Venstre: En reel mulighed for at vælge sit sidste hjem bør være en selvfølge

DEBAT: Flere friplejehjem skal sikre, at alle borgere får et reelt frit valg, når de skal vælge deres sidste hjem. Samtidig skal kendskabet til det frie valg udbredes, skriver Jane Heitmann.

Af Jane Heitmann (V)
Ældreordfører

Mennesker er forskellige og har forskellige præferencer livet igennem, for hvordan livet skal leves, og hverdagen tage sig ud.

Sådan er det også, når vi bliver ældre. 

Derfor er det helt afgørende, at der er noget at vælge imellem, uanset om det gælder valget af livets sidste bolig, madservice eller pleje og omsorg.

Valgmuligheder er en kæmpe styrke for den enkelte og for et velfærdssamfund som vores. Frit valg styrker fleksibiliteten i den enkeltes liv og øger kvaliteten af ældrevelfærden.

Når man for eksempel skal vælge den allersidste bolig, burde det være en selvfølge, at der er reelle valgmuligheder uanset ens postnummer.

Sådan er det ikke i dag, desværre. Mere end halvdelen af landets kommuner har ikke friplejehjem inden for kommunegrænsen. Det er en kæmpe uretfærdighed, at et stort antal ældre ikke kan vælge mellem friplejehjem og kommunale plejehjem i deres hjemkommune. Det ønsker vi i Venstre at lave om på.

Mere mangfoldighed
I det hele taget ønsker vi i Venstre, at mangfoldigheden i plejehjemtilbuddene øges. Friplejehjem har ofte klare værdisæt.

Det gør det nemmere for både den ældre og de pårørende at få syn for sagen, når der skal vælges et sidste hjem.  

Nogle vil for eksempel gerne bo på et plejehjem, hvor man kan have hund, mens andre gerne vil bo et sted, hvor man kan dyrke kulturelle interesser. Mangfoldighed er en opgave, som de frie plejehjem med stor fordel kan bidrage til at udvikle.

Det er selvfølgelig også en mulighed at sende plejecentre i udbud, under hensyntagen til de etiske overvejelser som må følge heraf.

Man skal jo huske på, at når et plejecenter sættes i udbud, så er det alle beboere som sendes i udbud, og nogle beboere har måske valgt bolig ud fra et særligt værdisæt, som man jo ikke bare bør ændre som følge af et givent udbud.

Tilknyt en ældrevejleder
Uanset er det helt nødvendigt, at vi øger kendskabet til private tilbud inden for ældreplejen.

Tal fra Dansk Industri viser, at kun en tredjedel af de ældre, der bor i plejebolig, kender til ordningen om frit valg på bolig. Men samtidig mener 82 procent af de adspurgte ældre, at det frie valg inden for plejebolig eller plejehjem er ’vigtigt’ eller ’meget vigtigt’.

Det tegner et tydeligt billede af, at der er behov for at styrke oplysninger om mulighederne for, at ældre kan træffe et reelt frit valg, når de skal vælge velfærdsleverandør.

Derfor foreslår Venstre, at vi styrker og løfter ældre og pårørendes viden om mulighederne for frit valg ved at sikre alle ældre en ældrevejleder. En uvildig vejleder, forankret i fælles kommunalt regi, som kan guide den ældre gennem junglen af fritvalgsmuligheder og bidrage til, at den ældre tager sit valg på et oplyst grundlag.

For os i Venstre er det ikke afgørende, om man vælger et privat eller offentligt tilbud. Men det er helt afgørende, at der er reelt frit valg, og at man som borger får langt bedre muligheder for at tage et valg på et mere oplyst grundlag end tilfældet er i dag.

Hvis vejlederen er uvildig og lægger alle valgmuligheder frem, kan vi sikre, at det ikke kun er de ressourcestærke ældre med vedholdende pårørende, der får muligheden for at træffe frie valg. 

Bestyrelser på alle plejehjem
Samtidig med, at vi øger kendskabet til valgmuligheder, skal der også gøres en ekstra indsats for at øge kvaliteten på landets plejehjem. Det skal være slut med udsendelser, som den TV 2 hen over sommeren viste, hvor forråelse blandt medarbejderne dominerer hverdagens beslutninger og pleje.

Vi skal have omsorgen, værdigheden og empatien tilbage i ældreplejen. Læren fra TV 2’s dokumentar er blandt andet, at der er brug for at styrke pårørendeinddragelsen. Alt for ofte hører vi om pårørende, der har klaget til både ledelse, personale og endog kommunalbestyrelsen uden at blive hørt.

Det går simpelthen ikke. Venstre foreslår, at vi opretter lokale bestyrelser på alle landets kommunale plejehjem.

Bestyrelser hvor både ledere, personale, ældre, pårørende og lokale ildsjæle har en plads og dermed indflydelse på ledelse og hverdagen på de enkelte plejehjem. En aktiv bestyrelse har gode muligheder for, netop at holde ledelsen op på, hvordan hverdagen er for plejehjemmets beboere.

Når det kommer til kvalitet, omsorg og pleje, så er de pårørende mange gange dem, som bedst kan se, når og hvis tingene begynder at skride. Derfor skal de pårørende inddrages i langt større grad, end det sker i dag.

Og her vil lokale plejehjemsbestyrelser kunne være det bindeled, som sikrer god dialog, inddragelse og ikke mindst konfliktafleder. De pårørende skal i fremtiden i højere grad involveres og lyttes til.

Det er dem, som kender den ældre bedst.

Forrige artikel Direktører: Lad os styrke samarbejdet mellem sundhedsuddannelserne Direktører: Lad os styrke samarbejdet mellem sundhedsuddannelserne Næste artikel FOA: Frikommuner skal have tillid til frontmedarbejdernes faglighed FOA: Frikommuner skal have tillid til frontmedarbejdernes faglighed
Ny ældreminister: Astrid Krag vil genoprette tilliden til ældreplejen

Ny ældreminister: Astrid Krag vil genoprette tilliden til ældreplejen

ROKADE: Magnus Heunicke overdrager ministeransvaret for ældreområdet til Astrid Krag, som kan trække på erfaring fra tiden som SF-sundhedsminister i Thorning-regeringen. Ilddåben bliver et kapløb mod tiden for at forhindre, at Covid-19 løber løbsk på plejehjemmene, før vaccinen er afsluttet.