Anmeldelse af Kasper Valentin Poulsen

Er Trump skurken bag USA's demokratiske forfald? Den fortælling udfordres i skræmmende aktuelt værk

I ’End Times’ anvender den russiskfødte forsker Peter Turchin matematiske modeller til at lave fremskrivninger af historien. Konklusionerne er dystre, men vejen udenom stigende polarisering og potentielle voldsspiraler er fortsat farbar, hvis de herskende eliter formår at handle i tide, skriver Kasper Valentin Poulsen.

'End Times' er måske den vigtigste bog at læse i 2024, hvis man ønsker at forstå konturerne i det opdelte politiske landskab i USA, og hvad der har banet vejen for politikere som Trump, skriver Kasper Valentin Poulsen.
'End Times' er måske den vigtigste bog at læse i 2024, hvis man ønsker at forstå konturerne i det opdelte politiske landskab i USA, og hvad der har banet vejen for politikere som Trump, skriver Kasper Valentin Poulsen.Foto: Andrew Harnik/AP/Ritzau Scanpix
End Times: Elites, Counter-Elites, and the Path of Political Disintegration
Peter Turchin
Forlaget Allen Lane, 352 sider, udkom 13. juni 2023.

 

Er historien blot en lang perlerække af enkeltstående begivenheder og toneangivende individer, eller er den snarere en dynamisk cyklus, hvor sociale strukturer er styrende for historiens gang?

Det spørgsmål adresserer den russisk-amerikanske forsker Peter Turchin i sin bog 'End Times: Elites, Counter-Elites, and the Path of Political Disintegration', der introducerer en ny, og på mange måder banebrydende, metode til historievidenskaben, som har hårdt brug for at følge med tiden, hvis den også skal gøre sig videnskabeligt gældende i det 21. århundrede, hvor Big Data og kunstig intelligens stormer frem.

'End Times' trækker på omfattende datamængder fra hele verdenshistorien, hvilket er med til at understrege en af bogens væsentligste pointer om, at de makrohistoriske dynamikker er afgørende for historiens gang. Individer som Donald Trump og Vladimir Putin har en vis betydning, men det er de strukturelle udviklinger i samfundet, der har banet vejen for dem i første omgang.

'End Times' indskriver sig i rækken af glimrende værker, der de seneste år har sat spot på den "herskende klasse".

Kasper Valentin Poulsen
Historiestuderende, Københavns Universitet

For som Turchin påpeger, har alle generationer sine revolutionære, men ikke alle generationer har grobunden for en revolution eller potentialet til at massemobilisere. Med andre ord: For hver en Trump, har der skullet være trumpister og samfundsstrukturer, der har gødet jorden for deres succes.

Turchins gennemgående fokus i 'End Times' er forskellen mellem rig og fattig, den demografiske udvikling og ikke mindst overproduktionen af eliter, der alle bliver trukket ned over et utal af varierende historiske epoker og begivenheder, som de væsentligste parametre for stater og imperiers integrations- og desintegrations-faser.

Trumps vej til magten

Målet med bogen er noget så deterministisk som at kunne forudsige de historisk tilbagevendende desintegrations-faser, der har vist sig at resultere i ustabilitet – og i yderste konsekvens borgerkrig. Turchin skriver sig dermed direkte ind i en tid, hvor den stigende polarisering i forbindelse med det kommende præsidentvalg i USA risikerer at udløse selvsamme.

Lige netop derfor er 'End Times' måske den vigtigste bog at læse i 2024, hvis man ønsker at forstå konturerne i det opdelte politiske landskab i USA, og hvad der har banet vejen for politikere som Trump.

Læs også

Gennem forskellige arketyper nuancerer Turchin de mange alsidige vælgergrupper i USA og ikke mindst deres syn på Trump, som efterlader læseren med et noget andet billede af de republikanere, der agter at sætte deres kryds ved ekspræsidenten, og som ofte karikeret bliver portrætteret som racistiske, hvide mænd. De findes ganske vist, men er samtidig langt fra hele sandheden bag Trumps valgsucces i 2016 og hans potentielle genvalg.

Turchin peger i højere grad på den herskende elites manglende evne til at adressere presserende politiske dagsordner, hvilket har resulteret i en frustreret modelite og en stor befolkningsgruppe, som føler sig overset.

Bogens tragikomiske pointe er i vid udstrækning, at Trumps vrede "pøbel" er skabt af demokraterne og den herskende elite selv. Det mest illustrative eksempel fra bogen på dette er Hillary Clintons omtale af Trumps vælgere som værende "racistiske, sexistiske, homofobiske, fremmedfjendtlige og islamofobiske." En verbal udskamning, der umiddelbart ikke skaber de bedste forudsætninger for fremtidig forsoning.

Endnu en bog om eliter

Med Turchins store fokus på eliter indskriver 'End Times' sig i rækken af glimrende værker, der de seneste år har sat spot på den "herskende klasse".

Turchin lykkes rent faktisk langt hen ad vejen med at definere det ellers noget diffuse begreb 'elite'.

Kasper Valentin Poulsen
Historiestuderende, Københavns Universitet

Men modsat eksempelvis Douglas Murrays 'The War on The West' og Matthew Goodwins 'Values, Voice and Virtue', graver 'End Times' et stort spadestik dybere, da Turchin langt hen ad vejen rent faktisk lykkes med at definere det ellers noget diffuse begreb 'elite'.

Derudover fremstår 'End Times' mere neutral i sit ideologiske ståsted – om end jeg vil mene, at han har en lettere marxistisk tilgang – end de to førnævnte forfattere, der begge uden omsvøb placerer sig på højrefløjen.

Den væsentligste forskel på 'End Times' og andre værker omhandlende eliter er Turchins overbevisende metodiske tilgang, som skærer de historiske dynamikker og strukturer ud i pap for læseren, der efter at have vendt sidste side vil kunne recitere i søvne, hvilken trussel overproduktionen af eliter udgør for staters stabilitet.

Kurs mod afgrunden

Sammenfattende er 'End Times' en troværdig udlægning af Turchins matematiske tilgang til historien, som utvivlsomt vil komme til at forme fagets videre udvikling i takt med, at datadrevne modeller bliver mere præcise og empirisk troværdige.

Bogens metodeafsnit, der gennemgår clio-dynamikken – navnet på Turchins metodiske tilgang – er på hele 54 sider og bestemt læseværdigt.

Læs også

Jeg vil dog anbefale, at man – modsat hvad jeg selv gjorde – læser forordet samt første og sidste kapitel i bogens metodeafsnit, inden man kaster sig over hoveddelene. Så vil man langt bedre forstå Turchins tankegods og nemmere kunne gennemskue hans udlægninger og konklusioner.

'End Times' er et must-read forud for det amerikanske præsidentvalg, hvis man ønsker at forstå dynamikkerne bag den stigende polarisering, samt hvordan USA kan styre udenom en voldelig borgerkrig, før det er for sent.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Donald J. Trump

Fhv. præsident, USA (Republikanerne)
Bachelor i økonomi (Wharton School, Philadelphia, USA 1968)

Vladimir Putin

Præsident, Rusland
jurist (Sankt Petersborgs Statsuniversitet)

0:000:00