Arbejdstilsynet fordobler fangst med ny kontrolstrategi

ARBEJDSMILJØ: Arbejdstilsynet finder næsten dobbelt så mange problemer, når de anvender risikobaseret tilsyn frem for tilfældig stikprøvekontrol, viser nye tal. Beskæftigelsesministeren tør dog ikke love fald i antal arbejdsskader foreløbig.

Ved at gå målrettet efter virksomheder i særligt farlige brancher slår Arbejdstilsynet langt mere effektivt ned på arbejdsmiljøsyndere.

Det viser en ny opgørelse fra Arbejdstilsynet, som er den første af sin art, siden et bredt flertal af Folkertingets partier i foråret 2015 vedtog en ny risikobaseret tilsynsmodel.

I 2015 fandt Arbejdstilsynet problemer på 21 procent af de virksomheder, som blev udtaget til kontrol på baggrund af en såkaldt risikobaseret tilsynsmodel, mens der ved tilfældige stikprøver kun blev konstateret problemer på 11 procent af de kontrollerede virksomheder.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) er meget glad for resultatet.

"Det viser, at de risikobaserede tilsyn er langt mere effektive end de stikprøvekontroller, som man tidligere anvendte i langt højere omfang. Og meningen er jo at finde de virksomheder, der har udfordringer med arbejdsmiljøet, så jeg synes virkelig, at det her er en succeshistorie," siger han.

Flere arbejdsskader i 2015
Den nye arbejdsmiljøstrategi blev indgået mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative. Den betyder konkret, at der fremover vanker større bøder for at overtræde arbejdsmiljøloven, og at 80 procent af kontrollen fremover rettes mod brancher og virksomheder, hvor risikoen for arbejdsskader er størst.

Kigger man på statistikken over anmeldte arbejdsskader, er antallet steget fra 2014 til 2015. Så ser man på de nøgne tal, ser det ikke ud til, at det risikobaserede tilsyn har gjort en forskel. Måske snarere tværtimod. Men det er der en logisk forklaring på, mener Neergaard.

"Når vi fordobler effektiviteten og registreringen af kritiske hændelser i virksomhederne, vil der være nogen statistikker, som slår ud, så det ser ud som om, arbejdsmiljøet er værre, selv om det i virkeligheden kan være uændret eller på vej til det bedre. Jeg synes, at alt peger i retning af, at vi er på rette spor," siger ministeren.

Ifølge Neergaard vil det dog være naivt at tro, at udfordringerne med arbejdsmiljø bliver mindre for fremtiden.

"I takt med at man løser nogle arbejdsmiljøudfordringer, opstår der nogle andre. For eksempel oplever vi en vækst i antallet af psykiske hændelser. Og så har vi den overordnede udfordring, at vi lever længere, så der skal simpelt hen være meget skarpt fokus på at udvikle vores arbejdsprocesser på en sådan måde, at vi er i stand til at holde hele livet i alle brancher og erhverv," siger han.

Så tallene er også udtryk for, at den opdragende og præventive effekt er blevet stærkere?

"Ja, den er dobbelt så stærk. Vi har simpelt hen fået fat i dobbelt så mange arbejdspladser med et kritisk arbejdsmiljø som tidligere," siger Jørn Neergaard Larsen.

Læs hele artiklen på Altinget: arbejdsmarked. Tegn et gratis prøveabonnement her.

 

Forrige artikel Det sker i dansk politik: Nye Borgerlige holder årsmøde, og spørgetimen er tilbage Det sker i dansk politik: Nye Borgerlige holder årsmøde, og spørgetimen er tilbage Næste artikel Det sker i EU: Fokus på frihandel og skattepolitik Det sker i EU: Fokus på frihandel og skattepolitik