Uvist om gymnasier får lov at udbyde erhvervsuddannelser

EUD: Dansk Folkeparti overvejer fortsat, om gymnasier skal have lov til at udbyde erhvervsuddannelser. Dermed står regeringen endnu uden et flertal i sagen.

Regeringen mangler stadig et flertal bag sit forslag om "mere fleksible regler for udbud af ungdomsuddannelser".

Formuleringen stammer fra sidste års udspil Færre regler og mindre bureaukrati og skal give gymnasier mulighed for at udbyde hhx, htx, eux og eud.

I sidste uge var de relevante ordførere til møde om emnet hos undervisningsminister Merete Riisager (LA).

Login