Kristian Jensen afventer OECD's svar om bistand

SAMRÅD: Regeringen afventer OECD's arbejde med at tydeliggøre, hvilke udgifter til asyl- og flygtningeområdet ulandsbistanden kan betale, før man vil overveje at ændre praksis. Men regeringen overholder OECD-reglerne, mener udenrigsminister Kristian Jensen (V).

OECD påbegynder snart et arbejde, der skal strømline og ensrette reglerne for, hvilke asyl- og flygtningeudgifter der kan betales af ulandsbistanden.

Og det arbejde skal afgøre, om ulandsbistanden fortsat kan finansiere eksempelvis sprogundervisning og jobkurser til flygtninge i Danmark.

Det slog udenrigsminister Kristian Jensen (V) fast tirsdag 31. maj under et samråd, der handlede om, hvorvidt Danmark overholder de internationale OECD-regler for ulandsbistand.

”OECD har henvist det danske spørgsmål til OECD-arbejdsgruppen, der snart begynder deres arbejde. Derfor er det for tidligt at vurdere, om den danske praksis skal ændres,” sagde han.

”Vi vil fortsætte vores rapporteringspraksis i tro på, at det er en forsvarlig linje. Men regeringen følger og anvender OECD-reglerne fuldt ud korrekt. Samtidig vil jeg gerne understrege, at regeringen ikke har noget ønske om at fejlrapportere,” fortsatte ministeren.

En række partier havde indkaldt både Kristian Jensen og integrationsminister Inger Støjberg (V) i samrådet, efter regeringen ifølge eksperter kan have misbrugt reglerne ved at bruge ulandsmidler til at integrere flygtninge på det danske arbejdsmarked, selvom man ifølge reglerne ikke må inkludere integrationsudgifter i ulandsbistanden.

Fortsætter SR-linjen
Inger Støjberg påpegede desuden under samrådet, at den nuværende regering indrapporterer de samme udgifter til området, som man gjorde under SR-regeringen.

Her gik diskussionen blandt andet på, hvem der havde ansvaret for, at en budgetændring har flyttet op imod to milliarder kroner fra traditionel udviklingsbistand til at hjælpe kommunerne med at integrere de mange flygtninge, der kommer til Danmark.

Ændringen skete ifølge integrationsministeren allerede i 2014 under SR-regeringen, da Justitsministeriet, Finansministeriet og Udenrigsministeriet dengang opdagede, at der var udgifter, som kunne rapporteres som udviklingsbistand, men som ikke hidtil var blevet det.

Derfor ændrede man dengang målgruppen af flygtninge, der kan finansieres over ulandsbistanden, fra udelukkende kvoteflygtninge og uledsagede mindreårige til alle flygtninge, der får midlertidig opholdstilladelse og ikke har været i Danmark i mere end et år – en ændring, der dog først for alvor slog igennem i 2015.

Men det undrede Socialdemokraternes udviklingsordfører, Mette Gjerskov, at regeringen ikke havde oplyst det tidligere, når oppositionen havde spurgt til eventuelle ændringer i opgørelsesmetoden:

”Det handler jo om en forskel på 1,4 milliarder kroner i 2016 i forhold til 2014. Hvorfor har man så skrevet til Folketinget, at det var den samme praksis under forskellige regeringer, når tydeligvis ikke er det,” spurgte hun under samrådet.

Støjbergs ansvar
Alternativets integrationsordfører, Josephine Fock, og udenrigsordfører for Radikale Martin Lidegaard mener ikke, at der bliver indberettet i overensstemmelser med OECD-regler.

Og derfor ville Martin Lidegaard blandt andet gerne have at vide, hvilken minister der i så fald har ansvaret for, at reglerne for udgifter til asylansøgere og flygtninge bliver overholdt.

Her forklarede Kristian Jensen, at det var den enkelte myndigheds ansvar – i dette tilfælde Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

”Udenrigsministeriet har ikke en indsigt ned i, hvad der ligger af oplysninger bagved, og vi kvalitetssikrer heller ikke oplysningerne. Vi samler ind og videreformidler,” sagde han.

Ulandsbistanden skal finansiere mere
Inger Støjberg slog derudover fast, at regeringen vil undersøge, om der er yderligere udgifter til asyl- og flygtningeområdet, der kan betales af ulandsbistanden, men ikke bliver det i dag.

”For der skal ikke herske tvivl om, at det er regeringens politik at finansiere dele af de meget store udgifter til asyl- og flygtningemodtagelse, som vi har i Danmark, via ulandsbistanden,” sagde ministeren.

”Danmark yder et meget stort bidrag til at modtage asylansøgere og flygtninge. Derfor er der ræson i at se på, om ulandsbistanden kan finansiere en større del af regningen,” fortsatte hun.

OECD’s arbejde med at strømline retningslinjerne for, hvad ulandsbistanden kan eller ikke kan betale for, forventes at blive færdiggjort i løbet af 2017.

Forrige artikel Forstå sagen: Ulandsbistand over grænsen Forstå sagen: Ulandsbistand over grænsen Næste artikel S kræver Støjberg i nyt samråd om mulig vildledning S kræver Støjberg i nyt samråd om mulig vildledning