Debat

Jørn Vestergaard: Professorers angreb på min kritik af Minkkommissionen er usaglig

Eva Smith og Tim Knudsen baserer deres kritik af min analyse på følelser frem for fakta. Det til trods for at grundlaget for min bedømmelse er alment tilgængeligt, skriver Jørn Vestergaard.

Grundlaget for min bedømmelse af Minkkommissionens beretning er alment tilgængeligt som udvalgsbilag på Folketingets hjemmeside, skriver Jørn Vestergaard.
Grundlaget for min bedømmelse af Minkkommissionens beretning er alment tilgængeligt som udvalgsbilag på Folketingets hjemmeside, skriver Jørn Vestergaard.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau, Scanpix Tobias Kobborg/Ritzau Scanpix, Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Jørn Vestergaard
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Min kritik af Minkkommissionen i Altinget 14. maj har fremkaldt følelsesladede reaktioner fra Tim Knudsen og Eva Smith. Begge er stærkt utilfredse med, at kun et begrænset antal individuelle aktører i Minksagen har fået følelige sanktioner.

Uden faktuelle holdepunkter insinuerer de begge, at tilbagekaldelserne af sanktionerne mod departementscheferne i Justitsministeriet og Statsministeriet er usaglige.

Eva Smith påstår fejlagtigt, at jeg ikke har forklaret, hvordan forhørsledelsens beretning i sagen mod rigspolitichefen skulle kunne føre til, at sanktioner i andre sager er tilbagekaldt.

Læs også

Grundlaget for min bedømmelse af Minkkommissionens beretning og mine vurderinger af efterspillet er alment tilgængeligt som udvalgsbilag på Folketingets hjemmeside. Her kan man blandt andet læse:

  • Min kronik i Politiken fra 17. juni 2022.
  • Den kronik Altinget bragte 8. november 2022 om den retlige vurdering af spørgsmålet om statsministerens ansvar, som jeg udarbejdede sammen med professorerne Jørgen Albæk Jensen og Jens Elo Rytter.
  • Min artikel om ministeransvaret i Minksagen offentliggjort som kapitel i en bogudgivelse fra 5. april 2023.
  • Mit indlæg i Politiken fra 13. april 2023 om den politisk besluttede næse til Mette Frederiksen.
  • Min artikel i Information fra 25. april 2023 om tilbagekaldelsen af advarslen til Barbara Bertelsen.

Samme sted kan man desuden læse et udførligt notat udarbejdet af professor Carsten Henrichsen.

Fejlagtige oplysninger

Herudover vil jeg indskrænke mig til at korrigere Eva Smiths gentagelse af en fejlagtig oplysning om efterspillet i Tamilsagen. Ligesom i tidligere indlæg (Berlingske 6. juli 2022 og Politiken 5. september 2023) påstår hun på ny, at der blev rejst tjenestemandssag mod fire personer, hvoraf tre blev frifundet.

Læs også

Det er ikke korrekt. Der blev gennemført sag mod tre af embedsmændene, hvoraf én blev frifundet.

Departementschefen var allerede blevet overført til en anden stilling, så for hans vedkommende konkluderede forhørsledelsen, at der ikke var "tilstrækkelig anledning til yderligere at ikende ham nogen formel disciplinærstraf".

Afdelingschefen blev ikendt en irettesættelse. Direktøren for Udlændingestyrelsen blev som den eneste frifundet, på grund af "særlige omstændigheder".

Læsere, der måtte interessere sig for faktaunderbyggede oplysninger, kan finde en udførlig og retvisende fremstilling i Jens Peter Christensens disputats om Ministeransvar, 1997 s. 346 ff..

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jørn Vestergaard

Professor emeritus, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, bestyrelsesmedlem, Advokatrådets strafferetsudvalg
cand.jur. (Københavns Uni. 1974), lic.jur. (Københavns Uni. 1987)

Tim Knudsen

Forfatter, foredragsholder og professor emeritus, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
cand.phil. i samfundsfag (Københavns Uni. 1978), cand.mag. (Københavns Uni. 1980), lic.adm.pol. (Københavns Uni. 1985)

0:000:00