Uddannelsesforbundet: Kvaliteten ofres i kamp om discountløsninger

DEBAT: Danskundervisning af udlændinge er en kommunal opgave, som ofte sendes i udbud. Men det er ikke det mest kvalitetsbevidste udbud, der vinder – det er det billigste, skriver formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan.

Af Hanne Pontoppidan
Formand for Uddannelsesforbundet

Den seneste dyst om, hvem der fremover skal levere transport i blandt andet Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen, handler om langt mere end togkørsel.

Den handler om, hvordan offentlige udbud presser virksomheder til at underbyde sig selv. Om en fuldstændig tilsidesættelse af logik.

Og om hvordan nedadgående prisspiraler som princip for udbudsrunder har et offer: kvaliteten. 

Arriva vandt udbuddet, fordi de bød billigst. Det kunne de kun, fordi de havde et meget snævert fokus på økonomi og havde vredet citronen til det yderste – og måske lidt mere.

Men dette er ikke et korstog mod Arriva. Det er en advarsel mod præmissen, at prisen – og ikke kvaliteten – bliver dét, man konkurrerer på. En advarsel mod at lukke øjnene for det, som al fornuft tilsiger: Du kan ikke få det hele for det halve. 

Også på vores område er det præmissen. Danskundervisning af udlændinge er en kommunal opgave, som ofte sendes i udbud. Her ser vi, at det er prisen, som systematisk afgør, hvem der vinder udbuddet. Ikke kvaliteten. 

Prisen er det, som afgør udbuddet
Et konkret eksempel: I en jysk kommune har danskundervisningen netop været i udbud.

Ovenikøbet har man opstillet et tårnhøjt – og ret urealistisk – krav om, at 99 procent af eleverne skal bestå med et karaktergennemsnit, som er på niveau med eller højere end landsgennemsnittet. 

Der kom tre bud: kommunens eget (ud fra dens egen beregning af, hvad det vil koste at løfte opgaven) og to andre. Kommunen valgte det billigste.

Et bud, der lå på cirka halvdelen af kommunens eget. Altså: halvdelen af, hvad den selv har beregnet, at det vil koste at løfte opgaven med en kvalitet, den kan stå inde for. 

Her er der igen brug for fornuften. Det, der lyder for godt til at være sandt, er det som regel også – og mens man kniber øjnene fast i for dén sandhed, ofrer man kvaliteten, for jeg bliver nødt til at gentage: Man kan ikke få det hele for det halve. 

Det ved udbyderen, der vandt, godt. Arriva ved det også. Men når prisen er det, som afgør udbuddet, er det jo dén, man konkurrerer på. 

En opgave har jo en pris
The name of the game? Ja.

Det er desværre, som en arbejdsmarkedsforsker konkluderer i Altinget 14. november, efterhånden et generelt fænomen, at offentlige udbud presser virksomheder til at underbyde sig selv – noget, eksperten sidestiller med social dumping.

Og ja. Det er her, vi står. Det er det, der skete, da man droppede finanslovsfastsatte takster på, hvad det skulle koste at levere undervisning af høj kvalitet på danskuddannelserne.

Men der er brug for at ændre det spil og se på, hvad opgaven reelt koster at løse. En opgave har jo en pris. 

Udviklingen i discountløsninger viser, at der er brug for, at prisen skal fastsættes centralt. Det skal være staten, som fastlægger, hvad prisen er, hvis man også skal tage hånd om kvaliteten.

Og kommunerne kan så vurdere, hvem de mener kan levere den højeste kvalitet til den givne pris. Så får vi sat fokus på kvalitet i stedet for på, hvem der kan levere det vildeste discounttilbud.

For man kan som bekendt ikke få det hele for det halve. 

Forrige artikel Skoleelever: Elever på fri- og privatskoler skal have ret til indflydelse i hverdagen Skoleelever: Elever på fri- og privatskoler skal have ret til indflydelse i hverdagen Næste artikel Debat: Vi har mistet overblikket over digitaliseringen Debat: Vi har mistet overblikket over digitaliseringen