Forsikring & Pension: Gør verdens bedste pensionssystem bedre

DEBAT: Beskæftigelsesministeriet forbereder, hvad den kommende pensionskommission skal se på. Sæt flere elementer under lup uden at svække fundamentet, skriver Forsikring & Pensions direktør.

Af Per Bremer Rasmussen
Direktør, Forsikring & Pension

Trods de store udfordringer, som coronaepidemien forårsager, har regeringen også fokus på andre politikområder.

I Beskæftigelsesministeriet forbereder man fortsat, hvad en kommende kommission for tilbagetrækning og nedslidning skal se på. Kommissionen er en udløber af seniorpensionsaftalen fra 2019, og forligskredsen bag aftalen skal præsentere et kommissorium for arbejdet i den kommende tid.

Man kan spørge, om det skulle være nødvendigt at se på det danske pensionssystem, som i dag er i verdensklasse. Men der er faktisk flere elementer, som vi fra branchens side ønsker at få sat under lup – uden at svække fundamentet.   

Vi har i dag et godt samspil mellem de offentlige pensionsydelser, der hjælper med at sikre en fornuftig økonomisk bund for den enkelte pensionist, og de opsparingsbaserede pensioner, som vores branche repræsenterer.

Det samspil sikrer en pensionistindkomst på et passende niveau i forhold til indkomsten som erhvervsaktiv og i forhold til individuelle ønsker til pensionisttilværelsen.

Det betyder, at fattigdom blandt ældre stort set er et ukendt fænomen i Danmark til forskel fra mange lande, som vi normalt sammenligner os med.

Systemet skal være mere fleksibelt
Tilbage i 2006 blev velfærdsforliget vedtaget med bred politisk opbakning, det danner stadig baggrund for den stigende folkepensionsalder, som følger udviklingen i danskernes gennemsnitsalder.

Beslutningen er en vigtig forudsætning for, at vi har råd til det velfærdssystem, som vi har i dag – også om 10 og 20 år. Set med vores øjne kræver udviklingen mere fleksibilitet i pensionssystemet, end vi har i dag.

Danskernes har vidt forskellige ønsker til, hvor længe de vil være på arbejdsmarkedet. Det kommer også til udtryk i en undersøgelse, som vi tidligere har fået lavet. Den viser, at 25 procent af danskerne ønsker at trække sig fra arbejdsmarkedet, før de når pensionsalderen.

En anden undersøgelse viser, at en ud af tre danskere, der går på pension, gerne ville have arbejdet længere. Begge eksempler viser, at der er behov for mere fleksibilitet, end hvad der i dag er muligt.

Barrierer mindsker fleksibiliteten
Der er nemlig en række barrierer, som mindsker fleksibiliteten både før og efter folkepensionsalderen. Man kan for eksempel ikke fortryde påbegyndelsen af udbetaling af ratepensioner, hvis man efter folkepensionsalderen ønsker at træde ind på arbejdsmarkedet igen.

Tilbagetrækningsbeslutningen er for de fleste en enten-eller-beslutning. Men for mange vil en mere glidende overgang til pensionstilværelsen være at foretrække. Går man ned i tid før folkepensionsalderen, kan det være, at man har kræfter til at fortsætte arbejdet i flere år.

Skruet rigtigt sammen kan det betyde, at flere vil arbejde efter pensionsalderen. Øget fleksibilitet er derfor ikke i modstrid med øget arbejdsudbud, hvis flere år på arbejdsmarkedet opvejer det lavere årlige timetal.

Pension er et meget komplekst område, som mange danskere har svært ved at gennemskue. Derfor er der også behov for at sikre mere enkelhed i systemet, så vi kan indrette vores overgang til pensionisttilværelsen bedst muligt.

Vi mener derfor, at en kommission også bør se på kompleksiteten i det offentlige pensionssystem og sikre, at det bliver bedst muligt sammentænkt med de opsparingsbaserede pensioner.

Gode toner fra ministeren
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har netop meldt ud, at han vil gøre op med enten-eller-princippet i tilbagetrækningsbeslutningen blandt andet ved at skabe mere enkle regler.

Det er gode toner. Han vil også arbejde for at nedbryde de barrierer, der forhindrer den fleksibilitet med hensyn til pension, som mange ønsker sig. Det støtter vi fuldt ud op om.

Helt konkret ønsker vi, at en kommende kommission bør se på mulighederne for at øge fleksibel tilbagetrækning både før og efter folkepensionsalderen. Den bør også komme med forslag til at forenkle kompleksiteten i det offentlige pensionssystem og i reglerne, der gælder for private pensioner, og sikre det bedst mulige samspil mellem de forskellige søjler i pensionssystemet, så det altid kan betale sig at spare op til pension.

Fra Forsikring & Pension ønsker vi, at den kommende kommission får de bedste betingelser for at lave deres arbejde, og vi stiller os selvfølgelig til rådighed med vores ekspertise, undersøgelser, tal og analyser.

Forrige artikel Forfatter: Ressourceforløbet er symbol på politisk disrespekt for syge Forfatter: Ressourceforløbet er symbol på politisk disrespekt for syge Næste artikel Ledere og DEA: Opkvalificering bør ske gennem disse tre indsatser Ledere og DEA: Opkvalificering bør ske gennem disse tre indsatser