25 kommuner vil sænke skatten med over en halv milliard kroner

BUDGET21: Mere end hver fjerde kommune vil sænke skatten og har søgt Indenrigsministeriet om få dækket hele eller dele af provenutabet. Se hvilke kommuner der har søgt, og hvor meget der er søgt om.

25 kommuner har søgt social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) om at få dækket tabt af indtægter ved at sænke skatten for i alt 571 millioner kroner.
25 kommuner har søgt social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) om at få dækket tabt af indtægter ved at sænke skatten for i alt 571 millioner kroner.Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Kim Rosenkilde

Efterårets store skattekabale tyder på at kunne ende med en uændret samlet kommunal skatteudskrivning.

Men det dækker over mange forskydninger mellem kommunernes, og at staten poster et stort trecifret millionbeløb ind i den kommunale økonomi.

Først har 18 kommuner søgt om grønt lys til at hæve skatten. Her af de 15 som følge af tab på forårets udligningsreform.

I sidste uge blev det sidste af den forudsatte ramme til skattestigninger på 430 millioner kroner fordelt blandt de 15 kommuner.

Med det på plads skal Social- og Indenrigsministeriet nu afslutte ansøgninger fra 25 kommuner om at få kompensation for at sænke skatten.

De 12 kommuner forventer at få fuld statslig kompensation for hele eller langt hovedparten af deres skattereduktion.

Det er de kommuner, som har en udskrivningsprocent på over 26,3, og som med udligningsreformen fik mulighed for at sænke skatteprocenten til 26,3 mod at få hele deres provenutab dækket af staten permanent.

Tr af de 12 kommuner går dog længere. Norddjurs og Ringsted og vil begge sænke skatten fra 26,7 til 26,1 procent, mens Kerteminde vil sænke skatten fra 26,4 til 26,1.

Samlet skal de 12 kommuner have dækket et provenutab på godt 271 millioner kroner af staten i 2021 og fremefter ved en ny skatteprocent på de 26,3.

De øvrige 13 kommuner søger om at få andel i den kompensationsmodel, som sikrer statslig kompensation for 90 procent af provenutabet det første og andet år, 85 procent det tredje år, 80 procent det fjerde år og 75 procent det femte år.

Ikke alle kommuner har angivet, hvor stort et provenutab, de regner med at få som følge af den skattereduktion, de har søgt om. Men beløbet er muligt at regne ud ved at holde skattereduktionen op over for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021.

Der er i alt ansøgt om kompensation af skattenedsættelser fror 571 millioner kroner. Kommunerne kan samlet få kompensation til skattereduktioner for 430 millioner kroner svarende til de samtidige skattestigninger.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00