Dansk idræt trues af nedgang i lotto

FINANSIERING: Dansk idræt og foreningsliv bløder økonomisk på grund af danskernes dalende lyst til at spille lotto. Trods plaster på såret fra regeringen kræver de store organisationer ny spillelovgivning.

Danskerne spiller mindre lotto, og det giver færre penge til idrætten og foreningslivet, der nu kræver en varig løsning på problemet i form af en ny spillelovgivning.
Danskerne spiller mindre lotto, og det giver færre penge til idrætten og foreningslivet, der nu kræver en varig løsning på problemet i form af en ny spillelovgivning.Foto: Colourbox.com
Erik Bjørn MøllerCecilie Gormsen

Danskernes dalende lyst til at satse på den store gevinst i lotto skaber store problemer for det danske idræts- og foreningsliv, der er afhængig af de årlige milliontilskud fra Danske Spil.

Alene i 2015 bliver der 135 milllioner kroner mindre til uddeling end forventet, viser beregninger fra de store idrætsforbund DIF, DGI, Dansk Ungdoms Fællesråd og handicaporganisationerne. Også i 2014 medførte den dalende lotto-lyst en nedgang på tre-fire procent i de store organisationer.

Dermed udhules det økonomiske grundlag mærkbart. Ifølge formanden for DGI, Søren Møller, får de færre penge konsekvenser for uddannelsen af frivillige trænere og ledere, ligesom det går ud over omfanget af aktiviteter og medfører fyringer på både landskontoret og i landsdelsforeningerne.

Find permanent løsning
Ligesom DIF, DUF og handicaporganisationerne kvitterer han for den pludselige millionindsprøjtning på 63 millioner kroner, som regeringen i forbindelse med sine vækstinitiativer afsatte til forenings- og idrætslivet.

Fakta
Midlerne til såkaldt overskudsudlodning fra Danske Spil dalede fra ca. 1,3 mia. kr. til ca. 1,2 mia. kroner fra 2013 til 2014 - og faldet fortsætter.
DIF modtog i 2013 godt 222 mio. kr. - sidste år dalede beløbet til 195 mio. kr. I DGI var billedet det samme. I 2013 modtog organisationen 202 mio. kr. - året efter 181 mio. kr.
Nedgangen truer det frivillige idræts- og foreningsliv, påpeger organisationerne og kræver derfor en helt ny spillelovgivning. For mens indtægterne fra Lotto, der hører under Danske Lotteri Spil, daler, stiger indtægterne fra Danske Licens Spil, der fx omfatter Oddset. Men disse ekstraordinære indtægter går til staten.

”Det er et velkomment plaster på såret. Det er positivt, at regeringen kan se, at her er et problem, og at der kommer en midlertidig løsning. Men vi skal også have fundet en permanent løsning,” siger DGI-formand Søren Møller.

Samme melding kommer fra DIF-formand Niels Nygaard, der også gjorde opmærksom på problemet fra talerstolen ved DIF's årsmøde i Idrættens Hus for nylig, hvor kulturminister Marianne Jelved (R) hørte på.

De frivillige organisationer får del i overskuddet fra Danske Lotteri Spil – fx Lotto – mens de ikke får del i overskuddet fra Danske Licens Spil – fx Oddset, hvor omsætningen de seneste år til gengæld er steget langt mere end forventet. Disse ekstraordinære indtægter går i stedet til staten.

Staten høster gevinsten
Alle organisationerne påpeger, at der er behov for en ny spillelovgivning, der kan blive en permanent løsning. Organisationerne anbefaler, at Dansk Spil fremover skal dele ud af hele overskuddet i stedet for som i dag at betale selskabsskat. Eller at overskuddet fra alt spil bruges til almennyttige formål som idræt.

”Når vi taler med centralt placerede politikere i begge politiske blokke, er der hos stort set alle en erkendelse af, at den nuværende situation er uhensigtsmæssig. Men det er endnu ikke lykkedes for dem at finde fælles fodslag,” siger DIF-formand Niels Nygaaard, der efterlyser, at ”de pæne ord bliver til konkret handling på Christiansborg.”

Altinget har forgæves forsøgt at få en kommentar til sagen fra kulturminister Marianne Jelved. Via sin rådgiver lader kulturministeren forstå, at "regeringen drøfter en varig løsning".

Læs hele artiklen på Altinget: kultur (kræver abonnement). Tegn gratis prøveabonnement her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Niels Nygaard

Formand, DIF & Team Danmark Kommerciel, bestyrelsesmedlem, musikspillestedet Train, Club La Santa, Krogagerfonden fhv. formand for Dansk Idrætsforbund (DIF)
student (Skive Gymnasium 1972)

Signe Bo

Afdelingschef for Foreningsudvikling og Unge, Dansk Ungdoms Fællesråd
informationsvidenskab (Aarhus Uni. 2007)

Søren Møller

Bestyrelsesformand, DGI Byen, medejer og bestyrelsesformand, Water and Wellness, bestyrelsesformand, Randers Idrætshaller
lærer (Silkeborg Seminarium 1980)

0:000:00