Arriva: Her skal vi sætte ind for at få flygtninge hurtigere i job

DEBAT: Der er mange muligheder for at få flygtningene hurtigere i arbejde, skriver Arriva-direktør Nikolaj Wendelboe. Frem for alt skal indsatsen være effektiv og fleksibel, understreger han og peger på række tiltag, der vil gøre en forskel.

Af Nikolaj Wendelboe
Administrerende direktør for Arriva Danmark A/S

Der har længe været enighed blandt politikerne om, at vi skal have flere flygtninge og indvandrere hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Og i sidste uge kom regeringen med sit bud på, hvordan det kan ske, med oplægget Samarbejde om bedre integration. 

Vi er helt enige med regeringen og arbejdsmarkedets parter om, at langt flere flygtninge skal i arbejde - hurtigere. Og Arriva vil meget gerne være med til at løse opgaven, for vi har faktisk brug for arbejdskraften. 

Vi har i Arriva arbejdet med integration, beskæftigelse og sprogundervisning af indvandrere og flygtninge i mange år. Vores medarbejdere har 86 forskellige nationaliteter, og 30 procent af medarbejderne er nydanskere. 

Disse medarbejdere gør en fantastisk arbejdsindsats hver dag, og uden dem ville busdriften i Danmark ganske enkelt ikke fungere. 

En effektiv og fleksibel indsats
Men hvis vi i endnu højere grad skal løfte opgaven med at bringe flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse, har vi brug for at få skabt bedre rammebetingelser. Og det skal være en prioritet, at flygtninge og indvandrere ikke blot kommer hurtigt i arbejde, men også sikres et kompetenceløft, som er vejen til varig beskæftigelse, samtidig med at vi får nogle mere fleksible krav til sprog og kvalifikationer. 

I sit udspil kommer regeringen med mange gode forslag, men man må ikke glemme, at næppe alle flygtninge kan komme i beskæftigelse efter blot nogle få uger. Derfor er det vigtigt også at satse på korte efteruddannelser, som kan give adgang til en langsigtet beskæftigelse. 

Udgangspunktet bør være de jobåbninger, der allerede findes på arbejdsmarkedet. I dag er der i nogle brancher, som i busbranchen eksempelvis, ved at opstå mangel på arbejdskraft. Denne indgang til integration på arbejdsmarkedet er blandt andet inspireret af de såkaldte branchepakker fra Vejle. 

Mange vil have brug for opkvalificering for eksempel gennem AMU-kurser, og står det til os, handler løsningen derfor mest af alt om effektivitet i integrationen og mere fleksibilitet i de krav, som der stilles til flygtninge og indvandreres kvalifikationer. 

Det kan ske gennem en række konkrete tiltag: 

Hurtig kompetenceafklaring
Det er vigtigt, at der sker en hurtigere kompetenceafklaring hos flygtninge og indvandrere, når der er givet opholdstilladelse. 

Jobrettet dansk er vejen til ordinære jobs
Sprogundervisningen skal kombineres med et uddannelsesforløb, hvilket vi har haft stor succes med i busbranchen i form af “Dansk- og Chaufføruddannelsen”. 

Vi kalder denne form for undervisning for jobrettet dansk. Så kan der nemlig være et jobmål, allerede når der startes på danskuddannelsen. Når eleven den første dag starter på sprogskolen, ved vedkommende, at der er et job i vente som buschauffør, og eleven får køreundervisning i busselskabet under undervisningsforløbet. Og erfaringen siger os, at det motiverer eleverne til at lære dansk hurtigere.   

Denne model kan sagtens kopieres til andre brancher. Jobcentrene skal bare være bedre til at bruge disse indgange til jobmarkedet, hvor der faktisk er brug for arbejdskraft, i stedet for at gå efter hurtigere og kortsigtede løsninger som for eksempel nyttejobs. 

Her må regeringen fjerne eventuelle administrative og økonomiske forhindringer for jobcentrene, så de får et større incitament til at vælge en mere langsigtet løsning fra start, hvis målet er en varig jobtilknytning. 

Fjern barrierer for hurtig integration
Endelig skal vi fjerne de barrierer, der hindrer en hurtig integration på arbejdsmarkedet. For busbranchen betyder det for eksempel, at man skal acceptere, at ikke alle buschauffører fra første dag taler et perfekt dansk, men at det kommer de til. 

De kommende buschauffører skal ganske enkelt starte tidligere på busuddannelsen og hurtigere i job. 

Det drejer sig også om at få mulighed for, at elever kan følge undervisningen i den grundlæggende busuddannelse samt tage teoretisk og praktisk køreprøve på andre sprog end dansk, mens de selvfølgelig lærer dansk sideløbende med undervisningen. 

Desuden skal det være nemmere at få ombyttet og fornyet et udenlandsk kørekort til et dansk kørekort. Dette vil betyde, at en person med opholdstilladelse vil kunne komme i job allerede efter seks til ni måneder - frem for tre til fire år.

Der er således masser af muligheder for at få styrket integrationen! 

Forrige artikel Uddannelsesforbundet: Job og dansk sikrer integration af flygtninge Uddannelsesforbundet: Job og dansk sikrer integration af flygtninge Næste artikel S: Praktikpladser skal også på trepartsbordet S: Praktikpladser skal også på trepartsbordet