ambitiøst det frivillige projekt er, hvor mange andre projektet vil forsøge at engagere, samt i hvor høj grad den unges projekt kan medvirke til at løse en specifik samfundsudfordring.

Forhåndsinteresse fra gymnasierne
På forhånd har mellem ti og 12 gymnasier givet udtryk for, at de er interesserede i ordningen på deres skole, oplyser folkene bag ordningen. Et af de gymnasier, der ser et stort potentiale i den nye ordning, er Københavns Åbne Gymnasium.

Her synes vicerektor Mads Strarup, at ordningen er så god en idé, at han mest af alt undrer sig over, hvorfor ordningen ikke har set dagens lys noget før. Han ser store perspektiver i ordningen, der kan løse en række praktiske udfordringer, som gymnasiet har med de samfundsengagerede elever.

“Når vi har den her type elever, så kan vi jo se, at de her elever ofte har et kvikt hoved siddende på sig, men de bliver fanget i et system, som virker for nogle andre elevtyper. Det er elever, der gør en ekstraordinær indsats, men stadig bliver ramt af fraværsregistrering,” siger Mads Strarup.

Vicerektoren mener også, at gymnasierne på samme måde som eleverne har brug for en “systemisk anerkendelse” af, at det frivillige civilsamfundsarbejde også har værdi på linje med elitesport.

“For os er det også en praktisk betragtning, at vi nu kan få en ordning, som giver os som gymnasie, ledere og lærere en eller anden form for argument for, at det er okay, at de går til de her ting, og at det ikke er os, der snyder på vægten, fordi vi synes, at de gør noget ekstra,” siger vicerektor Mads Strarup.

Opbakning fra DGS
Forslaget til den nye ordning møder opbakning fra formand i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Jens Philip Yazdani.

“I forvejen har vi en Team Danmark-ordning, der giver folk, der er dygtige til idræt, lov til at strukturere deres skoledag omkring det. Derfor giver det rigtig god mening, at der er andre ting end idræt, som man giver mulighed for det samme. Her giver en ordning for samfundsengagement rigtig god mening,” siger Jens Philip Yazdani.

Jens Philip Yazdani giver udtryk for, at han mener, at SEU-ordningen vil udfylde et hul i gymnasieuddannelsen.

“Der er mange elever, der kan drage nytte af en sådan ordning,” siger han. Formanden for gymnasieeleverne opfordrer til, at man tænker frivilligt arbejde og samfundsengagement bredere ind i gymnasiernes opfattelse af, hvad man eksempelvis kan få godkendt fravær for.

“Det er ærgerligt, hvis det kun er udvalgte elever, som er en del af den her SEU-ordning, der kan drage nytte af det og få godskrevet fravær for at arrangere en festival. Vi tror meget på, at noget af det, der ligger i det her initiativ om, at man kan få godskrevet sit fravær for samfundsengagerende aktiviteter, skal være noget, der gælder for alle elever,” siger han.

“Samtidig tror vi på, at skolerne i højere grad skal være mere fleksible i, hvordan de giver plads til, at eleverne kan lave en masse ved siden af skolen,” siger Jens Philip Yazdani.

Hos Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) understreger formand Annette Nordstrøm Hansen, at GL generelt er "åbne for at se på nye muligheder i de gymnasiale uddannelser". Men formanden savner dokumentation for, at der skulle være behov for SEU-ordningen.

"Det er ikke et efterspurgt udbud, jeg eller GL er blevet præsenteret for før. Derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi fik mere konkret viden om behovet for uddannelsen, inden vi kaster os ud i en ny ordning," lyder det fra Annette Nordstrøm Hansen.

Opdateret kl. 13:27: Undervisningsministeriet oplyser, at den foreslåede ordning vil kræve godkendelse fra Undervisningsministeriet. Der foreligger ikke en godkendelse, og de konkrete initiativer i forslaget er ikke blevet vurderet af ministeriet.

Forrige artikel V og DF: Flere skal vurderes uddannelsesparate V og DF: Flere skal vurderes uddannelsesparate Næste artikel Ugens uddannelse: Droppet karakterbonus, Team DK for ildsjæle og en afvisende minister Ugens uddannelse: Droppet karakterbonus, Team DK for ildsjæle og en afvisende minister
 • Anmeld

  Jannie Eismark · Projektkonsulent

  Hvad med de samfundsengagerede unge på de øvrige ungdomsuddannelser?

  Synes det et en rigtig god idé, men savner, at der også tænkes i at udvikle tilsvarende forløb for unge på de øvrige ungdomsuddannelser - fx erhvervsuddannelserne. Det frivillige civilsamfundsarbejde udøves af unge på tværs af ungdomsuddannelserne, og ordninger tilsvarende SEU kunne give dem de samme muligheder for samfundsengagement og -deltagelse. Som en sidegevinst kunne det også gøre det mere attraktivt for unge at søge bredere end de gymnasiale uddannelser.

 • Anmeld

  Torben Vinter · Leder af Frontløberne

  Hvad med de andre

  Kære Jannie.

  Tak for dit svar. Det er vi helt opmærksomme på. Men vi skal starte et sted, og efter dialog og samtale med Team Danmark, så er de anbefalinger vi har fået, at gå efter gymnasieskolerne først i en forsøgsordning. Over tid, er det selvfølgelig et håb, at modellen kan spredes til alle ungdomsuddannelser. Men det kræver, som GL også påpeger mere erfaring med ordningen i praksis.

 • Anmeld

  Jannie Eismark · Projektkonsulent

  Hvad med de andre...

  Kære Torben
  Tak for dit svar. Er glad for at I er opmærksomme - og forhåbentligt på sigt får spredt den super gode idé og model til også at omfatte de øvrige ungdomsuddannelser.

  Held og lykke med initiativet - glæder mig til at følge med på sidelinjen :-)

 • Anmeld

  Jørn Tychsen · Standardiseringsspecialist

  Havd med de andre...

  Fremragende initiativ.

  Jeg synes blot det er ærgerligt at det målrettes mod gymnasieskolen (måske endda det almene gymnasium) selv om det kun er et forsøg.

  Signalet er klokkeklart til de unge:
  Hvis du er engageret i samfundet eller sport så skal du på gymnasiet. Andre ungdomsuddannelser er 2. rangs, og det forventes ikke at elever her har interesse i andet end deres uddannelse og evt. deres knallert.

  Jeg er ret sikker på at et signal som dette går rent ind hos unge mennesker der ønsker sig en uddannelse der giver gode muligheder i fremtiden.

  Det er netop initiativer som dette der kan rykke ved "prestige" fordelingen mellem ungdomsuddannelserne, noget der i høj grad er brug for hvis fremtidens samfund skal fungere.

 • Anmeld

  Sisse Carelse · Forstander

  Opbakning tl at sårbare unge også gives mulighed for deltagelse i samfundsengagerende aktiviteter

  Super ide. Noget vi også gennem længere tid har udviklet på den økologiske produktionsskole gennem partnerskaber med frivillige foreninger lokalt og som udvekslinger med NGOer uden for Danmark. Vigtigt at få disse erfaringer ført med over i FGU, da udbredelsen af samfundsengagerende aktiviteter kan være en væsentlig løftestang for udviklingen af sårbare unges mulighed for deltagelse. Så muligheden bør også ligge indenfor det forberedende område og ideen udbredes så flere unge også dem der ikke lige går gymnasievejen for muligheden for at engagere sig i relevante samfunds aktiviteter.