Debat

Videncenter: Uddannelse i informatikforståelse er afgørende for digitaliseringen

Informatikforståelse bør integreres i undervisningen på alle uddannelser og fag på de merkantile ungdomsuddannelser. Det vil give eleverne grundlaget for at forstå, påvirke og innovere informatik i forhold til det enkelte individ, virksomhederne og samfundet, skriver centerchef Michael Lund-Larsen.

Det er vigtigt, at informatik ikke bliver et afgrænset fag adskilt fra den øvrige undervisning, men at faget bidrager med kompetencer, der kan anvendes tværfagligt, skriver Michael Lund-Larsen.
Det er vigtigt, at informatik ikke bliver et afgrænset fag adskilt fra den øvrige undervisning, men at faget bidrager med kompetencer, der kan anvendes tværfagligt, skriver Michael Lund-Larsen.Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix
Michael Lund-Larsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Teknologiforståelse er grundskolens fagbetegnelse for at danne og uddanne eleverne til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et samfund præget af øget digitalisering.

Der er behov for grundlæggende forståelse i SMV’erne for betydningen af digital innovation af arbejdsprocesser, og hvordan mulige digitale løsninger kan konkretiseres.

Michael Lund-Larsen
Centerchef, Det Nationale Videncenter for e-læring

På ungdomsuddannelserne er der i stedet tale om fagene Erhvervsinformatik og Informatik B, på de erhvervsfaglige uddannelser om Informatik/Kommunikation og IT A på de gymnasiale uddannelser. Det giver derfor mening at anvende fællesbetegnelsen informatikforståelse for indsatsen på ungdomsuddannelserne.

Danske SMV'er - virksomheder med færre end 250 ansatte - er generelt ikke ret langt med digitaliseringen. De mangler støtte til digital procesoptimering, der ofte omfatter arbejdsopgaver, som merkantilt personale er involveret i.

Der er behov for en grundlæggende forståelse i SMV’erne for betydningen af digital innovation af arbejdsprocesser, og for hvordan mulige digitale løsninger kan konkretiseres. Hvis SMV’erne skal løfte denne opgave, er det afgørende, at de nye medarbejdere allerede ved ansættelsen har en sådan informatikforståelse, at de kan bidrage til transformationen.

Erhvervsfaglige grundfunktioner er ofte algoritmiske

81 procent af eleverne fra de merkantile erhvervsuddannelser i Danmark blev i perioden fra 2016 til 2020 ansat i virksomheder med færre end 500 ansatte, herunder 71 procent med færre end 200 ansatte.

Basale merkantile arbejdsopgaver udføres i mange tilfælde efter procedurer eller i form af processer, der gentages i forskellige udformninger afhængigt af opgaven. Sådanne arbejdsopgaver kan forstås og beskrives med algoritmer. Algoritmeforståelse er et grundelement i informatikforståelse og danner dermed en naturlig kobling til digitalisering i virksomhederne.

Medarbejderne på det niveau, som erhvervsuddannelserne retter sig imod, skal kunne bidrage med analytiske kompetencer og helhedsforståelse, og de skal være i stand til at kvalitetssikre deres egne digitale arbejdsprocesser. Desuden skal medarbejderne kunne tænke kreativt og indgå i innovationsprocesser i forhold til deres opgaver.

Det er således yderst relevant at styrke de merkantile elevers (EUD/EUX) informatikforståelse med sigte på SMV'ernes digitale transformation.

Informatik, klimaudfordringer og bæredygtighed i virksomhederne

Handelsgymnasiets formål er blandt andet at forberede eleverne til videregående uddannelse. Kun omkring 10 procent af de færdiguddannede HHX’ere vælger at tage en videregående uddannelse inden for Stem-området.

Det er på høje tid at igangsætte lærernes efteruddannelse på området.

Michael Lund-Larsen
Centerchef, Det Nationale Videncenter for e-læring

Informatik er en del af Stem - både som selvstændigt fagområde og som redskab i mange Stem-fag. Men flere elever fra handelsgymnasiet skal vælge dette område, hvis de færdiguddannede skal bidrage til den digitale transformation af danske virksomheder, til digitale løsninger af klimaudfordringer og understøttelse af bæredygtige initiativer.

SMV’erne efterspørger især digitale specialistkompetencer i kombination med videregående merkantile kompetencer på de niveauer, som HHX’er med en videreuddannelse vil være relevante i. Både med henblik på at kunne analysere og definere informatikbehov, til at kunne koble digitalsering og forretning og for at kunne lede projekter vedrørerende implementering af IT-systemer.

Der er derfor al mulig grund til at styrke elevernes Stem-kompetencer og -interesse på HHX, så flere vælger videregående uddannelser på området, eller kobler deres mere traditionelle studievalg med informatikforståelse.

Tværfaglighed og efteruddannelse

Det er vigtigt, at informatik ikke bliver et afgrænset fag adskilt fra den øvrige undervisning, men at faget bidrager med kompetencer, der kan anvendes tværfagligt, så elevernes informatikforståelse kan udfolde sig i de øvrige faglige sammenhænge og fag på tværs og i hele uddannelsen.

En af forudsætningerne for en potentiel opprioritering af informatikforståelse på ungdomsuddannelserne er, at eleverne møder undervisere, der kan give god og inspirerende undervisning i informatikforståelse integreret i alle fag. Det er derfor på høje tid at igangsætte lærernes efteruddannelse på området.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00