Cepos: Stop økonomiske trøstepræmier til kommuner uden vækst

REPLIK: Kommunal vækst skal ikke konfiskeres og fordeles som trøstepræmie til de kommuner, som ikke har skabt fremgang. Det skriver Henrik Christoffersen fra Cepos, der vil have kommunerne til at tilpasse sig den økonomiske virkelighed.

Af Henrik Christoffersen
Forskningschef, Cepos

Borgmester H.C. Østerby (S) fra Holstebro kritiserer 15. januar på vegne af en hel række kommuner den klumme, som jeg netop har skrevet på Altinget om Korsbæk, som regeringen vil have på støtten.

Østerbys indlæg er meget bemærkelsesværdigt, så det fortjener en kort replik.

Debatten om kommunalt serviceniveau afspores
Borgmesteren anfører, at der er behov for en entydig definition på begrebet ”det kommunale serviceniveau.” Det er en aldeles utidig betragtning al den stund, at Indenrigsministeriet siden kommunalreformen i 1970 har opereret med en fuldstændig fast definition af dette begreb.

Definitionen, som altså snart har været i frugtbar brug i et halvt århundrede, kan findes på ministeriets hjemmeside, hvor den overordnede formulering lyder:

Serviceniveauet angiver forholdet mellem kommunens faktiske udgifter og de udgifter, der kan forklares ud fra kommunens udgiftsbehov, som følger af kommunens aldersmæssige og socioøkonomiske sammensætning.

Borgmesterens betragtning må alene være et forsøg på at afspore anvendelsen af denne faste definition, så banen bliver åbnet for en rent politisk kamp mellem kommunerne om de andre kommuners penge.

Risikerer flertalstyranni
Holstebro-borgmesteren vil også have hovedstadsudligningen afskaffet: Underforstået, at så skal endnu flere penge indtjent i hovedstadsområdet tvangsudskrives til uddeling mellem provinskommunerne.

Men hovedstadsudligningen er et resultat af, at målsætningen, om at sammenhængende byområder skal samles i en enkelt kommune, ikke er opfyldt i hovedstadsområdet. Hvilket ikke mindst er fordi, Folketinget ikke kan acceptere en så stor magtansamling, som en kommune med snart to millioner indbyggere ville udgøre.

På Holstebro-kanten er der i 2007 med Holstebros medvirken etableret 100 procent udligning mellem Holstebro, Ulfborg-Vemb og Vinderup, som udgør et samlet byområde. I hovedstadsområdet er den interne udligning mindre.

Men disse dårlige argumenter er i virkeligheden ikke det afgørende for borgmester Østerby. For han fremhæver, at 62 af landets 98 kommuner (kommunerne uden for hovedstadsområdet) støtter kravet om at få tiltvunget sig endnu flere penge fra hovedstadskommunerne.

Det er unægtelig en flot demokratiopfattelse: Demokrati er for borgmesteren, at flertallet vil anvende det demokratiske system til at fratage mindretallet alt, hvad det skaber ud over det jævne. I Østerbys verden er argumenter åbenbart overflødige, bare man har flertallet.

Ingen trøstpræmier til kommuner uden fremgang
Konsekvensen af sådan en anskuelse er ufattelig dum. Hvad Holstebro-borgmester Østerby forlanger er, at ingen kommune må have så meget som det mindste incitament til at skabe økonomisk fremgang i egen kommune.

Eller som overskriften på Østerbys indlæg lyder: ”Kommuner skal have samme serviceniveau.” Så hvis en dygtig kommune skaber grundlag for mere, så skal det straks konfiskeres og fordeles som trøstepræmie til de kommuner, som ikke har skabt fremgang.

Vi har i den grad brug for det modsatte, nemlig kommunalt selvstyre med kommuner, som tager ansvar og udretter noget.

Forrige artikel S: Ole Birks taxilov gør det lettere at snyde i skat S: Ole Birks taxilov gør det lettere at snyde i skat Næste artikel Socialdemokrat: DF'er trækker nazikortet Socialdemokrat: DF'er trækker nazikortet