UU Danmark: Der er brug for professionel vejledning

DEBAT: Der er brug for professionel vejledning, hvis Danmark skal kunne konkurrere på viden og uddannelse. Derfor skal vejledningen udvikles, ikke afvikles, skriver formanden og næstformanden i Ungdommens Uddannelsesvejledning. 

Af Mark Jensen og Anders Ladegaard
Henholdsvis formand og næstformand i Ungdommens Uddannelsesvejledning – UU Danmark

”Uddannelse kan kun være svaret, hvis man har en indre motivation, hvis man er klar,” udtalte Merete Riisager (LA) i Deadline 28. februar 2017. Danmark skal konkurrere på viden, uddannelse og skills er alle enige om, men hvorfor er man så i gang med at afvikle den professionelle vejledning i Danmark?

Med Ulla Tørnæs i spidsen professionaliserede man i 2004 vejledningen i Danmark gennem en reform, hvor man samlede 28 vejledningsordninger i UU-centre, Studievalgscentre, eVejledning, gennemførsels-vejledning og VEU-centre. Det blev gjort til et krav, at man skulle have en diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, og vejledningsområdet blev samlet i enheder og centre med en selvstændig ledelse.

Et nødvendigt tiltag forud for globaliseringsaftalen i 2006, hvor man blandt andet satte sig mål om, at 95 procent af en ungdomsårgang skulle gennemføre mindst en ungdomsuddannelse og 60 procent en videregående uddannelse. 60 procent-målsætningen er indfriet, og vi er kommet tæt på målet om 95 procent – noget, som alle i 2006 troede, ville være et uopnåeligt mål. De mange professionelle vejledere har ydet et væsentligt bidrag til, at det er gået så godt.

Finansiering af reformer
Igennem de seneste år har vi fået en folkeskolereform, en erhvervsuddannelsesreform, en fremdriftsreform, en kontanthjælpsreform og en gymnasiereform. De har alle haft som sigte, at de unge skal blive så dygtige, som de kan, og at de unge skal så hurtigt som muligt igennem uddannelsessystemet med størst muligt udbytte til gavn for erhvervslivet og Danmarks konkurrenceevne.

Reformer skal finansieres, og her har den professionelle vejledning betalt prisen, og i sidste ende rammer det de unge og deres forældre i en sådan grad, at vi på det seneste har set private firmaer skyde op, som tilbyder professionel vejledning mod betaling. Et tydeligt vink med en vognstang om, at de mange besparelser på vejledningen har efterladt et behov, som de ressourcestærke forældre er klar til at betale for.

Spørgsmålet er, om de politiske målsætninger, som er nødvendige målsætninger, skal overlades til private aktører, som hverken er underlagt et krav om professionalisme eller en forpligtigelse til at understøtte de politiske målsætninger, for eksempel om at alle unge skal udfordres i deres uddannelsesvalg og en udbredelse af erhvervsuddannelserne som en attraktiv karrierevej med gode muligheder for at læse videre. I går fik den professionelle vejledning endnu et hug fra ekspertudvalget, som anbefaler, at de tværkommunale, professionelle UU-centre nedlægges. Dette sker efter besparelser på eVejledningen, gennemførsels-vejledningen og de besparelser, som ramte UU-centrene i forlængelse af erhvervsuddannelsesreformen.

Meget mere end brochurer og samtaler
Vejledning er en profession. En profession, som har som sigte, at unge mennesker bliver i stand til at påvirke det liv, som de kommer til at leve, så det bliver, som de gerne vil. Mange af os, som begynder at mærke en vigende hårgrænse og bliver lidt grå i toppen, genkalder os måske et billede af vejledning som lidt oplysning og en stak brochurer. Vejledning indeholder stadig oplysning og tilhørende materialer, men er i langt højere grad en indsats, som handler om at hjælpe unge mennesker til at få indsigt i deres styrker, deres potentiale og deres muligheder. Det kræver en professionstilgang i form af teknikker og faglighed, som igen kræver et professionelt miljø, som understøttes af dygtige ledere med et entydigt ansvar for sektoren og det ansvar, den skal leve op til.

Men den professionelle vejledning er også et kit, som skaber sammenhæng i et mere og mere komplekst uddannelsessystem med flere og flere adgangskrav og alternative indgange. Det er også et logistikapparat, som hvert år sender mere end 100.000 unge på introduktionskurser, brobygningsforløb og uddannelses- og karrieremesser. De arrangerer "ung til ung"-arrangementer, forældrearrangementer og koordinerer erhvervspraktik til de store statslige institutioner. Alene til forsvaret koordinerer vejledningen mere end 6000 erhvervspraktikforløb om året.

Når lokale virksomheder går i offensiven for at skaffe ny arbejdskraft, tager de fat i vejledningscentrene, fordi de har musklerne og netværket til at gå på tværs af grundskoler og uddannelsesinstitutionerne og derfor kan facilitere, at nye spændende karrierelæringsforløb opstår. Det giver de unge et indblik i det erhvervsliv, der befinder sig bag flotte facader langs de danske motorveje, men hvor kun de, som arbejder der, ved, hvad der foregår, og hvad der er brug for.  

Brug for professionel vejledning
Vi står i en situation, hvor vi som samfund er optaget af at udvikle vores konkurrenceevne i form af verdens bedste arbejdsressource, som sætter virksomhederne i stand til at vinde andele på det globale marked. Derfor de mange reformer, som skal mindske outputgabet, forstået som gabet mellem den faktiske udnyttelse af arbejdsressourcen målt i forhold til potentialet. I den ligning står unge mennesker i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse eller i overgangen fra et karriereforløb til et andet. Det er blandt andet i disse overgange, at potentialet ligger. Det er her den indre motivation, som Riisager italesætter, skal have næring og støtte. Det er her, at behovet for professionel vejledning er størst, både for den unge og for samfundet.

Den opgave skal vi ikke betro til hvem som helst eller overlade til det private marked. Vi skal have store ambitioner for den opgave og for dem, som skal udføre den. Derfor har Danmark, mere end nogensinde, brug for professionelle vejledere, som færdes i professionelle miljøer, og som har dygtige ledere, der sikrer et højt fagligt niveau, og at professionen lever op til de krav og målsætninger, som politikerne udstikker.

Så kære politikere, lad os nu tage tyren ved hornene. Lad os designe en reform, som stopper afviklingen og sikrer udvikling af en professionel vejledning i Danmark til gavn for unge og deres forældre, for voksne, som ønsker eller er tvunget til et karriereskift, og for Danmarks fremtid!

Forrige artikel VUC: Vi har et godt samarbejde med erhvervsskolerne VUC: Vi har et godt samarbejde med erhvervsskolerne Næste artikel UCC, KU og Metropol: Det kræver samarbejde at styrke fremmedsprog UCC, KU og Metropol: Det kræver samarbejde at styrke fremmedsprog
Folkemødet er aflyst

Folkemødet er aflyst

AFLYSNING: Dette års Folkemøde på Bornholm er aflyst. Arrangøren bag Folkemødet håber, at det kan vende tilbage i 2021, men er også bekymret for økonomien.