Medicinalfirma: Tag ansvar for arbejdsmiljøet og få en bedre bundlinje

DEBAT: For knap ti år siden besluttede vi os for at komme medarbejderflugt og dårlig trivsel til livs. Her er vores råd til, hvordan man knækker stresskurven og samtidig øger produktiviteten, skriver Christina Dyreborg Jeppesen, administrerende direktør i AbbVie.

Af Christina Dyreborg Jeppesen
Administrerende direktør, AbbVie i Danmark

For otte år siden stod medicinalvirksomheden Abbotts danske filial ved en skillevej.

Personaleomsætningen var alt for høj – en tredjedel af medarbejderne forlod virksomheden hvert år – og trivslen og tilliden var for lav.

Der var et åbenlyst behov for handling, og vi besluttede os derfor for at sætte gang i en grundlæggende forandring af firmaets kultur.

I dag -  et navneskift og næsten ti år senere - har vi seks år i træk placeret os i top ti og tre år i top tre i konkurrencen om Danmarks bedste arbejdspladser. Og hvad har vi så lært?

At det kan lade sig gøre at ændre kulturen i en virksomhed til det bedre, men at det kræver konstant fokus.

Til gengæld er resultaterne det hele værd; vi har mindsket sygefravær, og medarbejderomsætningen er faldet fra 30 til 10 procent. I samme periode har vi øget vores produktivitet og medarbejdertilfredshed markant.

Passion og præstation kan være en farlig cocktail
Altinget har for nylig beskrevet undersøgelser fra en række ministerier, som viser, at medarbejderne oplever arbejdsliv og privatliv som uforenelige størrelser.

Derfor har jeg lyst til at dele vores erfaringer med at nedbringe usund stress og fremme trivsel.

For selvom vi er en privat virksomhed, har vi noget væsentligt til fælles med centraladministrationen: Passionerede medarbejdere med et stort ønske om at præstere og et arbejdsmiljø, som er fokuseret på at opnå resultater.

Kombinerer man de to faktorer – medarbejdere med stor passion og et præstationsfokuseret arbejdsmiljø – kan der hurtigt opstå usund stress, hvis ikke de rette rammer er til stede.

Det så vi tydeligt her, før vi begyndte at arbejde med vores kultur. Og selvom det er en stor og kompleks opgave at tage livtag med kulturen i en organisation eller virksomhed, så mener jeg, at det er vores pligt som ledere. For stresskurven skal knækkes – både af hensyn til det enkelte menneske og samfundsøkonomien.

Vi køber resultater - ikke timer
Da vi i sin tid gik i gang med at forbedre vores arbejdsmiljø i Abbott, nu AbbVie, satte vi ind på mange forskellige fronter.

Blandt andet ændrede vi fundamentalt på den måde, vi strukturerer vores arbejde.

I dag gør vi sådan, at den enkelte medarbejder hvert år udformer en række personlige mål sammen med sin nærmeste leder. Målene skal opfyldes inden for en given tid.

Målene kombinerer vi med meget fleksible rammer for arbejdet. Vi ønsker at give medarbejderne mulighed for at udnytte deres tid så effektivt som muligt og arbejde på de tidspunkter, hvor de præsterer bedst.

Vi plejer at sige, at vi køber resultater og ikke timer.

Kulturklub
Samtidig introducerede vi et uddannelsesforløb for alle nye medarbejdere, som vi kalder ”Culture Club”.

Forløbet har udviklet sig over tid, men essensen er den samme: Alle nye medarbejdere bliver sat ind i vores kultur og får en række redskaber, der kan hjælpe dem med at strukturere deres arbejdsliv effektivt.

Der bliver også sat fokus på prioriteringer i både arbejds- og privatliv. Målet er at hjælpe medarbejderne med at finde ud af, hvad der er vigtigt for dem, så de kan navigere efter det.

Vi har desuden gjort fokus på arbejdsmiljø til en integreret del af alle lederes job, og vi forventer af både vores ledere og vores medarbejdere, at de råber vagt i gevær, hvis de oplever mistrivsel hos sig selv eller en kollega.

Vi gør generelt meget ud af at understrege, at et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar, som vi alle sammen skal bidrage til hver eneste dag.

Tillid er den vigtigste forudsætning
Men alle de gode intentioner kan være lige meget, hvis ikke fundamentet er på plads. Og her er der én faktor, der er helt afgørende for succes med at skabe arbejdsmiljø uden usund stress. Det er tillid.

Hvis ikke medarbejderne tror på, at de fleksible arbejdstider er til for at blive brugt, tør ingen bruge dem, og der skal ikke mange malplacerede bemærkninger fra kollegerne til, før det bliver tabuiseret at tage en hjemmearbejdsdag, når man har brug for at sidde i fred med en stor opgave.

Derfor lægger vi stadigvæk stor vægt på at tale om vores kultur og vores rammer. For én ting er at opnå et godt arbejdsmiljø – noget andet er at fastholde det.

Generelt mener jeg, at tillid er den vigtigste forudsætning for et godt arbejdsmiljø. Og jeg mener, at enhver indsats mod stress skal starte med, at man som ledelse laver et 360 graders eftersyn af tillid og trivsel i virksomheden.

Resultaterne giver et datagrundlag at udvikle på, en ”baseline” at måle ud fra, og så virker de gradvise forbedringer motiverende for alle involverede.

Bedre arbejdsmiljø betyder bedre bundlinje
Som jeg slår fast i indledningen, er usund stress ikke en nødvendig bivirkning ved arbejdslivet, selvom det efterhånden italesættes sådan.

Stress er derimod en bivirkning ved et arbejdsliv, der er præget af manglende tillid, usikkerhed om opgaverne, manglende prioritering og ledere, der ikke træder i karakter og hjælper med at sætte grænser for det grænseløse arbejde.

Der ligger en stor lederopgave i at ændre på sådanne forhold, og det kan virke uoverskueligt.

Men spørgsmålet, som alle ledere må stille sig selv, er, om vi har råd til at lade være?

Lad mig slutte med at gentage, hvad der er sket hos os, siden vi besluttede at sætte fokus på arbejdsmiljøet: Vores medarbejderomsætning blev reduceret fra 30 procent til 10 procent om året.

Vores sygefravær er reduceret til 1,5 procent. Og i samme periode er produktiviteten – og tilfredsheden – steget markant.

Så jeg spørger igen: Har vi råd til at lade være?

Forrige artikel Den nordiske fagbevægelse: Vi skal have bæredygtig omstilling fra København til Katowice Den nordiske fagbevægelse: Vi skal have bæredygtig omstilling fra København til Katowice Næste artikel Lederne: Gør iværksætteri til ny dna-streng på erhvervsskolerne Lederne: Gør iværksætteri til ny dna-streng på erhvervsskolerne
Flere rige benytter boligjobordning

Flere rige benytter boligjobordning

SKATTERABAT: Flere med høje indkomster og færre med lave indkomster benytter sig af det såkaldte håndværkerfradrag, som regeringen ønsker at udvide med den kommende finanslov. Det viser nye tal fra Skatteministeriet.