Europa-Parlamentet godkender dansk Europol-aftale

EUROPOL: Europa-Parlamentet har med stort flertal godkendt Danmarks særaftale om et fortsat medlemskab af Europol.

Med 569 stemmer for har EU-Parlamentet godkendt den danske særaftale om Europol.
Med 569 stemmer for har EU-Parlamentet godkendt den danske særaftale om Europol.Foto: Erik Luntang/Scanpix
Amalie Bjerre Christensen

Der er grønt lys for en dansk Europol-aftale fra Europa-Parlamentet.

Det sker, efter Europa-Parlamentet torsdag har stemt aftalen om Danmarks fortsatte medlemskab af det fælles politisamarbejde igennem med et stort flertal.

"Kampen mod grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme kræver et tæt samarbejde mellem EU-landene. Hvis Danmark pludselig udtræder af Europol, kan det medføre operationelle huller og reducere EU's kapacitet til at bekæmpe organiseret kriminalitet og terrorisme. Det er derfor vigtigt, at vi sikrer et tilstrækkeligt samarbejde med Danmark efter 1. maj,” lyder det fra Agustín Díaz de Mera, spansk medlem af EPP-gruppen og ansvarlig for Parlamentets behandling af aftalen.

I sidste øjeblik
Europa-Parlamentets godkendelse kommer få dage før, Danmark udtræder som medlem af Europol-samarbejdet 1. maj, som følge af at Europol overgår til et nyt retsgrundlag, som Danmark ikke kan være med i, efter danskerne i 2015 stemte nej til at ændre det danske retsforbehold.

Med Europol-aftalen vil det danske politi fortsat have adgang til at søge i Europols databaser, selvom Danmark ikke er fuldgyldigt medlem af Europol. Men det kommer til at ske via forbindelsesofficerer ansat hos Europol, fordi Danmark ikke selv længere har ret til at kigge i databaserne.

”Europolaftalen næsten enstemmigt vedtaget i Europa-Parlamentet. Super godt. DF fik ret,” skriver Anders Vistisen, gruppeformand for Dansk Folkeparti i EU-Parlamentet på sin Twitterprofil.

En noget andet melding lyder fra Morten Helveg Petersen, der er medlem af Europa-Parlamentet for Radikale.

"Særaftalen giver Danmark en andenrangs adgang til Europol, som sikrer os nu og her. Jeg vil ikke skjule, at min holdning er den, at det vil være bedst for Danmark og det europæiske fællesskab, at vi nede ad vejen igen bliver fuldt og helt medlem af Europol,” skriver Morten Helveg Petersen i en kommentar til Altinget.

Før aftalen træder endeligt i kraft, skal den igennem en skriftlig procedure i medlemslandene, som skal godkende den. Herefter skal aftalen mellem Europol og Danmark fysisk underskrives, hvilket efter alt at dømme sker i forbindelse med et EU-topmøde lørdag 29. april.

Afstemningens resultat lyder 569 stemmer for, 8 stemmer imod og 62 blanke stemmer.

Torsdag blev særaftalen om Danmarks fortsatte medlemskab af Europol også vedtaget i Folketingssalen.

Læs også: DF om Europol-aftale: Stemmeret alligevel ikke afgørende

Dokumentation

Europol-aftalen

Danmark vil ikke længere være medlem af Europol pr. 1 maj på grund af retsforbeholdet. For at sikre fortsat samarbejde, har regeringen indgået en aftale med Europol , der sikrer Danmark adgang til det europæiske politisamarbejde ”som minimum på linje med det, som andre tredjelande har”.

Dertil kommer en række forhold, der er særlige for Danmark. Europol vil udnævne dansktalende Europol-ansatte og udstationerede nationale eksperter til at udveksle informationer med de danske myndigheder. Op til otte dansktalende medarbejdere vil arbejde med at tage sig af de danske forespørgsler 24 timer i døgnet.

Danmark vil blive inviteret med til møder i blandt andet Europols styrelsesråd som observatør, men uden at have stemmeret.

Danmark vil betale ind i Europols budget efter en fordelingsnøgle, der bestemmes af vores bruttonationalindkomst

Aftalen er afhængig af Danmarks Schengen-medlemskab. Forlader Danmark Schengen-samarbejdet, vil aftalen ophøre samme dag.

Senest 31. oktober 2020 skal EU-Kommissionen have lavet en vurdering af aftalens effektivitet, og om Danmark lever op til kravene til databeskyttelse. Senest 30. april 2021 skal den komme med anbefaling om, hvorvidt aftalen skal erstattes af en egentlig tredjelandsaftale.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anders Vistisen

MEP (DF)
cand.jur. (Aarhus Uni. 2013)

Morten Helveg Petersen

MEP (R)
cand.polit. (Københavns Uni. 1992)

0:000:00