KL-formand ignorerer principiel afgørelse fra Ankestyrelsen

KLAGE: KL-formand Martin Damm (V) har som borgmester i Kalundborg i månedsvis siddet en principafgørelse fra Ankestyrelsen overhørig og undladt at betale borgere penge tilbage. Den går ikke, siger jurist.

KL-formand Martin Damms (V) hjemkommune Kalundborg har siden december undladt at rette ind efter en afgørelse fra Ankestyrelsen, der pålagde kommunen at betale børnepenge tilbage til en borger.

Pengene havde kommunen bedt Udbetaling Danmark om at trække fra borgerens børnecheck, som kompensation for manglende betaling for en daginstitutionsplads.

Med afgørelsen udløste Ankestyrelsen et mindre jordskælv i den kommunale verden, fordi hovedparten af landets øvrige kommuner har benyttet sig af samme mulighed til samlet at kradse over 100 millioner kroner ind i 2016.

Men at en afgørelse kan have principielle konsekvenser for andre kommuner, giver ikke Kalundborg Kommune og byråd mulighed for at sidde den overhørig.

”I den konkrete sag fra Kalundborg Kommune har Ankestyrelsen truffet en fuldstændig klar afgørelse: Kommunen skal tilbageføre de penge, som kommunen har modregnet,” siger lektor i socialret John Klausen fra Aalborg Universitet.

”Kommunen kan ikke tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse,” understreger han.

Lovgrundlaget, der forsvandt
Afgørelsen betragtes fra flere sider som kontroversiel, fordi den strider mod intentionerne i en lovændring i forbindelse med oprettelsen af Udbetaling Danmark fra 2012. 

Her mente et flertal i Folketinget, at de gav kommunerne et klart retsgrundlag til at bede Udbetaling Danmark om at modregne borgeres ubetalte regninger til børnehaver og vuggestuer i forældrenes børnecheck.

Men ifølge Ankestyrelsen var den lovændring tilsyneladende ikke tilstrækkeligt. Og afgørelsen er overbevisende, skriver Michael Gøtze, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, i en mail til Altinget.

”De grundlæggende betingelser for at foretage modregning er ikke opfyldt, og man kan derfor ikke håndtere restancer til kommuner på denne måde. Det er forståeligt, at kommuner oplever det som et dilemma på grund af problemerne med Skats inddrivelse. Kommunernes problem med inddrivelse af gæld må løses på anden vis,” skriver Michael Gøtze.

At kommunerne på den måde kan have krævet over 100 millioner kroner ind fra borgerne ulovligt, har sat ministerielle embedsmænd og KL på en større opgave med at afklare de afledte konsekvenser, og ikke mindst hvordan de skal håndteres.

Det afklaringsarbejde afventer man også i Kalundborg Kommune, og som man derfor har angivet som forklaring til borgeren i den konkrete sag på, hvorfor vedkommende ikke har fået sine penge tilbage.

Men den forklaring holder ikke ifølge John Klausen fra Aalborg Universitet.

”I den konkrete sag er der ikke så meget tvivl. Kommunen kan ikke tillade sig at afvente en eller anden større afklaring. De er nødt til at tilbageføre pengene,” siger han.

Damm er tavs
Kalundborgs borgmester og KL-formand Martin Damm (V) har ikke ønsket at svare på, hvorfor kommunen endnu ikke har efterlevet Ankestyrelsens afgørelse.

Men i et skriftligt svar angiver Kalundborg Kommunes kommunaldirektør, Jan Lysgaard Thomsen, at man fortsat afventer, at KL og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sammen med Ankestyrelsen får klarlagt rækkevidden af den konkrete afgørelse.

I den forbindelse har Ankestyrelsen – som også Altinget tidligere har beskrevet – oplyst, at en ny afgørelse er på vej, hvor spørgsmålet om kommunernes modregning i børnechecken igen vil blive behandlet.

”Derfor har KL indtil videre anbefalet alle kommuner – også Kalundborg – at afvente en nærmere afklaring,” skriver Jan Lysgaard Thomsen.

Læs hele historien på Altinget: kommunal (kræver abonnement). Bestil et gratis prøveabonnement her.

,

Forrige artikel Partier vil tilbageføre sparede ulandsmillioner Partier vil tilbageføre sparede ulandsmillioner Næste artikel Viceborgmester vrager DF og stiller op for Konservative Viceborgmester vrager DF og stiller op for Konservative