Karen Ellemann: S bør bygge videre på udviklingspolitikken med V

DEBAT: Hvis Danmark skal have en udviklingspolitik, der sikrer en friere, sikrere og mere retfærdig retning, skal den socialdemokratiske regering lave politikken med Venstre, skriver Venstres udviklingsordfører.

Af Karen Ellemann (V)
MF og udviklingsordfører for Venstre

Danmark er helt i front på udviklingsområdet. Vi tager ansvar, og vi er et af kun en håndfuld lande i verden, som lever op til FN's målsætning om at bruge 0,7 procent af bruttonationalindkomst (BNI) på udviklingsbistand.

Den position skal vi fastholde og udbygge. Vi skal gennem vores udviklingspolitik og vores humanitære indsatser presse på for at skabe et håb om en bedre fremtid. For alle.

Det kræver, at vi har en klar retning i udviklingspolitikken, hvor vi investerer målrettet og klogt. Der skal være en klar strategi for vores arbejde.

S bør bygge videre på samarbejdet med V
Af forståelsespapiret "Retfærdig retning for Danmark" mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten fremgår det, at den socialdemokratiske regering vil lave en ny udviklingspolitisk strategi.

Jeg håber, at den socialdemokratiske regering vil lægge op til at bygge videre på det arbejde, som den tidligere regering – med Venstre i spidsen – igangsatte.

Ulla Tørnæs' udviklingspolitiske strategi fra 2017 var det første forlig om Danmarks udviklingspolitik, og den sætter en klar retning for, hvordan Danmark følger op på FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling af verden.

En verden, som er i balance uden ekstrem fattigdom, og hvor vækst og udvikling sker i respekt for, at vi også skal have en bæredygtig planet – økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Venstre vil derfor kæmpe for, at når en ny udviklingspolitisk strategi skal udarbejdes, skal den – sammen med den førte udviklingspolitik i øvrigt – bygge videre på den strategi, et bredt flertal i Folketinget i 2017 var enige om.

Ligestilling er ét af de 17 verdensmål
For Venstre er det afgørende, at Danmark fortsat er i front, når det gælder kampen for global ligestilling og pigers og kvinders rettigheder. For alle har ret til et liv i sikkerhed, uden frygt og med inddragelse og lige muligheder.

Der er alt for mange steder i verden, hvor piger og kvinder er afskåret fra det. De deltager ikke på lige fod som drenge og mænd.

Danmark skal fastholde positionen som dét land, der tør tage kampen for pigernes og kvindernes rettigheder. Retten til at bestemme over egen krop. Retten til oplysning. Adgang til prævention. Lovlig og sikker abort.

Det kræver, at Danmark er klar med både penge og en klar stemme – en stemme, der taler pigernes og kvindernes sag.

Vi skal nå verdensmålene. Og ligestilling er netop en forudsætning for at nå de 17 verdensmål.

Det er en forudsætning for at sikre en friere verden for alle. Venstre vil derfor presse på for, at Danmark fortsat tager ansvar for pigernes og kvindernes rettigheder.

Ser frem til samarbejde med S
Jeg glæder mig til et konstruktivt samarbejde med ministeren for udviklingssamarbejde, Rasmus Prehn (S), om Danmarks udviklingspolitik, og jeg vil holde ministeren ansvarlig for, at Danmarks udviklingspolitik fortsat er drevet af at sikre en friere, mere sikker, velstående, bæredygtig og retfærdig verden.

En verden, hvor det enkelte menneske har friheden til at leve det liv, den enkelte ønsker.

En udviklingspolitik, der sikrer, at Danmark i samarbejde med vores partnere skaber langsigtede resultater i udviklingslandene.

Forrige artikel Folkekirkens Nødhjælp: For udsatte lande er klimatilpasning liv eller død Folkekirkens Nødhjælp: For udsatte lande er klimatilpasning liv eller død Næste artikel DF: Befolkningstilvækst er den helt store udfordring i udviklingsdebatten DF: Befolkningstilvækst er den helt store udfordring i udviklingsdebatten
Ny ngo-formand efter internt stormvejr:

Ny ngo-formand efter internt stormvejr: "Der er ikke noget at komme efter"

INTERVIEW: Ny formand for Missions Øst afviser forud for årsmøde, at der er rod i økonomien, som den tidligere bestyrelse hævder. Alligevel har man valgt, at Kim Hartzner ikke længere skal være generalsekretær, ligesom man lægger op til at ændre omstridt regnskabspraksis.