Finansministeriets egne tal: Rød bloks første finanslov øger uligheden

ULIGHED: Den økonomiske ulighed stiger målt på gini-koefficienten som følge af rød bloks aftale om finansloven, viser nye tal fra Finansministeriet. Gini viser ikke det fulde billede, mener en ubekymret Pernille Skipper. 

Pernille Skipper er ikke bekymret over stigningen på gini-koefficienten, for en lang række af finanslovens lighedsskabende elementer kan ikke regnes med. 
Pernille Skipper er ikke bekymret over stigningen på gini-koefficienten, for en lang række af finanslovens lighedsskabende elementer kan ikke regnes med. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Daniel Bue Lauritzen

Den socialdemokratiske finansminister Nicolai Wammen, regeringens støttepartier samt Alternativet har lavet en finanslov, der kommer til at øge uligheden i samfundet målt på den såkaldte gini-koefficient. 

Det fremgår af nye tal fra Finansministeriet.

Uligheden står ifølge ministeriets beregninger til at stige med 0,06 på gini-koefficienten, der er en måde at udregne økonomisk ulighed. 

"Umiddelbart ser det ud til, at der er en lille ulighedsstigning i den her finanslov,” siger lektor i økonomi ved Københavns Universitet Søren Hove Ravn. 

Fakta

Han bakkes op af Frederik Lasserre, der er analytiker i tænketanken Cevea. 

"Det ser i kraft af afgiftsstigningerne ud til, at der er en lille stigning i indkomstuligheden, selvom der er mange af finansieringstiltagene, der trækker i den rigtige retning," siger han. 

Tobaksafgiften har skylden
I dokumentet fra Finansministeriet står der, at danskerne med finansloven vil få et mere ligeligt beløb ind på kontoen, når skatter og afgifter er betalt.

Alligevel øger finansloven samlet set uligheden målt på gini-koefficienten. 

"Det skyldes, at nogle vil opleve, at de skal betale mere for deres cigaretter. Den udgift fylder selvfølgelig mere i budgettet for kassedamen end direktøren. Det betyder, at den oplevede ulighed vil stige en lille smule,” siger Søren Hove Ravn. 

Læs også

Især finanslovens fastholdelse af skat på arbejdsgiverbetalt telefon samt aftalen om et midlertidigt tilskud til de fattigste børnefamilier er med til at skabe mere økonomisk lighed. 

Men den lighedsskabende effekt mere end modsvares samtidig af forhøjelsen af tobaksafgifterne, der vil ramme danskerne så skævt, at uligheden målt på gini-koefficienten samlet set står til at stige.

Skipper: Intet problem
I Enhedslisten har man gang på gang gentaget, at den første finanslov under den nye regering skulle sænke uligheden. 

Det mener partiets politiske ordfører, Pernille Skipper, også, at den gør.

"Gini er ikke alvidende, når det kommer til ulighed. Det her er ikke som sådan et problem,” siger hun.

Pernille Skippers ubekymrethed skyldes, hvilket Finansministeriet også gør opmærksom på i det nye dokument, at der er en lang række tiltag i finansloven, der ikke kan medregnes på gini-koefficienten.

Det gælder blandt andet tilbagerulningen af afgiftslempelsen for virksomhedsarvinger, opgøret med forældrekøb og det generelle velfærdsløft på sygehuse, uddannelser, folkeskoler og daginstitutioner. 

“I realiteten mindsker den her finanslov uligheden, fordi de beregninger, de har lavet i Finansministeriet, ikke er dækkende for alle de dispositioner, vi foretager os i finansloven,” siger Pernille Skipper. 

Frederik Lasserre fra Cevea er enig i Pernille Skippers vurdering. 

"Det er et sløret billede, fordi der er en række af finanslovens tiltag, som ikke kan opgøres på gini-koefficienten, men som trækker i en lighedsskabende retning," siger han. 

Dokumentation

Hvad er gini-koefficienten?

Gini-koefficienten er et af verdens mest anvendte fordelingsmål og angiver med et enkelt tal graden af ulighed i eksempelvis indkomstfordelingen.

Gini-koefficienten er et indeks mellem 0 og 1, hvor 0 svarer til, at alle personer i et samfund har den samme indkomst, mens en gini-koefficient på 1 betyder, at en enkelt person har hele indkomsten.

Sådan påvirker nye skatter og afgifter gini

Virkning af FL20 på indkomstforskellene (disponibel indkomst) målt ved gini-koefficienten
 
Initiativ
Gini-koefficient, pct.-point
FFL20:  
1. Fastholdelse af skat på fri telefon -0,02
2. Bo- og gaveafgiften <01
   
Aftale om FL20:  
3. Afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge -0,01
4. Afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen med videre <01
5. Stramning af beskatning af leasede firmabiler <01
6. Afskaffelse af hovedaktionærnedslaget -0,01
7. Justering af skatteregler vedr. aktieavancebeskatning <01
8. Aftale om midlertidigt børnetilskud -0,03
Samlet (inkl. midlertidigt børnetilskud) -0,07

 

Sådan påvirker nye afgifter på forbrug gini

Betydning af de marginale ændringer i afgiftsbetalingen opgjort som ækvivalent virkning på indkomstforskellene målt ved gini-koefficienten
 
 
Gini-koefficient, pct.-point
FFL20:  
1. Forhøjelse af tobaksafgiften i 2020 0,04
2. Forhøjelse af emballageafgiften på bæreposer og engangsservice 0
   
Aftale om FL20:  
3. Genindførsel af afgiften på PVC-folier samt PVC og ftalater 1
4. Yderligere forhøjelse af tobaksafgiften i 2020 0,07
5. Indeksering af punktafgifter 0
6. Forhøjelse af afgifterne på væddemål og onlinekasino 0,01
7. Yderligere forhøjelse af emballageafgiften på bæreposer og engangsservice 0
8. Genindførsel af registreringsafgift på fly <01
9. Elbiler – annullering af afgiftsstigninger og fremme af grønne firmabiler >01
   
Samlet 0,13

Kilde: Finansministeriet 


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Frederik Lasserre

Politisk rådgiver, Socialdemokratiet
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2018)

Pernille Skipper

Politisk kommentator, TV 2 News, fhv. MF og politisk ordfører (EL)
cand.jur. (Københavns Uni. 2011)

Søren Hove Ravn

Lektor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
ph.d. i økonomi (Københavns Uni. 2013), cand.polit. (Københavns Uni. 2011)

0:000:00