Skal Wolt reguleres? Sådan står partierne

EU-Kommissionen vil regulere de store platformsvirksomheder om Wolt og Uber langt hårdere, så flere bude og chauffører bliver ansat som lønmodtagere. Det er dog endnu uvist, hvordan regeringen vil implementere direktivet i Danmark. Her giver tre beskæftigelsesordførere giver deres bud på, hvorvidt platformsarbejdere skal reguleres mere i lovgivningen. 

Beskæftigelsesordførerne er i øjeblikket i dialog med regeringen om, hvordan det nye EU-direktiv om platformsarbejde skal implementeres i dansk lov.&nbsp;<br>Her giver Venstre, Liberal Alliance og Socialdemokratiet deres bud på, hvorvidt&nbsp;platformsvirksomheder skal reguleres og hvordan. På billedet ses Hans Andensen fra Venstre.&nbsp;
Beskæftigelsesordførerne er i øjeblikket i dialog med regeringen om, hvordan det nye EU-direktiv om platformsarbejde skal implementeres i dansk lov. 
Her giver Venstre, Liberal Alliance og Socialdemokratiet deres bud på, hvorvidt platformsvirksomheder skal reguleres og hvordan. På billedet ses Hans Andensen fra Venstre. 
Foto: Philip Davali
Marie Schønning Jensen

Er platformsvirksomheder en udfordring for den danske arbejdsmarkedsmodel?  

Alex Vanopslagh (LA): "En stor del af den danske lovgivning er skabt ud fra den måde, som arbejdsmarkedet typisk er organiseret på. Når nye organisationsformer opstår, skal man selvfølgelig kigge lovgivningen igennem og sikre, at den er tidssvarende. Platformsvirksomhedernes fremkomst kalder på nogle nye tiltag eksempelvis på skatteområdet. Men overordnet set er der ikke et stort problem." 

Henrik Møller (S): "Hvis man ser på antallet af personer på platformsvirksomheder, er det ikke noget alarmerende tal. Men selve konstruktionen er en udfordring for den danske model, da den ikke kan passes ind i modellen. På sigt er det en stor udfordring, hvis det bliver normalen, at man er sin egen arbejdsgiver. Langsomt vil lønmodtagerbegrebet så forsvinde. Men det har vist heldigvis lange udsigter." 

Hans Andersen (V): "Generelt er det positivt, at nye virksomheder kommer til Danmark og bidrager til økonomien og beskæftigelsen og imødekommer et behov hos mange mennesker. Det er også positivt, hvis det skaber innovation, nye produkter og giver mulighed for at arbejde på nye og mere fleksible måder. Det er klart, at der i den proces kan opstå uklarhed over, om man er ansat eller arbejder selvstændigt, og her skal vi skabe klarhed. For Venstre er det dog ikke et mål at få disse virksomheder lukket, modsat regeringen. Det er jo helt åbenlyst, at mennesker gerne vil bruge de nye services, og ikke mindst, at mennesker gerne vil arbejde med dem."