Karen Ellemann: Udviklingspolitikken skal ikke oversvømmes af klimabistand

DEBAT: Udviklingspolitik er og skal være andet og mere end grøn omstilling. Udviklingspolitik handler i bund og grund om at udbrede liberale normer og værdier, demokrati og menneskerettigheder. Det håber jeg venstrefløjen husker, skriver Venstres Karen Ellemann. 

Af Karen Ellemann (V)
Udviklingsordfører 

Hvis det ikke er i stykker, så lad være med at fikse det.

Sådan kunne man godt fristes til at analysere og konkludere om dansk udviklingspolitik.

Derfor bekymrer det mig lidt, at venstrefløjen barsler med en ny udviklingspolitisk strategi, hvor klimabistand står til at blive opprioriteret. Sandsynligvis med den konsekvens, at andre initiativer bliver nedprioriteret. 

Status og placering skal fastholdes
Ønsket om en grønnere klode er både rigtigt og sympatisk. Men jeg er bekymret for, at venstrefløjen overser, at de værdier, som er – og historisk set har været – kernen i dansk udviklingspolitik, faktisk kan bidrage til at løse klimaudfordringerne på lang sigt: respekten for individet, kvinders ligeværd og demokratisk dannelse.

Og dansk udviklingsbistand er i særdeleshed på disse temaer i international topklasse, både målt på niveauet af den bistand, vi yder, og på de effekter og resultater, som skabes. Den status og placering skal fastholdes. 

At det efterhånden bliver uudholdeligt varmt flere steder på jorden, at vandreservoirer udtømmes, og at landbrugsjorde udpines, fører til mere ustabilitet og flere migrantstrømme. Det kan ingen være tjent med.

Derfor giver det også mening at om- og opprioritere udviklingsmidlerne således, at udledningen af drivhusgasser på globalt plan bliver begrænset. I hvert fald ved første øjekast.

En verden af demokrati
Men udviklingspolitik er og skal være andet og mere end grøn omstilling. Udviklingspolitik handler i bund og grund om at udbrede liberale normer og værdier, demokrati og menneskerettigheder. 

Så træder man et skridt tilbage og overvejer, hvordan udviklingslandene eksempelvis skal begrænse deres CO2-udledning og beskytte miljøet i praksis, kommer man ikke uden om såkaldt good governance.

Altså pålidelige procedurer, retsstatsprincipper og stærke demokratiske institutioner.

Uden et offentligt apparat til at styre og administrere danske udviklingskroner øremærket CO2-reduktion og miljøfremme bliver det svært at sikre klimapolitisk smæk for skillingen. 

Faktum er, at det, der er allermest brug for i mange udviklingslande, stadig er velfungerende institutioner.

Derudover er det i Danmarks generelle interesse, at det liberale demokrati bliver udbredt til så mange nationer som muligt. Det er nemlig en af vores fremmeste opgaver at skabe en verden, der består af og er sikker for demokratier.

Det ville sikre en højere grad af frihed og tryghed, ligestilling og velstand – og dermed give et bedre afsæt for at reducere udledningen af drivhusgasser.

Liberale værdier skal udbredes
Desuden er det vigtigt, at dansk udviklingspolitik er konsistent over tid. Den seneste strategi er ikke mere end tre år gammel og har allerede klimaet som et blandt flere pejlemærker.

Opprioriterer regeringen klimaet med ny udviklingsstrategi, taber den måske mere langstrakte projekter såsom statsdannelse og undervisning i reproduktiv sundhed på gulvet.

Sidstnævnte bidrager blandt andet til, at kvinder i fattigere dele af verden føder færre børn, hvilket i øvrigt understøtter en mere bæredygtig befolkningsudvikling. 

Det er i det lys, at jeg vægrer mig lidt ved, at klimabistand skal stå centralt i den nye udviklingspolitiske strategi. Som udviklingsordfører for Venstre ser jeg naturligvis frem til at diskutere en ny strategi.

Samtidig håber jeg, at venstrefløjen husker, at udviklingspolitik, som vi normalt forstår den, på mange måder er en forudsætning for klimakampen.

Derfor bør udbredelsen af liberale værdier stadig være det altoverskyggende pejlemærke i vores udviklingspolitik.

Forrige artikel Steen Hildebrandt: Klimaet er vigtigt, men verdensmålene er det overordnede Steen Hildebrandt: Klimaet er vigtigt, men verdensmålene er det overordnede Næste artikel Professor: Klimaet er ikke samfundets største udfordring Professor: Klimaet er ikke samfundets største udfordring