Debat

Lederne til Folketinget: Omskol og opkvalificer personer, hvis job rammes af CO2-afgift

Samfundet skal tage vare på de mennesker, hvis job forsvinder under den grønne omstilling, skriver Ledernes uddannelsespolitiske chef.
Samfundet skal tage vare på de mennesker, hvis job forsvinder under den grønne omstilling, skriver Ledernes uddannelsespolitiske chef. Foto: Pressefoto, Lederne
Christina Laugesen
Niklas Praefke
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Den grønne omstilling vil få konsekvenser for hele samfundet, og i erhvervslivet vil visse brancher og geografiske områder komme under stort pres.

Regeringens ekspertgruppe er netop kommet med anbefalinger til et CO2-afgiftsssytem. Den mest indgribende model, som ekspertgruppen anbefaler, indebærer, at alle virksomheder uden for kvotesektoren pålægges en CO2-afgift på 750 kr. per ton i 2030.

Det vil ifølge ekspertgruppe medføre, at 4.000 job vil forsvinde i løbet af fire-fem år. Det tal kan dog blive væsentligt højere, når ekspertgruppen inden årets udgang kommer med dens slutrapport, som også dækker landbrugets ikke-energirelaterede udledninger af metan og lattergas samt udledningerne fra vejtransporten.

Tidligere har de miljøøkonomiske vismænd fundet frem til, at en CO2e-afgift vil koste hvert fjerde job i landbruget, og samlet vil omkring 20.000 job inden for særligt landbrugs- og fødevaresektoren gå tabt.

Danmark Grønne Omstillingsfond

Jobtabet i landbrugs- og fødevaresektoren vil især kunne mærkes i Vestdanmark og blandt ansatte med kortere uddannelse i de brancher. Omvendt vil den grønne omstilling også rumme nye muligheder og føre til skabelse af nye job, der kan opveje store dele af jobtabet.

I stedet for at risikere at ende i køen af arbejdsløse, skal fonden være med til omskole

Christina Laugesen, uddannelsespolitisk chef, Lederne

Desværre er de nye job ikke lige til at overtage for dem, der risikerer at miste jobbet som følge af en ny CO2-afgift. De nye job ligger nemlig i andre sektorer, eksempelvis i fremstillingssektoren og særligt i medicinalindustrien.

For at afbøde de negative konsekvenser af en CO2-afgift og gøre omstillingen lettere og mere gnidningsfri, bør politikerne derfor oprette Danmarks Grønne Omstillingsfond. Fondens formål skal være at omskole og opkvalificere medarbejdere og ledere inden for de brancher og områder, der vil blive hårdest ramt af CO2-afgiften, så vi udvikler i stedet for at afvikle.

Kan øge opbakning til grøn omstilling

Indsatsen skal selvfølgelig tilpasses den enkelte, så vi bygger videre på personens erfaringer og kompetencer. Men forestil dig eksempelvis fodermesteren, hvis job kan blive truet af en høj afgift.

I stedet for at risikere at ende i køen af arbejdsløse, skal fonden være med til omskole hende fra at fodre grise til måske at være med til at producere insulin.

Det kræver nye kompetencer, som ikke lige læres over natten. Derfor er det vigtigt, at omskolingen tænkes ind i en systematisk opkvalificeringsindsats, som skal finansieres af fonden med midler fra råderummet.

Jo hurtigere politikerne melder ud, hvordan CO2-afgiften udformes, jo nemmere bliver det for lederne at navigere efter

Christina Laugesen, uddannelsespolitisk chef, Lederne

Hvis ikke, vi som samfund tager vare på de mennesker, hvis job forsvinder under den grønne omstilling, risikerer vi, at de - helt forståeligt – vil tøve med at bakke op om den grønne omstilling. Det skal vi undgå

Hurtig afklaring er vigtigt

Hvis vi omvendt håndterer følgerne af den grønne omstilling rigtigt, kan landets virksomheder være godt tjent med, at vi får en ensartet CO2-afgift i stedet for det nuværende afgiftssystem, der er både uensartet og ikke målrettet CO2-reduktion.

Jo hurtigere politikerne melder ud, hvordan CO2-afgiften udformes, jo nemmere bliver det for lederne at navigere efter.

I dag holder mange ledere igen med grønne investeringer, fordi de ikke ved, hvad fremtiden bringer. Det er ikke holdbart, at uvisheden får lederne til at tøve med at tage de nødvendige skridt ind i fremtiden. Derfor skal politikerne sørge for, at uvisheden hurtigst muligt afløses af klarhed.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion