Magistre: Lyt til ekspertpanelet og skab et bedre arbejdsmiljø

DEBAT: En kommende politisk aftale skal tage udgangspunkt i de gode anbefalinger, som regeringens eget arbejdsmiljøekspertpanel er kommet med, så der blandt andet kommer fokus på uddannelse af ledere i psykisk arbejdsmiljø, skriver Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening.

Af Camilla Gregersen
Formand for Dansk Magisterforening

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har indkaldt til brede politiske forhandlinger om en aftale for en kommende arbejdsmiljøreform. Det er virkelig godt.

2018 har været præget af mange politiske udmeldinger om behov for handling på arbejdsmiljøområdet.

Der har været nedsat paneler, og der er præsenteret anbefalinger i lange baner. Tiden er nu moden til handling.

Der er brug for langtidsholdbare løsninger for arbejdsmiljøområdet, hvor udviklingen desværre går den helt forkerte vej.

Uddan ledere i psykisk arbejdsmiljø
I Dansk Magisterforening anbefaler vi, at en kommende politisk aftale tager udgangspunkt i de gode anbefalinger, som regeringens eget arbejdsmiljøekspertpanel er kommet med i dette efterår.

Et centralt tiltag er kravet om uddannelse af ledere i psykisk arbejdsmiljø.

Vi ved fra undersøgelse blandt vores medlemmer, at både ledere og medarbejdere efterspørger, at lederne er bedre klædt på til at kunne forebygge og håndtere udfordringer med psykisk arbejdsmiljø.

Trivsel på arbejdspladsen er afhængig af, at der er medarbejdere, der engagerer sig i arbejdsmiljøarbejdet.

I Dansk Magisterforening mener vi, at der skal være bedre beskyttelse af de medarbejdere, der står frem og arbejder aktivt for at øge trivslen og samarbejdsrelationerne på arbejdspladserne.

Det er arbejdsmiljørepræsentanterne, der står i frontlinjen og kæmper arbejdsmiljøets sag, når der skal implementeres organisationsforandringer, og når der skal rettes op på et belastet psykisk arbejdsmiljø.

Det gør de for fællesskabets bedste, men de risikerer at stå alene med regningen.

Arbejdsmiljørepræsentanter skal sikres beskyttelse
I dag kan arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladser uden overenskomst desværre stå uden beskyttelse mod at blive fyret.

Det er helt urimeligt, at der på store dele af det private arbejdsmarked ikke er en sikkerhed til dem, der påtager sig det lovpligtige hverv at hjælpe til med et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Jeg håber, at beskæftigelsesministeren holder sit løfte fra tidligere på året om at sikre beskyttelse til alle arbejdsmiljørepræsentanter. Her har vi brug for handling fra lovgivers side.

Det er helt centralt, at medarbejderinddragelse omkring forebyggelse bliver styrket. For al erfaring viser, at det er gennem løbende dialog mellem medarbejdere og ledelse, at man kan understøtte reelle forandringer på arbejdspladsen.

Det nytter ikke, at man skyder arbejdsmiljøhåndtering til hjørne i en APV hvert tredje år eller til krisesituationer oven på væsentlige ændringer i arbejdsforholdene. Det er en løbende proces at sikre et godt arbejdsmiljø.

Særlige tiltag målrettet unge
Unge er i deres første job særligt udsatte for at få stress.

Det hænger ofte sammen med, at nyuddannede lander i et krydspres, når de vil præstere deres bedste og samtidig er i tvivl om, hvad der forventes af dem på arbejdspladsen.

Derfor ønsker vi, at en arbejdsmiljøreform vil indeholde særlige tiltag målrettet unge, så vi kan forebygge mistrivsel og sygefravær. For de unge skal holde til at være på arbejdsmarkedet mange år frem.

Jeg satser på, at forhandlingerne ender med en solid og ambitiøs aftale, der kan øge trivslen og sundheden på fremtidens arbejdsmarked. Det er der hårdt brug for.

Forrige artikel Dansk Metal: Træk produktion hjem til Danmark og forebyg fremtidig EU-krise Dansk Metal: Træk produktion hjem til Danmark og forebyg fremtidig EU-krise Næste artikel Dansk Handicap Forbund: Nu skal der reelle ændringer på bordet Dansk Handicap Forbund: Nu skal der reelle ændringer på bordet