Kursændring åbner for milliardopgør om almene boliglån

NATIONALISERING: Liberal Alliances boligminister, Ole Birk Olesen, har genfundet kasseret forslag om statslån i den almene sektor. Gebyrer og nye vilkår har fået ministeriet til at ændre kurs.

Boligminister Ole Birk Olesen (LA) foreslog onsdag, at staten skal overtage långivningen til almene boliger fra realkreditsektoren. <br>
Boligminister Ole Birk Olesen (LA) foreslog onsdag, at staten skal overtage långivningen til almene boliger fra realkreditsektoren.
Foto: Henning Bagger/Scanpix
Mads Bang

Staten kan spare et milliardbeløb, hvis den almene sektor benytter sig af statslån i stedet for realkreditlån, lød det overraskende fra Liberal Alliances boligminister, Ole Birk Olesen, onsdag.

Her lancerede ministeren et forslag, der muliggør en lovændring, der flytter realkreditsektorens lån til almene boliger til staten over en tiårig periode.

Kort tid efter blåstemplede Nationalbanken manøvren, som har til formål at flytte lån for omkring 180 milliarder kroner fra realkreditinstitutterne til en ny instans.

Boligminister Ole Birk Olesen havde onsdag ikke tid til at uddybe sine overvejelser om forslaget. Men han skriver i en skriftlig kommentar, at målet ikke kun er at spare skatteyderne penge.

Fakta
Ny instans

"Staten vil finansiere udlånene gennem udstedelse af statsobligationer, og en låneadministrator vil administrere lånene til de almene boligafdelinger. Låneadministratoren bliver en økonomisk selvstændig enhed og oprettes gennem et udbud af administratorydelsen."

Kilde: Boligministeriet

”Omlægningen sikrer en mere enkel og transparent finansiering, hvor statens forpligtelser bliver tydeligere,” siger Ole Birk Olesen.

Hvordan hænger det sammen, at en liberal boligminister vil konvertere realkredit til statslån?

Det er liberal politik at sikre, at de offentlige midler anvendes så effektivt som muligt.

Ole Birk Olesen (LA)
Boligminister

”Det er liberal politik at sikre, at de offentlige midler anvendes så effektivt som muligt,” siger Ole Birk Olesen i det skriftlige svar.

Gebyrer skubber til kursændring
Da den seneste boligaftale om det almene område blev forhandlet på plads i 2014, blev spørgsmålet om statslån også drøftet.

En arbejdsgruppe under boligministeriet afviste dengang ideen, da der var for stor usikkerhed om gevinsten ved en omlægning til statslån. Muligheden blev også frarådet i en større rapport om sektoren.

Samtidig var der tvivl om konsekvenserne for statens finanser og evne til at leve op til kravene fra EU's side om offentlig gæld.

De bekymringer blev onsdag eftertrykkeligt manet i jorden med støtten fra Nationalbanken, som udsendte en pressemeddelelse onsdag.

”Den gradvise omlægning af lån i den almene boligsektor betyder, at stats- og ØMU-gælden ventes at stige, men den vil fortsat være lav sammenlignet med andre lande,” udtalte nationalbankdirektør Lars Rohde.

Ifølge et svar fra Boligministeriet har situationen ændret sig siden 2014 på flere forskellige områder. Blandt andet er der nu ”plads” til at optage lån uden at komme i konflikt med EU's krav.

Samtidig er gevinsten ved at omlægge angiveligt blevet større i den mellemliggende periode.

”Dertil kommer, at det er blevet gebyrmæssigt dyrere at finansiere alment byggeri med realkreditlån. Samlet set har det ført til, at regeringen nu vurderer det hensigtsmæssigt at gå over til en statslånemodel,” lyder det i et svar fra ministeriet.

BL: Realkredit er velfungerende
Hos de almene boligselskabers forening BL kan man godt forstå, at regeringen vil bringe udgifterne til lånene ned. Men samtidig pointerer direktør i BL, Bent Madsen, at det nuværende system har vist sit værd over længere tid.

”Vi har et velfungerende system, der fungerer, og det har været fint,” siger Bent Madsen, som gerne ser en løsning, der bygger videre på det nuværende system.

Han peger samtidig på, at statslån vil trække den almene sektor tættere på staten. I dag fremhæves den almene sektor i Danmark internationalt, blandt andet på grund af finansieringsmodellen med realkreditlån.

”Den almene sektor består af private nonprofit-organisationer, og finansieringen er en del af det, vi viser frem, når folk kommer og studerer os,” siger Bent Madsen.

Boligminister Ole Birk Olesen afviser dog bekymringen for, at statslån vil give staten en større rolle i forhold til de almene boliger generelt.

”Staten involveres ikke mere i ejerskabet af boligerne. Til gengæld vil vi kunne spare renter, når staten bliver långiver,” siger ministeren i sin skriftlige kommentar.

Hos Finans Danmark, der repræsenterer realkreditsektoren, forklarer viceadministrerende direktør Ane Arnth Jensen, at man nu vil gå i dialog med regeringen om forslaget.

Boligministeren lægger op til at præsentere lovforslaget efter sommerferien og til at gå i dialog med realkreditsektoren hurtigst muligt.

Læs hele artiklen på Altinget:by og bolig (kræver abonnement). Tegn et gratis prøveabonnement her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ane Arnth Jensen

Viceadm. direktør, Finans Danmark, direktør, Realkreditrådet, næstformand, bestyrelsen for LD Fonde
cand.polit. (Københavns Uni. 1987)

Bent Madsen

Adm. direktør, BL - Danmarks Almene Boliger
cand.polit. (Københavns Uni. 1990)

Ole Birk Olesen

MF (LA), medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune
journalist (DJH 1999)

0:000:00