Kommentar af 
Jacob Birkler

Debatten om dødshjælp handler i sin kerne om retten til at være til besvær

Aktiv dødshjælp handler ikke primært om de få, der ønsker at dø, men om de mange, der ønsker at leve på trods, men som tvinges til at skulle forholde sig til døden som beslutning, skriver filosof og tidligere Etisk Råd-formand Jacob Birkler. 

"Men patienten kan jo bare sige nej," lyder det ofte prompte fra tilhængere af aktiv dødshjælp. Men det kan være sin sag, når man først har været til besvær og belastning for ægtefællen gennem flere års sygdom, skriver Jacob Birkler.
"Men patienten kan jo bare sige nej," lyder det ofte prompte fra tilhængere af aktiv dødshjælp. Men det kan være sin sag, når man først har været til besvær og belastning for ægtefællen gennem flere års sygdom, skriver Jacob Birkler.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Jacob Birkler
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Der findes ganske få stater rundt i verden, som har legaliseret aktiv dødshjælp. I disse lande er det nødvendigt at regulere praksis, hvor en lang række etiske spørgsmål adresseres.

Det primære spørgsmål handler om de tilfælde, hvor det bør forsvares at hjælpe en person med at dø, og hvilke omstændigheder der skal være opfyldt for at gøre det. Kræver det eksempelvis, at man er uhelbredeligt syg, eller skal andre med handicap eller psykisk sygdom også have muligheden?

Dertil kommer spørgsmålet om de personer og professioner, der skal assistere med selvmordet, eller alternativt hvem der aktivt skal tage livet af patienten. Hertil hører en lang række argumenter, som ofte støves af, når debatten ruller i medierne.

Men svaret på disse spørgsmål vil på mange måder udstille den position, man indtager i debatten om dødshjælp.

Lad os derfor se på et konkret etisk spørgsmål, som gennem de seneste måneder har været debatteret i Canada. Netop Canada har åbnet for det, de kalder medicinsk assisteret død, hvilket inkluderer muligheden for assisteret selvmord.

Det er her, tilhængere af aktiv dødshjælp går galt i byen. Man glemmer flertallet af patienter, som ikke ønsker aktiv dødshjælp

Jacob Birkler
Filosof og tidligere formand for Det Etiske Råd

Blandt det voksende antal mennesker, som vælger aktiv dødshjælp i Canada, er der samtidig et ønske om at være organdonor. I provinsen Ontario er 18 procent af alle organdonorer således personer, der tager imod aktiv dødshjælp, og 95 procent af alle vævstransplantationer kommer fra personer, der har fået dødshjælp, hvilket det lokale medie 'Ottawa Citizen' har berettet om.

Samme medie har interviewet en kvinde, som har besluttet at kombinere aktiv dødshjælp med organdonation. Undervejs i interviewet forsikrede kvinden journalisten om, at ønsket om dødshjælp kom før ønsket om organdonation. Logikken er ret simpel: Nu hvor jeg alligevel har besluttet at dø, vil denne planlagte død kunne sikre livet blandt dem, der kan bruge min krop.

Denne nye kombinerede praksis har sikret, at flere redder livet, når andre planlægger deres død. Flere medier i Canada beretter derfor om det glædelige budskab, hvor antallet af organtransplanterede patienter er steget parallelt med en afkriminalisering af aktiv dødshjælp.

Men lad os antage, at ønsket om organdonation kommer først: Jeg er dødssyg og ønsker at donere mine organer. Derfor ønsker jeg aktiv dødshjælp.

Kan det forsvares? Ja, vil mange svare. Er man nytteetiker, vil det være dobbelt op på værdigheden såvel som barmhjertigheden. Logikken er, at hvis personen både ønsker at være donor, er det godt for andre, og hvis personen samtidig ønsker at dø, er det godt for vedkommende selv. Som nytteetiker vil det være win-win på alle parametre.

Læs også

Som altid bæres hele forsvaret frem af kronargumentet om selvbestemmelse. Det er alene personen selv, der skal bestemme om liv og død, og hvad der skal ske med kroppen bagefter. Det er der ingen andre, der skal bestemme eller på nogen måde blande sig i.

Af samme grund fremføres hjælpeargumenter om ordnede forhold, hvor flere uafhængige personer skal sikre, at det alene er personens eget valg – en slags dødens due diligence. Der må ikke være pres udefra, og den døende skal spørges gentagne gange.

Modstandere af denne kombinerede dødspraksis kategoriseres som dogmatiske kynikere, der ikke vil tillade dødssyge mennesker at være altruister på deres dødsdag.

Men det er her, tilhængere af aktiv dødshjælp går galt i byen. Man glemmer flertallet af patienter, som ikke ønsker aktiv dødshjælp.

Hvilken situation vil indførelse af aktiv dødshjælp placere dem i? Er det muligt at sikre, at dødshjælp ikke misbruges til at skaffe organer til transplantation? Er det muligt at sikre, at den person, der mangler et organ, ikke udnytter dødshjælp til at skaffe sig organerne? Kan vi sikre, at dødshjælp ikke bruges til at presse personer til at donere organer, som de ellers ikke ville have doneret? Hvordan kan vi sikre, at fokus ikke skifter fra den enkelte patient hen imod samfundsnytten, hvor den døende tjener samfundet ved at lade livet?

Hvis aktiv dødshjælp indføres, vil patienter indirekte blive tvunget til at skulle forholde sig til den mulighed, hvor aktiv dødshjælp er en farbar vej, hvor man samtidig kan donere organer og redde liv

Jacob Birkler
Filosof og tidligere formand for Det Etiske Råd

Hertil lyder svaret altid prompte fra tilhængere af aktiv dødshjælp: "Men patienten kan jo bare sige nej." Men det kan være sin sag, når man først har været til besvær og belastning for ægtefællen gennem flere års sygdom, for dernæst at lægge samfundsøkonomien til last gennem dyr medicin og for til slut at lade organer og væv gå til spilde. Organer og væv som kunne have reddet liv.

Disse døende patienter vil selvfølgelig ikke blive presset direkte – og nej, det handler ikke om en glidebane. Men hvis aktiv dødshjælp indføres, vil patienter indirekte blive tvunget til at skulle forholde sig til den mulighed, hvor aktiv dødshjælp er en farbar vej, hvor man samtidig kan donere organer og redde liv.

En ganske uværdig situation, hvor man nødvendigvis må forholde sig til både det at være til besvær og det at lade organer gå til spilde.

Mange dødssyge patienter kan ikke fungere som organdonor, hvilket eksempelvis kan handle om den kræftsygdom, man dør af, eller den livslængde man har levet. Men mange patienter vil kunne donorer visse organer og væv i særdeleshed.

Her opstår let den situation, hvor der i familien lever en person, som har behov for en organtransplantation. I disse tilfælde vil nærtstående såvel som professionelle selvfølgelig understrege, hvordan den døende patient skal vælge selv, og det alene er personens eget valg. Men det er at være blind for de faktiske omstændigheder, hvor mange vil opleve et indirekte pres i retning af en værdig og særdeles barmhjertig beslutning – især for andre.

Derfor handler aktiv dødshjælp ikke primært om de få, der ønsker at dø, men om de mange, der ønsker at leve på trods, men tvinges til at skulle forholde sig til døden som beslutning. Af samme grund handler debatten om aktiv dødshjælp i sin kerne om retten til at være til besvær.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jacob Birkler

Lektor, filosof og forfatter, fhv. formand for Det Etiske Råd 2011-16
cand.mag. i filosofi og psykologi (Aarhus Uni. 2000), ph.d. i medicinsk etik (SDU 2009)

0:000:00