Kommentar af 
Christian Egander Skov

Egander Skov: S og V stadfæster sig som forvalterne af den danske folkelighed med ny regering

Velfærdsstaten skal ikke bare reformeres, fordi den skal køre længere på literen. Det handler om at sikre, at den kan bestå i en verden, der, set fra Mette Frederiksens stol, er præget af kriser. Det folkelige bliver det nationalt og folkeligt ansvarlige, og det ansvarlige bliver at tage krisevirkelighedens logik alvorligt, skriver Christian Egander Skov.

Når velfærdsstaten skal reformeres, er det ikke bare, fordi den skal køre lidt længere på literen. Det handler om at sikre, at den overhovedet kan bestå i en verden, der set fra Mette Frederiksens stol er præget af den ene krise på den anden, skriver Christian Egander Skov.
Når velfærdsstaten skal reformeres, er det ikke bare, fordi den skal køre lidt længere på literen. Det handler om at sikre, at den overhovedet kan bestå i en verden, der set fra Mette Frederiksens stol er præget af den ene krise på den anden, skriver Christian Egander Skov.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Christian Egander Skov
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Efter folketingsvalget har begrebet "folkelighed" etableret sig som en akse eller en position i dansk politik. Med en ny SVM-regering kommer det næppe til at ændre sig. Tværtimod.

Nu er det jo ikke helt nyt, at vi taler om folkelighed. En politiker har vel længe kunnet have den kvalitet, at han var folkelig. Det betød, at han havde en udstråling, der gjorde ham populær i den brede befolkning.

Men nu bruges begrebet også om noget andet, om en mere eller mindre konkret politisk bestræbelse i midten af dansk politik. Netop fordi den nye og uvante koalition mellem Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre ikke kan fylde sit retoriske kogger med blokpolitikkens velprøvede pile, må den ty til en forestilling om det folkelige, ansvarlige og samlende – måske som en måde at genfortrylle "nødvendighedens politik".

Danmark først, Jakob sidst

Men lad os bakke et skridt tilbage.

Populisme kan vi måske i daglig tale opfatte som et skældsord, men den er netop et udslag af en reel asymmetri i befolkningen

Christian Egander Skov

Begrebet folkelighed har spillet en rolle i beskrivelsen af Socialdemokratiets forsøg på at etablere en sammenhængende fortælling efter 2015. Det har spillet en rolle i analysen af den borgerlige krise, og nu spiller det så en hovedrolle i legitimering af en regering over midten.

Det gælder ikke mindst i Socialdemokratiets og Venstres forsøg på at forklare deres nyfundne kærlighed for hinanden. For Moderaterne er forbindelsen indtil videre fjernere. Men en af partiets centrale skikkelser, Jeppe Søe, har dog ikke alene Grundtvig tatoveret på ryggen, men er også ud af en markant højskoleslægt. Hvem ved, hvor det ender?

Det gælder for Venstre såvel som for Socialdemokratiet, at appellen til "folkeligheden" er et forsøg på ikke alene at udfordre ideologisk dogmatik, men også på at etablere et substantielt fællesgrundlag.

Ellemann slog eksempelvis de folkelige strenge an på Venstres landsmøde. Her pointerede han, at Venstre var et bredt folkeligt parti og forklarede endvidere: "På mit skrivebord hænger der en slidt, gul post-it-seddel med ordene: Danmark, Venstre, Regeringen, Jakob." Det er en retorik, der læner sig op ad det store erhvervslivs forestilling om de nødvendige reformer.

"Vi [har] som samfund og erhvervsliv brug for en bredt sammensat regering på tværs af midten, som har tyngden, modet og ansvarligheden til at træffe de nødvendige beslutninger med perspektiver mange år frem," har Dansk Industris Lars Sandahl slået fast.

Det er kort sagt Danmark først, hvis man er et folkeligt parti.

Forvalterne af den danske folkelighed

For Socialdemokratiet er forklaringsbehovet det samme. Som Altingets politiske redaktør Esben Schjørring har peget på, spiller appellen til det folkelige en vigtig rolle hos Mette Frederiksen. I en status på sociale medier forklarede hun:

"Det ideologiske udgangspunkt mellem Venstre og Socialdemokratiet er vidt forskelligt. Og der er velkendte uenigheder. Men der er også meget, der samler os. Vores rødder i foreningerne, idrætten og Produktionsdanmark. Vi repræsenterer danskerne, som I er flest. Og vi deler samme grundlæggende værdi om at arbejde og selvforsørgelse er selve grundstammen i Danmark."

Læs også

Her bliver det folkelige en position, man kan indtage i kraft af sin arv eller fortid. En position, der på den ene side giver partier som Venstre og Socialdemokratiet en priviliegeret position som forvaltere af den folkelige tradition, men også forpligter på en særlig politik:

"Nye reformer og prioriteringer. Mere nytænkning. Mere samarbejde. Mindre råben af hinanden. Mere pragmatisme. Mindre fokus på os politikere og vores interne skærmydsler og mere fokus på dig og på Danmark. Og på vores fælles fremtid."

Folk, hvad er vel folk i grunden?

Ja, folkelighed er i sagens natur et vanskeligt begreb. Grundtvig stillede i 1848 sit store programdigt "Folkeligheden" det gode spørgsmål. "Folk, hvad er vel folk i grunden?" Svaret strækker sig over 14 strofer. De mest kendte verselinjer fra digtet er de ofte citerede, men sjældent forståede: "Til et folk de alle høre/som sig regne selv dertil."

Vi er atter havnet i nødvendighedens politik, blot er nødvendigheden nu endnu mere indtrængende på grund af krisen

Christian Egander Skov

Ordene kender vi ikke mindst fra integrationsdebatten, hvor de blev taget til indtægt for det meget ugrundtvigske synspunkt, at man egentlig selv bestemte, om man nu tilhørte dette eller hint folk. I sit digt kommer Grundtvig igennem en række af de betydningslag, folkebegrebet rummer.

Der er noget kulturelt eller etnisk i begrebet – også selvom vi egentlig ikke rigtig bryder os om at tænke på det. Så er der noget klassemæssigt. Nogle gange betegner folket det, man i gamle dage kaldte "almuen". Det er det samme, som andre kunne finde på at kalde "pøblen".

Men folket kan også være et folk i politisk forstand, det vil sige et begreb, hvorfra der udspringer politisk legitimitet og handlekraft.

Det Grundtvig ville sige var, at almuen kunne – og skulle – blive et folk i politisk forstand ved at blive bevidst om sig selv som både et politisk og et kulturelt subjekt, et fællesskab.

Det er folkeligheden hos Grundtvig. Hans pointe var også, at når denne folkelighed ikke var etableret, så ville samfundet blive plaget af splittelse. Eller som det hedder:

"Rive løs sig rigets stænder 
Fra den fælles folkeånd, 
Da gåer hoved, fødder, hænder 
latterlig på egen Hånd"

To slags folkelighed

I en vis forstand er det måske netop denne splittelse, der er udgangspunktet for vores politiske debat i dag. Derfor findes der nu hele to slags folkelighed – hvis ikke flere. Og ved nærmere eftersyn divergerer de ikke blot fra hinanden, men er hinandens modsætninger.

Populismens forestilling om folkelighed indlejrer begrebet i et fast modsætningsforhold mellem "folket" og "eliten".

Her bliver det folkelige en protestbevægelse både mod en mere eller mindre konkret defineret elite, men i bredere forstand mod en social, økonomisk, politisk og ikke mindst kulturel virkelighed, der reelt etablerer og uddyber et skel mellem "folk" og "elite". Populisme kan vi måske i daglig tale opfatte som et skældsord, men den er netop et udslag af en reel asymmetri i befolkningen.

Det ansvarlige bliver at tage krisevirkelighedens logik alvorligt og styre statsskibet gennem de oprørte vande

Christian Egander Skov

Da Socialdemokratiet igen blev folkelige efter 2015, var det i kraft af omfavnelsen af denne folkelighed.

Men SVM-regeringen er, når alt kommer til alt, hvis man skal tro dens regeringsgrundlag, en reformregering. Derfor lover den også "velfærd 2.0". Den optimerer velfærdsstaten til en ny virkelighed. Den vil afskaffe Store Bededag, for at øge produktivitet, dens hovedfokus er arbejdsudbuddet, den vil skære i kandidatuddannelserne.

Men den omfavner også politikområder, som i høj grad har været brændstof for populisme, herunder hensynet til geografisk balance og fortsættelsen af en stram udlændingepolitik.

Regeringsgrundlaget indeholder også visioner for "frisættelse" af den offentlige sektor, en bevægelse fra velfærdsstat til velfærdssamfund – noget som indebærer "mere lokal frihed, ansvar og engagement." Her ligger regeringen blandt andet vægt på medborgerskabets betydning.

Det er folkelighed 2.0.

Kriseretorikken og konkurrencestatens genkomst

Og den mener, at alt dette er nødvendigt. Dens logik er krisens logik, og dens sprog er krisens.

Når velfærdsstaten skal reformeres, er det ikke bare, fordi den skal køre lidt længere på literen. Det handler om at sikre, at den overhovedet kan bestå i en verden, der, set fra Mette Frederiksens stol, er præget af den ene krise på den anden.

Læs også

Ikke alene regeringens konkrete konstellation men også dens politik udtrykker en tilbagevenden. Dens politik er på den måde en klassisk konkurrencestatspolitik. Vi er atter havnet i nødvendighedens politik, blot er nødvendigheden nu endnu mere indtrængende på grund af krisen. Det er fra konkurrencestat til krisestat.

Måske er det netop her folkeligheden træder ind – og måske her at den bliver andet end blot et figenblad.

Det folkelige bliver det nationalt og folkeligt ansvarlige, og det ansvarlige bliver at tage krisevirkelighedens logik alvorligt og styre statsskibet gennem de oprørte vande.

Dette gøres ikke blot gennem en stadig fornyet vilje til reform, men også den konkrete evne til at bemestre statens teknokratiske kapabiliteter.

I den forstand er det folkelige nu blevet det teknokratiske – ringen er sluttet.

Eller er den?

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christian Egander Skov

Historiker, konsulent ved Tænketanken Prospekt, redaktør for Årsskriftet Critique
ph.d. (Aarhus Uni. 2013), cand.mag., historie & religionsvidenskab (Aarhus Uni. 2010)

Jakob Ellemann-Jensen

Fhv. vicestatsminister og økonomiminister, fhv. partiformand, MF (V)
cand.merc.jur. (CBS 2002)

Lars Sandahl Sørensen

Adm. direktør, Dansk Industri, næstformand, PensionDanmark

0:000:00