Gå til
tilmelding

Ledelse og nye organisationsformer - forår 2021

Gentænk ledelse og organisation i retning af mindre hierarki og mere selvledelse

Altinget og Djøf afholder kursus i ledelse og nye organisationsformer. På kurset vil du få værktøjer og metoder til at gentænke ledelse og organisation i retning af mindre hierarki og mere selvledelse.

Kurset henvender sig til erfarne offentlige ledere, der ønsker viden om og inspiration til nye organisations- og ledelsesformer. Du kan også være ansat i en stabsfunktion som HR.

Vi tilbyder et kursus, der giver dig metoder og redskaber til at:

 • Forstå nye ledelses- og organisationsformer med mindre hierarki og mere selvledelse
 • Understøtte decentralisering af beslutningskompetence
 • Perspektivere dit mindset som leder
 • Iværksætte initiativer i din egen organisation

Program

Kurset forløber over to dage, der hver varer syv timer fra kl. 9.00 til 16.00. Datoerne er 9. marts og 10. marts.

Første kursusdag giver dig en forståelse af ledelse og nye organisationsformer. Dagen giver dig:

 • Perspektiver på organisationsforståelse
 • Perspektiver på måden at anskue ledergerningen, organisationen og medarbejderne på
 • Inspiration til at arbejde i organisationer, der er formålsstyrede, selvledende og helhedstænkende
 • Metoden ’Rådgivningsprocesser’, som styrker den decentrale handle- og beslutningskompetence i din organisation
 • Cases fra offentlige organisationer, der har afprøvet nye ledelses- og organiseringsmåder

Anden kursusdag har fokus på, at demokratisering af ledelse stiller nye krav til lederen. Dagen giver dig:

 • Indblik i en tidligere topchefs erfaringer med at starte en Teal-inspireret transformation af Danmarks største offentlige virksomhed
 • Viden om arbejdet med at transformere lederskab og frisætte ledelse
 • Metoder til ledelse af forandringsarbejdet, fx Fair Proces-tænkning
 • Diskussion af udfordringer og ledelsesdilemmaer med afsæt i dine og de andre deltageres erfaringer
 • Perspektiver på din egen rolle i organisationen

Undervisere

Kursets undervisere er Frank Iversen, adm. partner og konsulent i Perspektivgruppen, Hjalte Aaberg, tidligere regionsdirektør i Region Hovedstaden, og Andreas Granhof Juhl, erhvervs-ph.d. og organisationspsykolog.

Frank Iversen er kursets faste underviser. Han har mere end 25 års erfaring med ledelses- og organisationsudvikling i offentlige organisationer. Han har skrevet flere bøger om ledelse og organisationsudvikling.

Hjalte Aaberg har været topleder gennem mange år, senest som regionsdirektør i Region Hovedstaden, hvor han forsøgte at starte en Teal-inspireret transformation af Danmarks største offentlige virksomhed. Han har desuden været adm. direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen i København.

Andreas Granhof Juhl har været organisationspsykolog siden 2003. Andreas er en af kræfterne bag det treårige udviklings- og forskningsprojekt ’Organisationer gentænkt’, hvor offentlige og private organisationer reducerer hierarki og bureaukrati.

 

Det får du ud af kurset:

 • Indsigt i og perspektiver på din egen lederrolle
 • Inspiration fra ledere, der har afprøvet nye ledelses- og organisationsformer
 • Sparring og feedback på dine ledelsesdilemmaer og organisationsudfordringer
 • Et netværk med andre ledere, der er optaget af moderne ledelse og organisation

2 moduler

16600 kr., ekskl. moms

Opstart 9. marts 2021 kl. 10:00

Scandic Falkoner, Falkoner Alle 9, 2000 Frederiksberg, Denmark

Har du brug for personlig vejledning?

Hvis du er i tvivl om noget, så lad mig ringe dig op og give dig personlig vejledning.

Kontakt Lea Kærsgaard, uddannelsesleder , Arena

+4530737447

Moduler

På første dag bliver du præsenteret for nogle af de nye organisationsformer, der bliver afprøvet rundt omkring i organisationer i dag. Der er ikke tale om ét samlet koncept, men om en række beslægtede fænomener, metoder og teorier, der går under navne som fx Teal, fremtidens organisation eller organisationer gentænkt. De repræsenterer en bevægelse hen mod mindre hierarki og bureaukrati og mere selvledelse og frihed.

Du arbejder med, hvilket mindset de nye måder at organisere sig på repræsenterer, og hvad det kræver af dig som leder og af dine medarbejdere. Du får indblik i, hvordan det fungerer i praksis, og hvad du kan lære af tænkningen og af andres erfaringer. Med afsæt i kommunaldirektør Frank E. Andersens erfaringer med at sætte egen organisation fri, udfordre NPM og behovet for kontrol, får vi en topchefs perspektiv og bygger bro til dine erfaringer.

Dagen giver dig:

 • perspektiver på organisationsforståelser 
 • perspektiver på måden at anskue ledergerningen, organisationen og medarbejderne på
 • inspiration til at arbejde i organisationer, der er formålsstyrede, selvledende og helhedstænkendemetoden ’Rådgivningsprocesser’, som styrker den decentrale handle- og beslutningskompetence i din organisation
 • erfaringer fra en topchef, der har sluppet organisationen fri og afprøvet nye ledelses- og organiseringsmåder.

9. marts 2021

På dag to på ’Ledelse og nye organisationsformer’ bliver du introduceret til den frisættende ledelsestænkning og de dilemmaer, du vil kunne møde.

Du får indblik i, hvordan du som leder i højere grad skal kunne afgive kontrol og beslutningskraft i de nye nonhierarkiske organisationer. Du skal have tillid til, at de rigtige beslutninger nok skal blive truffet. 

Du får resultaterne fra det treårige forskningsprojekt ’Organisationer gentænkt’. Erhvervspsykolog og erhvervs-ph.d. Andreas Granhof Juhl fortæller, hvordan projektet har understøttet og dokumenteret otte offentlige og private organisationers arbejde med at reducere hierarki og bureaukrati og øge selvorganisering

Dagen giver dig:

 • indblik i de forskningsmæssige resultater fra Organisationer gentænkt
 • viden om tænkningen i arbejdet med frisættende ledelse 
 • metoder til ledelse af forandringsarbejdet, fx Fair Proces-tænkning
 • diskussion af udfordringer og ledelsesdilemmaer med afsæt i dine og de andre deltageres erfaringer
 • perspektiver på din egen rolle i organisationen. 

10. marts 2021

Praktisk information

Kurset forløber over to dage inkl. overnatning, der hver varer syv timer fra kl. 9.00 til 16.00. Datoerne er 9. marts 2021 og 10. marts 2021. 

 

Udfyld kontaktformularen for at høre mere om dine muligheder for deltagelse. Du kan også kontakte kursusleder Lea Kærsgaard på lea@altinget.dk eller 30 73 74 47

2 moduler

16600 kr., ekskl. moms

Opstart 9. marts 2021 kl. 10:00

Scandic Falkoner, Falkoner Alle 9, 2000 Frederiksberg, Denmark

For spørgsmål vedrørende kurset eller personlig vejledning, kontakt mig.

Lea Kærsgaard, uddannelsesleder , Arena

lea@altinget.dk


+4530737447

Udfyld kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder for deltagelse

Faktureringsadresse

Udfyld hvis faktureringsadressen er en andenAccepter betingelser