Arbejdstilsynet fordobler fangst med ny kontrolstrategi

ARBEJDSMILJØ: Arbejdstilsynet finder næsten dobbelt så mange problemer, når de anvender risikobaseret tilsyn frem for tilfældig stikprøvekontrol, viser nye tal. Beskæftigelsesministeren tør dog ikke love fald i antal arbejdsskader foreløbig.

Foto: Jeppe Michael Jensen/Scanpix
Søren Elkrog Friis

Ved at gå målrettet efter virksomheder i særligt farlige brancher slår Arbejdstilsynet langt mere effektivt ned på arbejdsmiljøsyndere.

Det viser en ny opgørelse fra Arbejdstilsynet, som er den første af sin art, siden et bredt flertal af Folkertingets partier i foråret 2015 vedtog en ny risikobaseret tilsynsmodel.

I 2015 fandt Arbejdstilsynet problemer på 21 procent af de virksomheder, som blev udtaget til kontrol på baggrund af en såkaldt risikobaseret tilsynsmodel, mens der ved tilfældige stikprøver kun blev konstateret problemer på 11 procent af de kontrollerede virksomheder.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) er meget glad for resultatet.

"Det viser, at de risikobaserede tilsyn er langt mere effektive end de stikprøvekontroller, som man tidligere anvendte i langt højere omfang. Og meningen er jo at finde de virksomheder, der har udfordringer med arbejdsmiljøet, så jeg synes virkelig, at det her er en succeshistorie," siger han.

Flere arbejdsskader i 2015
Den nye arbejdsmiljøstrategi blev indgået mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative. Den betyder konkret, at der fremover vanker større bøder for at overtræde arbejdsmiljøloven, og at 80 procent af kontrollen fremover rettes mod brancher og virksomheder, hvor risikoen for arbejdsskader er størst.

Kigger man på statistikken over anmeldte arbejdsskader, er antallet steget fra 2014 til 2015. Så ser man på de nøgne tal, ser det ikke ud til, at det risikobaserede tilsyn har gjort en forskel. Måske snarere tværtimod. Men det er der en logisk forklaring på, mener Neergaard.

"Når vi fordobler effektiviteten og registreringen af kritiske hændelser i virksomhederne, vil der være nogen statistikker, som slår ud, så det ser ud som om, arbejdsmiljøet er værre, selv om det i virkeligheden kan være uændret eller på vej til det bedre. Jeg synes, at alt peger i retning af, at vi er på rette spor," siger ministeren.

Ifølge Neergaard vil det dog være naivt at tro, at udfordringerne med arbejdsmiljø bliver mindre for fremtiden.

"I takt med at man løser nogle arbejdsmiljøudfordringer, opstår der nogle andre. For eksempel oplever vi en vækst i antallet af psykiske hændelser. Og så har vi den overordnede udfordring, at vi lever længere, så der skal simpelt hen være meget skarpt fokus på at udvikle vores arbejdsprocesser på en sådan måde, at vi er i stand til at holde hele livet i alle brancher og erhverv," siger han.

Så tallene er også udtryk for, at den opdragende og præventive effekt er blevet stærkere?

"Ja, den er dobbelt så stærk. Vi har simpelt hen fået fat i dobbelt så mange arbejdspladser med et kritisk arbejdsmiljø som tidligere," siger Jørn Neergaard Larsen.

Læs hele artiklen på Altinget: arbejdsmarked. Tegn et gratis prøveabonnement her.

 

Dokumentation

Ny arbejdsmiljøstrategi

  • Et bredt flertal i Folketinget blev i 2011 enige om en strategi, der skal nedbringe antallet af alvorlige arbejdsulykker med 25 procent og reducere antallet af psykisk og fysiske overbelastninger med 20 procent inden 2020.
  • I foråret 2015 indgik SR-regeringen en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om at styrke arbejdsmiljøet.
  • Med aftalen skærpes bøderne for overtrædelse af arbejdsmiljøloven, mens Arbejdstilsynets kontrolindsats omlægges til mere risikobaseret tilsyn. Det vil sige, at 80 procent af kontrollen fremover rettes mod brancher og virksomheder, hvor risikoen for arbejdsskader er størst.
  • Det risikobaserede tilsyn foregår på baggrund af en såkaldt indeksmodel, som indeholder en række brancherettede og virksomhedsrettede parametre - for eksempel om virksomheden tidligere har anmeldt en alvorlig arbejdsulykke eller om Arbejdstislynet tidligere har udstedt påbud på grund af arbejdsmiljøproblemer.
  • Fra starten af 2016 har Arbejdstilsynet i endnu højere grad målrettet tilsynet mod virksomheder med størst arbejdsmiljøproblemer.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jørn Neergaard Larsen

Formand for Metroselskabet, fhv. beskæftigelsesminister (V), fhv. adm. direktør, Dansk Arbejdsgiverforening
cand.jur. (Københavns Uni. 1975)

0:000:00