EU vil udskyde vitale dele af bæredygtighedsdirektiv med to år

Vigtige dele af EU's bæredygtighedsdirektiv, som skal forpligte store virksomheder til at rapportere om deres miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige indvirkning på samfundet, ser ud til at blive skubbet til 2026. Det sker af hensyn til virksomhedernes konkurrenceevne, siger det belgiske formandskab.

Foto: Europa-Parlamentet
Mikala Satiya RørbechChristoffer Lund-Hansen

EU-landene og Europa-Parlamentet er blevet enige om at udskyde vigtige dele i det længe ventede og omdiskuterede bæredygtighedsdirektiv, CSRD.

Med forslaget vil selskaberne få mere tid til først at implementere de eksisterende rapporteringskrav European Sustainability Reporting Standards (ESRS) og derefter forberede sig på de nye og mere sektorspecifikke standarder for rapportering om bæredygtighed, som følge af CSR-direktivet.

Rapporteringskravene er konkret udskudt til juni 2026, hvilket er to år senere end oprindeligt planlagt. 

Det belgiske EU-formandskab for Ministerrådet, der har forhandlet på vegne af landene, begrunder udskydelsen med hensynet til de europæiske virksomheders konkurrenceevne.

”Styrkelse af europæisk konkurrenceevne er en kerne af det belgiske formandskab, og en måde at nå dette mål på er at reducere den administrative byrde for virksomhederne,” udtaler Vincent Van Peteghem, belgisk vicepremierminister og finansminister.

Her er ændringerne

Direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering (”CSRD”) trådte i kraft den 5. januar 2023.

De virksomheder, der fra i år skal rapportere, er store børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte, og store statslige aktieselskaber med mere end 500 ansatte.  

Det første sæt af standarder, som er de ikke-sektorspecifikke standarder, blev vedtaget af Kommissionen den 31. juli 2023, og er som nævnt allerede trådt i kraft. Det betyder, at virksomheder, der er omfattet af CSRD, skal rapportere efter disse. De øvrige standarder er endnu ikke vedtaget af Kommissionen.

Derudover medfører CSRD vedtagelse af følgende rapporteringsstandarder om bæredygtighed:

  1. Standarder for børsnoterede SMV’er,
  2. Sektorspecifikke standarder
  3. Standarder for visse tredjelandsvirksomheder uden for EU med aktiviteter inden for EU. 

Ifølge CSRD skal Europa-Kommissionen inden 30. juni 2024 vedtage delegerede retsakter om sektorspecifikke standarder og standarder for tredjelandsvirksomheder. 

Europa-Kommissionen har foreslået at udskyde fristen for vedtagelse af sektorspecifikke standarder og standarder for visse tredjelandsvirksomheder med to år indtil 30. juni 2026.


Kilde: Erhvervsstyrelsen

Direktiv strømliner tidsfrister for store og mellemstore virksomheder

De tværgående standarder, de såkaldte ESRS, blev vedtaget 31. juli 2023 af EU-Kommissionen, og de nye udvidede rapporteringskrav til bæredygtighed (CSRD) skulle efter planen være trådt i kraft for de store virksomheder per juni i år.

Rapporteringen, som omfatter både risici og muligheder, skal hjælpe investorer, civilsamfund, forbrugere og andre interessenter med at vurdere den grønne og sociale bæredygtighed af virksomhederne.

Forsinkelse af deadline var ventet  

Forslaget om udsættelse af reglerne blev fremlagt af EU-Kommissionen allerede 7. oktober sidste år, med det formål at give både europæiske og ikke-europæiske virksomheder med aktiviteter i Europa mere tid til at anvende den første runde af standarder og forberede sig på de næste.

Den danske regerings holdning på det tidspunkt var, at man fortsat vil støtte en ambitiøs tilgang til bæredygtighedsstandardisering, der kan understøtte overgangen til en mere bæredygtig økonomi, men at man af hensyn til virksomhederne finder det vigtigt, at de konkrete rapporteringskrav kan administreres af virksomhederne i praksis, og at byrderne for virksomhederne står mål med gevinsterne for den bæredygtige omstilling.

Samtidig var vurderingen, at en udskydelse giver tid til, at de kommende standarder gennemarbejdes, så de bliver effektive og ikke påfører virksomheder unødige administrative byrder.

Aftalen støtter op om målene i EU-Kommissionens forslag fra oktober, men foreslår også, at EU-Kommissionen offentliggør otte sektorspecifikke rapporteringsstandarder, så snart de er klar inden den nye frist den 30. juni 2026.

I EU-Kommissionen hilser kommissær for finansielle tjenesteydelser, Mairead McGuinness, udsættelsen velkommen.

"Denne beslutning viser, at vi lytter til virksomhedernes bekymringer, og at vi svarer på dem," lyder det i en pressemeddelelse.

Her understreger hun, at bæredygtighedsrapportering fortsat er nødvendig for den grønne omstilling og for gennemsigtighed for investorer, og at de nye regler på sigt vil betyde færre byrder på virksomhederne.

"Men vi forstår, at tempoet i omstillingen kan være udfordrende for mange virksomheder," siger EU-kommissæren.

DI støtter udsættelse

DI bakker op om udskydelsen af kravene. 

Det oplyser Kim Haggren, vicedirektør i DI.

"Virksomhederne står allerede i dag over for et kæmpe arbejde med at få implementeret det første sæt rapportering" lyder det fra Kim Haggren med henvisning til de milliardstore omkostninger, dansk erhvervsliv står over for, når CSRD-kravene og taksonomiforordningen skal implementeres.   

"Der er behov for at få dette på plads, og der er behov for vejledning. Derfor er det godt at få udskudt de sektorspecifikke standarder, så virksomhederne kan koncentrere sig om at få implementeret de allerede vedtagne krav."

Rettelse: Det fremgik tidligere af teksten, at hele CRSD-direktivet ville blive udskudt med to år. Det er nu præciseret, at der blot er tale om, at nogle rapporteringskrav som vil blive udskudt. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kim Haggren

Vicedirektør, Erhvervsjura & Rapportering samt Iværksætteri, regelforenkling og SMV-politik, DI
Advokat

0:000:00