Uddannelse & Kurser
Altinget og Mandag Morgen

Masterclass i systemisk forandring

Skab varig social impact med systemiske forandringsmetoder og partnerskaber

En stor gruppe unge hverken trives eller lærer nok i skolen. Klima- og biodiversitetskrisen kalder på bæredygtige løsninger. Børn kæmper i stigende grad med overvægt. Der er fortsat ulighed i sundhed. En gruppe af danskere står permanent uden for arbejdsmarkedet. Den mentale sundhed er udfordret – ikke mindst blandt unge. 

Om uddannelsen


Lokation Operate, Jesper Brochmands Gade 10, 2200 København N

Opstartsdatoer
Efterår 2023 7. september 2023
Ledige pladser

Vi står over for flere og flere vilde/ systemiske problemer, som ikke kan løses af én aktør med et enkelt greb, og flere og flere fonde, organisationer, kommuner og styrelser får øjnene op for potentialet. Men hvordan lykkes vi med det i praksis? Det er problemer, der kalder på systemiske forandringer. Derfor lancerer Altinget, Mandag Morgen og forandringsbureauet Operate en  masterclass i systemisk forandring.

Uddannelsen ledes af Anders Dybdal, adm. direktør i forandringsbureauet Operate, i samarbejde med Britt Wendelboe, projektchef i TrygFonden. Uddannelsen gæstes af internationale og lokale frontløbere indenfor systemisk forandring.

 Vi tilbyder en uddannelse, der gør dig i stand til:

 • At omsætte en vision til et ambitiøst program/indsats og kommunikere det internt og eksternt
 • At arbejde strategisk med greb, der understøtter systemisk forandring og sikre fremdrift i programmet/indsatsen.
 • At anvende de rigtige værktøjer på de rigtige tidspunkter i processen
 • At drive og lede et visionært program/indsats, der bygger på en stærk forandringsteori og involverer flere aktører på tværs af sektorer
 • At arbejde med en konkret case fra din organisation i samarbejde med vores kompetente undervisere. Det betyder at du efter endt forløb har en komplet eksekverbar plan som du kan tage med hjem til din organisation.
 • Desuden for du med denne masterclass mulighed for at blive en del af et stærkt netværk af ligesindede, der arbejder med systemisk forandring og vilde problemer.

Uddannelsen er for dig, der ønsker at blive godt klædt på til at udvikle, lede og planlægge indsatser med varig forandring som mål. Det kan være du er program- eller projektchef i en fond, eller ansvarlig for konkrete borgerrettede mål eller for at løse komplekse udfordringer fx i en virksomhed, kommune, organisation eller styrelse? Din titel er ikke afgørende, men det er din ambition om at løse komplekse vilde problemer med nye virkningsfulde greb – og din indstilling til at lære i fællesskab, og dele sejre og udfordringer med de øvrige på holdet. 

Kursusleder

Anders Dybdal Adm. direktør, Operate

Anders har i mere end 15 års erfaring med at skabe sociale forandringer som rådgiver for særligt fonde, organisationer og den offentlige sektor. Han er medforfatter til ”Forandringskræfter” (Link) og har arbejdet konkret med mange forskellige virkemidler til forandring heriblandt samskabelse og interessentinvolvering, kampagner og public affairs. Anders bruges ofte som ekspert i politik og kommunikation i medierne. Læs mere om ham på LinkedIn. (Link).

Program

Advisory Board
Masterclass i systemisk forandring har et tilknyttet Advisory Board, der spiller en væsentlig rolle i at udvikle og forbedre masterclassen samt styrke det faglige miljø i Danmark om metoder til samfundsforandring.

Advisory Boardet består af initiativtagerne og de faste undervisere:

 • Anders Dybdal, adm. direktør i forandringsbureauet Operate
 • Britt Wendelboe, projektchef i Trygfonden
 • Vibe Klarup, generalsekretær i Amnesty International
 • Jonas Lindholm, direktør for Altinget Arena og Mandag Morgen
 • Mads Flarup Christensen, generalsekretær for Greenpeace i Norden

Derudover er der tilknyttet en række dimittender fra det sidste hold:

 • Pauline Ansel-Henry, Faglig Leder, Læring & Trivsel i Holbæk Kommune
 • Steffen Raun Fjordside, udviklingschef i Børns Vilkår
 • Ole Laursen, fondsrådgiver i VillumFonden
 • Rie Ljungmann, sekretariatsleder Antidote Danmark
   

Med forløbet, der tager afsæt i Operates forandringstrekant, får du både masser af indsigter fra forskning i systemisk forandring og metoder til at skabe varig, social forandring gennem partnerskaber. Du stifter bekendtskab med mange aktuelle og konkrete eksempler fra ind- og udland og du bliver en del af et fagligt netværk med de mest ambitiøse aktører på området i Danmark.
Alle deltagere skal medbringe en problemstilling (evt. et eksisterende program eller indsats), som de vil arbejde med i forløbet. Den vil også være case for en mindre eksamensopgave, der skal afleveres og præsenteres mundtligt.

Vi stiller skarpt på en lang række indsatser indenfor en områder, hvor det er lykkedes at skabe langvarig impact, fx en case om den skotske politichef, Karyn McCluskey, der bekæmpede vold i nattelivet og bandekriminalitet ved at se og håndtere problemet systemisk.

1. Modul Systemisk forandring 7. september 2023 kl. 09.00 - 22.00

Nogle problemer føles næsten umulige at få gjort noget ved. Man kan blive ved med at poste penge efter det eller sætte dygtige folk på opgaven, men det nytter ikke rigtig. Problemet er fastlåst. Der er tale om et ”systemisk problem”.

Børns overvægt, diskrimination, vold i hjemmet, ensomhed, hjemløshed og de mange unge der aldrig får en uddannelse. Det er alle velkendte eksempler på systemiske udfordringer herhjemme.

Heldigvis er der noget at gøre. Det kan lykkes at bryde de uhensigtsmæssige mønstre og skabe sociale forandringer. Systemiske udfordringer kræver, at man går fra symbolske handlinger og symptombehandling til at betragte og angribe problemet mere systemisk. Det vil oftest kræve, at mere end én aktør gør, tænker og handler anderledes. Det vil kræve partnerskaber.

Dette første modul giver en grundig indføring i systemisk forandring, der bygger på indsigter fra en række forskellige videnskaber fra sociologi over statskundskab til psykologi og ledelse:

Hvordan kan vi forstå systemisk forandring?
Hvad er med til at holde et problem fast?
Hvad skal der overordnet til for at forløse udfordringerne?

I løbet af det første modul vil vi arbejde med at forstå det systemiske i de problemstillinger, som holdet arbejder med til hverdag, herunder hvordan der kan arbejdes med at skabe forandringer både transformativt, relativt og strukturelt. Modulet sluttes af med en fælles middag samt et socialt program.

2. Modul Problemforståelse og forandringsteori 8. september 2023 kl. 09.00 - 17.00

I arbejdet med systemiske udfordringer, erfarer man ofte, at selve problemet er mere komplekst end som så. Der vil tit være et stærkt netværk af årsager, der har slået rødder flere steder i vores samfund, som er skjult under den overflade, som man umiddelbart kan se som problemet. Det er netop derfor, at de er systemiske!

Hvis man vil lykkes med at skabe forandringer, er det helt afgørende, at man har en solid forståelse af, hvad problemet egentlig er – og ikke mindst, at alle aktører omkring problemstillingen har en fælles perspektiver på problemet og dets løsninger.

I andet modul går vi i dybden med, hvordan man analyserer og får en fælles problemforståelse blandt de parter, der ønsker at gøre noget ved problemet. Vi ser derfor nærmere på, hvordan man går fra en fælles problemforståelse til at skabe en fælles dagsorden og forandringsstrategi, der kan realiseres.

 • Hvad er det rette problem at angribe?
 • Hvilke forandringskræfter skal vi aktivere?
 • Hvem skal vi engagere for at forløse problemet?

Vi ser også nærmere på, hvilke forudsætninger der skal være til stede for, at det overhovedet giver mening at forsøge at skabe forandringen. Hvis der ikke er den fornødne opbakning fra de centrale beslutningstagere, en tilstrækkelig tidshorisont eller den nødvendige finansiering af initiativet, kan det være, at man bør angribe problemstillingen anderledes.

3. Modul Problemløsning i praksis (virtuelt) 21. september 2023 kl. 09.00 - 11.00

Deltagerne har arbejdet videre med deres case i praksis. Alle deltagere vil siden modul 2 have kvalificeret deres problemanalyse og forandringsstrategi ved at involvere eller gå i dialog med andre relevante aktører eller brugere.

Vi mødes digitalt (via Teams) for at dele de erfaringer og læringer, vi har gjort os. Det vil ske både i mindre grupper og i plenum.

4. Modul Systemisk lederskab 12. oktober 2023 kl. 09.00 - 21.00

Den traditionelle ledelsesopfattelse er, at man skal få forandring til at ske. Ledere med blik for systemisk forandring udvikler betingelser for, at forandringen kan ske. Det handler i højere grad om at lede en sag end at lede en organisation. Det handler om at opnå fælles lederskab ved at forløse handling i samarbejdet med mange aktører, der samtidig skal sikre, at alle parter føler, at de leder sagen.

Unge hjemløse. Overvægt blandt børn. Rygning og alkoholisme. Stress på arbejdsmarkedet. Alle de problematikker kan ikke løses af en enkelt organisation med et enkelt greb. Den type systemiske forandringer kræver fælles lederskab med en bevidsthed om, hvilke greb der skal til for skabe forandring.

En kampagne, et produkt eller et netværk gør det ikke alene, selvom det kan være relevante greb i en systemisk tilgang. Der findes et utal af kendte og ukendte tilgange, som kan være relevante i et systemisk perspektiv og disse kan være vigtige værktøjer til at sætte tingene i bevægelse.

I det fjerde modul er fokus på det fælles lederskab og de greb der skal til for at skabe forandringen. Vi starter med at have fokus på dig og din rolle ift. at lede sagen, og dernæst taler vi om, hvilke greb man kan bruge for at skabe den ønskede forandring fra et systemisk perspektiv.

 • Hvad kræver det at lede forandring (og læring)?
 • Hvordan kan vi forstå systemisk lederskab?
 • Hvordan får vi det nødvendige følgeskab hos aktører/brugere?
5. Modul Partnerskaber og forandringsgreb 13. oktober 2023 kl. 09.00 - 17.00

Forandring af stædige problemer er svær alene. Men et partnerskab må ikke blive et netværk eller en studiekreds og derfor er det essentielt, at vi sikrer, at partnerskabet bliver tilstrækkelig målrettet og handlingsorienteret.

Vi ser nærmere på forskellige samarbejdsformer fra Collective Impact til Alligned Action og stiller skarpt på, hvordan vi får sat fælles agenda, definerer fælles mål og anvender data til at understøtte vores forandring og den fælles rejse mod målet.

Vi giver også et overblik over de mange forskellige greb og virkemidler, der kan være med til skabe systemisk forandring, og vi ser på koblingen mellem forandringsteori og virkemidler.

Konkret vil du blive præsenteret for et virkemiddelskatalog med forslag heriblandt interessentmobilisering og -dialog, læringsnetværk, datadrevet forbedringsarbejde, kampagner, puljer, digital infrastruktur, adfærds- og produktdesign, kapacitetsopbygning, uddannelse, interventioner, mm.

 • Hvordan samler og designer man det rette partnerskab?
 • Hvilke konkrete forandringsgreb er de rette at aktivere sammen?
 • Hvordan bruger vi data til at måle fremskridt og skabe læring?

På det femte modul ser vi kort fortalt, hvordan vi gør vores forandringsstrategi til virkelighed fra partnerskaber til de konkrete handlinger.

6. Modul Læring og lederskab (virtuelt) 26. oktober 2023 kl. 09.00 - 11.00

Deltagerne har arbejdet videre med deres egen rolle og lederskab i den systemiske forandring, de er med til at skabe. Alle har forberedt en kort mundtlig præsentation af deres case, der skal bidrage til at skabe følgeskab omkring problemstillingen, og de har præsenteret den for en relevant aktør eller bruger i deres felt.

Vi mødes digitalt (via Teams) for at dele de erfaringer og læringer, vi har gjort os. Først vil deltagerne i små grupper præsenterer deres case for hinanden og få feedback fra de øvrige deltagerne. Casepræsentationen kommer omkring:

 • Hvad er visionen og det problem, du vil (for)løse?
 • Hvad er forandringsstrategien og de vigtigste greb?
 • Hvad vil du gøre og hvordan vil du engagere andre?

Dernæst vil vi i plenum tale om, hvad der er vigtigst for at tage systemisk lederskab i jeres felt – og hvilken betydning følgeskab har for jeres forandring.

7. Modul Sæt det hele i spil – og i perspektiv 10. november 2023 kl. 09.00 - 22.00

I det afsluttende modul fokuserer vi på dit eget konkrete projekt. Forud for modulet har alle afleveret en kort skriftlig opgave, der viser, hvordan de vil eller er i gang med at adressere et systemisk problem og skabe forandring.

Du bruger alt, hvad du har lært i de foregående syv moduler, og sammen med de andre deltagere får du mulighed for at sparre og lære af deres idéer og konkrete elementer i deres projekter. Du gennemgår dit eget projekt, får konstruktiv kritik og gode idéer med på vejen, og du giver feedback på de andres gode projekter.

I løbet af dagen vil du præsentere din case for et panel bestående af tre erfarne forandringsledere fra hhv. organisationsverdenen, den offentlige sektor (kommune) og fondsverdenen.

Tilmelding

Pris pr. person.
29.995 kr. ekskl. moms
Vi kontakter dig inden for 2-3 hverdage.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

8. september 2022
7. september 2023