Her er Stresspanelets 12 anbefalinger

STRESS: Luk Forældreintra, fokuser på fejlfrygt, og lav en faglig vejledning til praktiserende læger om forebyggende behandling af stress. Det er nogle af de ting, der ifølge regeringens stresspanel kan hjælpe mod stress i befolkningen. 

Stresspanelet har haft fire formelle møder i efteråret/vinteren 2018. 
Stresspanelet har haft fire formelle møder i efteråret/vinteren 2018. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix
Christina Houlind

Siden sommeren 2018 har Det Nationale Stresspanel været i gang med sit arbejde. Resultatet har de netop præsenteret i dag, hvor panelet afleverede sine anbefalinger til regeringen.

”Jeg vil gerne takke panelet for et stort arbejde og engagement. I anbefalingerne er der flere indspark til tidlig forebyggelse af stress, som er oplagte at tage med i vores løbende arbejde på området. Panelet har også sat et vigtigt fokus på, at det, at vi alle har en smartphone ved hånden, ikke betyder, at vi også skal være tilgængelige hele tiden. For vi må jo konstatere, at følelsen af at skulle være konstant tilgængelig er noget, både børn, unge og vokse oplever som et pres i hverdagen,” udtaler sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i en pressemeddelelse.

Også beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) kvitterer for anbefalingerne: 

”Når folk bliver ramt af stress, så spiller arbejdet ofte en rolle, og derfor er det også vigtigt, at vi får taget hånd om det psykiske arbejdsmiljø. Jeg er enig med stresspanelet i, at god ledelse er en del af svaret. Derfor har vi blandt andet lavet en ledelses- og kompetencereform, og det psykiske arbejdsmiljø indgår også i de arbejdsmiljøforhandlinger, som kører i øjeblikket,” udtaler han i en pressemeddelelse. 

Fakta
Det Nationale Stresspanel blev nedsat i sommeren 2018. Panelet har haft til opgave at skabe debat og bevidsthed i befolkningen om de faktorer, der kan skabe stress, ligesom panelet har haft til opgave at pege på mulige tiltag, der kan være med til at reducere forekomsten af stress. 

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet

Her er anbefalingerne:

 1. Luk Forældreintra, aflys Aula, og sæt loft over antallet af forældrearrangementer per år.
 2. Skab arbejdspladser og ledelseskulturer, der forventer utilgængelighed, har blik for balancen mellem ressourcer og krav og tilbyder træning af ledere i mental sundhed og stress.
 3. Klæd børn og unge bedre på til at mestre livet ved blandt andet at sætte faget "livsmestring" på skoleskemaet efter norsk forbillede. 
 4. Styrk den digitale folkesundhed. Her skal myndigeder og institutioner overveje, hvornår man sender beskeder til borgere, så man ikke "forurener" menneskers fritid. 
 5. Byg bro mellem ledige og frivilligt arbejde med henblik på at investere i den mentale sundhed og skabe kulturændring. 
 6. Oplys børn og unge om digital seksualitet og dennes lovgivning, og beskyt børn under den seksuelle lavalder mod uønsket samt voksen digital seksualitet. 
 7. Indfør et øget og mere systematiseret fokus på overgangen til at være studerende, heriblandt at håndtere stressorer, skabe sunde studiefællesskaber og undgå fejlfrygt. 
 8. Kommuner opfordres til en koordineret indsats mellem medarbejder, arbejdsplads, læge og jobcenter for at forebygge og håndtere stress. 
 9. Opbyg og understøt fællesskaber, der støtter op om børn og unges ret til at være og ikkepræstere, parallelt med at generationsmøder styrkes. 
 10. Udarbejd faglig vejledning for praktiserende læger om forebyggende og tidlig behandling af stress i almen praksis. 
 11. Sæt småbørnenes trivsel i højsædet gennem en børnemiljølovgivning og markant reduktion af fotodokumentation af børn. 
 12. Opfordring til techindustrien om at respektere menneskers biologiske, sociale og psykologiske behov.

Læs mere om anbefalingerne

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ellen Trane Nørby

Fhv. minister & MF 2007-22 (V), byrådsmedlem, Sønderborg
cand.mag. i kunsthistorie (Københavns Uni. 2005)

Troels Lund Poulsen

Vicestatsminister, forsvarsminister, partiformand, MF (V)
Student (Tørring Amtsgymnasium 1995)

0:000:00