Dansk Erhverv om arbejdsmiljø: Lad os få en evidensbaseret indsats

DEBAT: Vi skal væk fra at styre efter, hvad den enkelte oplever - og tilbage på sporet, hvor arbejdsmiljøindsatsen styres efter objektivt konstaterbare data, skriver Anne-Marie Røge Krag fra Dansk Erhverv.

Af Anne-Marie Røge Krag
Arbejdsmiljøchef i Dansk Erhverv

Statistik kan være en svær størrelse at have med at gøre.

For man kan godt have med nogle tal at gøre, som umiddelbart virker voldsomme, men når man så nærlæser, hvad det egentligt handler om, så kan man da godt komme lidt i tvivl.

På arbejdsmiljøområdet er det sådan, at vi igen og igen hører, at folk føler sig mere belastede af deres arbejde.

Det skal man selvfølgelig ikke slå hen som ingenting, men der er nu engang tale om selvoplevede forhold, som er subjektive og meget svære at efterprøve og endnu sværere at handle på.

For hvordan iværksætter man egentligt konkrete tiltag, som kan ændre på en følelse?

Ekspertudvalg nedsat på spinkelt grundlag
Regeringen nedsatte for godt halvandet år siden et ekspertudvalg om arbejdsmiljø.

Udvalget bestod af repræsentanter fra en række af arbejdsmarkedets parter og eksperter på området.

Fra start kan man sige, at udvalget blev nedsat på et noget spinkelt grundlag al den stund, at tapetet var en stigning af antallet af personer i et såkaldt belastningsindeks.

Øvelsen går på, at der blev rapporteret øget selvoplevet besvær, men ikke en overbevisende stigning – hvis nogen - i eksponeringen af uønskede arbejdsmiljøforhold.

Og det er jo ikke den nemmeste opgave at gå i gang med. At skulle finde løsninger og veje til at forbedre statistik, som bygger på subjektive opfattelser. Når der ikke er saglige og objektive data på området, hvad skal man så tage fat i?

Der er jo unægtelig også en risiko for, at vi får sat gang i administrativ tunge og dyre foranstaltninger, som viser sig ikke at have nogen effekt, andet end der blev brugt ressourcer både på virksomhederne og i Arbejdstilsynet til ingen verdens nytte.

Mangelfuld viden
Nu er ekspertudvalget så for nylig kommet med sine anbefalinger.

Der er tale om en rapport i omegnen af de 50 sider, men groft sagt så er der to hovedkonklusioner i rapporten.

Først og fremmest, så konkluderer ekspertudvalget, at den generelle viden om arbejdsmiljø er mangelfuld. Dermed er afsættet for effektive prioriteringer i indsatsen fra for eksempel Arbejdstilsynets side mildt sagt ringe.

På den baggrund kommer ekspertudvalget med en række anbefalinger til, hvordan vi så får forbedret det grundlag. Det må alle, der arbejder med og interesserer sig for området, bakke op om.

Desuden er ekspertudvalget nået frem til, at der er et behov for at prioritere Arbejdstilsynets indsats. Det kan vi i Dansk Erhverv kun applaudere, idet mange af Arbejdstilsynets besøg viser, at der ofte ikke er noget at komme efter.

Mere proportionalitet i indsatsen
Indflyvningen til ekspertudvalget var ikke kønt. Det blev nedsat på et temmelig tyndt grundlag. Det må vi bare konstatere.

Men der er bestemt gode ting at hente i anbefalingerne.

For vi skal væk fra at styre efter, hvad den enkelte oplever - og tilbage på sporet, hvor indsatsen styres efter objektivt konstaterbare data.

Det er helt afgørende, at arbejdsmiljøindsatsen fokuseres med konstant øje for balancen mellem mål og midler, så der i højere grad kommer proportionalitet i indsatsen, end det er tilfældet i dag.

Vi må og skal derhen, hvor arbejdsmiljøindsatsen skal give mening og værdi, samt være evidensbaseret. Det vil gavne alle.

Forrige artikel Lederne: Lovgivning og kontrol er ikke vejen til det gode arbejdsmiljø Lederne: Lovgivning og kontrol er ikke vejen til det gode arbejdsmiljø Næste artikel DI: Tempoet skal op, hvis kampen mod bøvl skal vindes DI: Tempoet skal op, hvis kampen mod bøvl skal vindes