Her er regeringens ledelseskommission

VELFÆRD: Regeringen præsenterer i dag den nye ledelseskommission, der skal give anbefalinger til hvordan kvaliteten af ledelsen i den offentlige sektor kan styrkes.

Foto: Bax Lindhardt/Scanpix
Amalie Bjerre Christensen

Borgere skal møde en god service, når de afleverer børnene i børnehave, besøger de ældre på plejehjemmet eller bliver indlagt på et hospital.

Derfor præsenterer regeringen med innovationsminister Sophie Løhde (V) i spidsen i dag en ledelseskommission, der skal komme med konkrete anbefalinger til hvordan ledelsen i den offentlige sektor kan forbedres.

”Vi har rigtig mange dygtige og engagerede ledere i den offentlige sektor. Dem vil vi gerne have flere af, for bedre ledelse giver ganske enkelt bedre velfærd. Vi har brug for ledere, der skaber rum for fagligheden, sætter fokus på kerneopgaven og skaber sammenhæng på tværs af den offentlige sektor," siger innovationsminister Sophie Løhde og tilføjer:

"Derfor skal vi blive bedre til at lære af de bedste, og vi skal give lederne bedre rammer for at lede.”

Særlige krav til offentlige ledere
Kommissionen skal kortlægge og analysere den offentlige ledelse. Herefter skal de give anbefalinger til hvordan kvaliteten af ledelsen kan styrkes på kommunalt, regionalt og statsligt niveau.

Kommissionen består af 10 medlemmer fra både den offentlige og private sektor inden for sundheds-, ældre- og skoleområdet. Fælles for dem er, at de hver især er ledere med stor erfaring.

Til at sidde for bordenden har regeringen udpeget Allan Søgaard, tidligere koncernchef i Falck, som formand.

”Offentlig ledelse er noget andet end privat ledelse. Kompleksiteten er højere, og entydigheden lavere, og det stiller særlige krav til offentlige ledere, ikke mindst offentlige driftsledere. Jeg ser frem til at være med til at skabe transparens på rammevilkårene for offentlige ledere, og til at være med til at udvikle driftseffektiv offentlig ledelse, så vores velfærdssamfund kan bevares og udvikles,” siger Allan Søgaard.

Led i en større reform
Nedsættelsen af ledelseskommissionen sker som led i en større reform af den offentlige sektor, som regeringen varslede i regeringsgrundlaget tilbage i november.

Her lyder det, at regeringen ved årsskiftet til 2018 vil præsentere et program for fornyelse af den offentlige sektor.

For at garantere bred forankring har regeringen nedsat en følgegruppe bestående af Danske Regioner, KL, hovedorganisationerne på arbejdstager- og arbejdsgiversiden samt forskellige lederforeninger på forskellige velfærdsområder.

Anbefalingerne fra kommissionen skal kunne realiseres inden for de nuværende økonomiske rammer, herunder midler der i dag anvendes til rekruttering, ledelsesudvikling og efteruddannelse.

Ledelseskommissionen afslutter arbejdet ved årets udgang.

Kommissionen består af følgende medlemmer:

 • Allan Søgaard Larsen, tidligere koncernchef for Falck A/S [formand]
 • Lotte Bøgh Andersen, professor på Aarhus Universitet
 • Eva Zeuthen Bentsen, partner Odgers Berndtson. Tidligere direktør på Gentofte Hospital
 • Marianne Thyrring, direktør for Danmarks Meteorologiske Institut
 • Lasse Jacobsen, kommunaldirektør i Viborg Kommune
 • Dorthe Gylling Crüger, adm. direktør på Sygehus Lillebælt
 • Emma Winther, centerleder på Plejecenter Kastaniehaven, Vejle Kommune
 • Birgit Lise Andersen, skoleleder på Strandgårdsskolen, Ishøj Kommune
 • David Hellemann, koncerndirektør i Nykredit, tidligere departementschef i Finansministeriet
 • Alfred Josefsen, ejer af ledelsesfirmaet Alfred A/S. Tidligere adm. dirktør for Irma
Dokumentation

Kommissionen skal:

 • Afdække gruppen af offentlige ledere, herunder hvad der karakteriserer dem, deres vilkår og udfordringer. Herudover kortlægge et relevant udsnit af ledere i forhold til karrieremønstre samt forhold omkring rekruttering og ledelsesudvikling. Beskrivelsen skal blandt andet vise bevægelser af viden og erfaringer på tværs af den offentlige sektor samt mellem den offentlige og private sektor.
 • Vurdere styrker, udfordringer og rammevilkår for offentlig ledelse, herunder analysere de udfordringer offentlige ledere står over for aktuelt og fremover samt identificere mulige ledelsesmæssige årsager til variationer i resultatskabelse og effekt. Herudover vurdere i hvilket omfang og med hvilken værdi erfaringer med ledelsesindsatser deles og spredes på tværs af den offentlige sektor såvel som mellem den private og offentlige sektor.
 • Komme med konkrete anbefalinger til hvilke indsatser, der kan fremme og understøtte en styrkelse af ledelseskvaliteten i den offentlige sektor, så der skabes konkrete resultater til gavn for borgere og virksomheder. Anbefalingerne kan blandt andet pege på hvordan koblingen mellem styring og faglighed kan kvalificeres gennem ledelse, hvordan mobilitet og erfaringsudveksling mellem sektorerne kan øges, hvordan ledelse kan skabe endnu større fokus på resultater og hvordan ledelse kan gøres mere helhedsorienteret mv.

Kilde: Kommissorium for ledelseskommissionen, Finansministeriet


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Allan Søgaard Larsen

Medejer, Duos, medstifter, LøkkeFonden, formand, Welfare Tech, fhv. koncernchef, Falck
cand.mag. (Aarhus Uni. 1981)

Sophie Løhde

Indenrigs- og sundhedsminister, MF (V)
HA (kom.) (CBS 2007)

0:000:00