Danske velfærdskoncerner ejes af kapitalfonde i skattely

Flere af de største danske private udbydere af velfærd inden for social-, ældre- og sundhedsområdet ejes helt eller delvist af kapitalfonde placeret i lande, der karakteriseres som skattely. Minister er bekymret, mens virksomheder afviser kritik.

Flere af landets største private leverandører inden for såvel ældre-, sundheds- og socialområdet kritiseres for at være ejet af investeringsfonde i skattely.
Flere af landets største private leverandører inden for såvel ældre-, sundheds- og socialområdet kritiseres for at være ejet af investeringsfonde i skattely.Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix
Kim Rosenkilde

Skattekroner til sårbare børn og ældre på private plejehjem kan ende i skattely.

Store internationale velfærdskoncerner, der de seneste år har købt op på socialområdet i Danmark, er delvist ejet af kapitalfonde placeret i skattefri zoner med eksotiske navne som Jersey og Guernsey.

Det viser en kortlægning af ejerskabsstrukturen bag flere af landets største velfærdsvirksomheder inden for social-, ældre- og sundhedsområdet. Konkret drejer det sig om de tre virksomheder Altiden, Aleris og Olivia Danmark, der i 2019 tilsammen fakturerede danske regioner og kommuner for over 1,2 milliarder kroner.

Alle tre virksomheder indgår som en del af internationale velfærdskoncerner med hovedsæde i Sverige. Men koncernerne er helt eller delvist ejet af investeringsfonde placeret på de to småøer i Den Engelske Kanal.

Ingen af stederne skal investorerne betale hverken selskabsskat eller skat på kapitalgevinster.

Det er Oxfam Ibis, der har lavet kortlægningen for Altinget. Og her er generalsekretær Kristian Weise yderst kritisk over for konstruktionen.

”Det er virksomheder, der indgår i en struktur med mulighed for aggressiv skatteplanlægning, hvor hele eller dele af ejerskabet i sidste instans er forankret i skattely,” siger han.

'Voldsomt problematisk' med skattekroner i skattely
Team Olivias primære ejer er kapitalfonden Procuritas, som investerer gennem en fond forankret på Guernsey.

For Altidens vedkommende er det største bagvedliggende investor kapitalfonden Triton, som ejer en fjerdedel af Altidens svenske moderkoncern, Ambea. Det sker gennem to mellemliggende selskaber i Luxemborg, der i sidste instans er ejet af en af Tritons investeringsfonde på Jersey.

Gennem en anden investeringsfond på Jersey ejer Triton herudover også Aleris-koncernen, som i Danmark blandt andet tilbyder skattebetalte behandlinger i forlængelse af behandlingsgarantien.

Fraværet af en effektiv beskatning af blandt andet investeringsfonde placerer ifølge Oxfam Ibis Jersey og Guernsey højt på flere opgørelser over skattelylande.

Kristian Weise henviser blandt andet til international forskning og til tænketanken Tax Justice Network, der rangerer Jersey som det 8. værste skattely i verden og Guernsey som nummer 11, når det kommer til finansiel hemmeligholdelse.

”Skattely som Jersey og Guernsey gør det muligt for investorer at minimere skatten af deres overskud. Det er voldsomt problematisk, særligt hvis gevinsterne stammer fra skattefinansieret velfærd i blandt andet Danmark,” siger Kristian Weise.

Minister frygter svenske tilstande
Hos regeringen kalder social- og ældreminister Astrid Krag (S) kortlægningen for ”bekymrende”.

Særligt efter, at hun for nyligt måtte opgive at samlet flertal for et forbud mod, at virksomheder kan trække profit ud af sociale tilbud.

”Vi ønsker, at flest mulige penge går til udsatte mennesker og ikke til ejere, som for eksempel opholder sig i skattely. Det har vi netop forhandlet med Folketingets partier om, men der var desværre ikke 90 mandater, som var enige med os,” skriver social- og ældreminister Astrid Krag (S) i en mail til Altinget.

Hos støttepartiet Enhedslisten mener socialordfører Jakob Sølvhøj, at det er ”dobbeltslemt”, at danske skattekroner til velfærd sendes videre til virksomheder ejet af investorer i skattely.

”Penge til velfærd bør fuldt og helt gå til det formål, og ikke til privat profit. Og det bliver dobbelt grelt, når der ikke bare tjenes penge på det, men at det ovenikøbet sker gennem selskaber, der søger at undgå at betale skat,” siger han.

Læs også

Radikale ville ikke sikre flertal for et profitforbud. Men regeringen fik dog opbakning til, at kommercielle virksomheder på socialområdet fremover bliver bedt om at oplyse, hvis de er helt eller delvist ejet fra udlandet, samt hvor mange penge de trækker ud fra de enkelte tilbud.

”Vi ønsker ikke at se en udvikling som i Sverige og Norge, hvor store kapitalselskaber sidder på størstedelen af markedet. Derfor kommer vi med aftalen også til at holde øje med blandt andet store udenlandske selskabers opkøb af sociale tilbud i Danmark,” skriver Astrid Krag til Altinget.

Professor: Ikke ulovligt 
Som udgangspunkt er der ikke noget ulovligt i at tilrettelægge et ejerskab, så det minimerer investorernes skattebetaling. Det understreger professor i selskabsret Søren Friis Hansen fra CBS.

Ifølge ham er der  derfor juridisk set ikke noget at kommer efter, hvis en investeringsfond placeret steder som Guernsey eller Jersey ejer virksomheder i Danmark. Heller ikke selv om det betyder, at investorerne kan få en lavere skattebetaling.

”Man er jo ikke tvunget til at indrette sig på en måde, der giver mest mulig skattebetaling. Skat opkræves ved lov, og så har det ikke nogen betydning, om man synes, det er retfærdigt eller ej, hvis loven overholdes,” siger Søren Friis Hansen.

Han udtaler sig generelt og ikke om de konkrete virksomheder, der indgår i kortlægningen fra Oxfam Ibis.

Ifølge Søren Friis Hansen er det afgørende, at det er muligt at spore selskabernes pengestrømme på tværs af lande. Og når det handler om udbytteskat har myndighederne nu fået bedre muligheder for at gribe ind.

Skattefri gevinst kan blive 'off-shore'
”EU-domstolen har for nyligt slået fast, at der er mulighed for at gribe ind, hvis man i en selskabsstruktur her et mellemliggende holding selskab, der bare er en tom skal, og som sender udbytte videre til et skattely,” siger Søren Friis Hansen.

De interne pengestrømme i form af overskud og udbytte er ofte i fokus, når der tales om skatteplanlægning i internationale virksomheder.

Men det ikke nødvendigvis i forbindelse med den løbende betaling af selskabsskat eller udbytteskat, at et ejerskab med forankring et sted som Jersey eller Guernsey gør den største forskel for kapitalfondenes investorer.

Ifølge Lars Koch, politisk chef hos Mellemfolkeligt Samvirke, opstår de største skattemæssige udfordringer ofte i forbindelse med de gevinster, der opnås på køb og frasalg af de forskellige virksomheder.

”Hovedrisikoen opstår i forbindelse med de gevinster kapitalfondene realiserer, når de frasælger deres investeringer. De gevinster vil nogle investorer kunne trække ud gennem steder som Jersey og Guernsey og holde off-shore efterfølgende, så de aldrig bliver beskattet,” siger Lars Koch.

Heller ikke han forholder sig konkret til de virksomheder, der indgår i Oxfam Ibis’ kortlægning.

Mangler på EU's sortliste
Det er omdiskuteret, hvad et skattely er, og hvilke lande og jurisdiktioner der kan kaldes skattely. En gængs beskrivelse kan man finde i leksikonet Den Store Danske, hvor et skattely betegnes som et land eller en lokalitet med en ”særlig lempelig beskatning” (jf. boks til højre).

Fakta

Skattely

Der er ikke nogen alment anerkendt definition af hvornår et land er et skattely.

I leksikonet Den Store Danske beskrives et skattely blandt andet sådan:

Et skattely er et land eller en lokalitet, der har en særlig lempelig beskatning, enten generelt eller for nogle skattetyper. Udenlandske skatteydere kan registrere sig i skattely og dermed formindske eller helt undgå beskatning. Begrebet bruges især i forbindelse med beskatning af multinationale selskaber og enkeltpersoners formueindkomst.

OECD's definition
En ofte anvendt beskrivelse fra en OECD-rapport fra 1998 karakteriserer skattely ved:

  • ingen eller lav beskatning af det relevante skattegrundlag
  • manglende udveksling af informationer med andre landes skattemyndigheder,
  • manglende gennemsigtighed, f.eks. med hensyn til registrering af det reelle ejerskab af selskaber og formuer
  • mange selskaber uden reel aktivitet, dvs. skuffeselskaber der udelukkende er oprettet for at undgå skattebetaling i andre lande

EU's sortliste
EU har siden 2017 offentliggjort en liste over områder der ikke er samarbejdsvillige mht. at leve op til EU’s standarder for god praksis på skatteområdet, ofte omtalt som EU's liste over skattely. I 2020 omfatter den 12 områder, bl.a. Caymanøerne, Panama og Seychellerne.

Forskning om skattely
I den økonomiske litteratur anvendes ofte andre afgrænsninger. I Tørsløv mfl. (2018) betragtes 43 lande som skattely, herunder de britiske 'crown dependencies' og seks EU-lande. 


Kilde: Den Store Danske m.fl.

En egentlig juridisk definition af et skattely findes der imidlertid ikke.

Det nærmeste man kommer, er ifølge professor Søren Friis Hansen EU’s sortliste over ”ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner”. Og her optræder hverken Jersey, Guernsey eller lande inden for EU’s egne grænser.

På EU’s sortliste er det centrale kriterium ikke niveauet af beskatning i de forskellige lande.

Det afgørende er, hvor vidt de er villige til at samarbejde med EU-landenes skattemyndigheder og udveksle oplysninger, som kan gøre virksomheder og privatpersoners pengestrømme gennemskuelige.

”Jeg skal da ikke kunne afvise, at EU burde tage nogle flere lande med på den her skattelyliste og måske også Guernsey eller Jersey. Men listen er den bedste, vi har. Og det afgørende for at følge med i, om der betales korrekt skat er jo, at der er transparens om pengestrømmene,” siger Søren Friis Hansen.

’Vi betaler den skat vi skal’
Da EU’s skattelyliste tidligere på året skulle opdateres, lagde Europa-Parlamentet pres på for at få den udvidet. Det skete med en resolution, der blandt andet nævner Jersey og de britiske såkaldte ’Crown Dependencies’ (Jersey, Guernsey og Island of Man red.)

Men da EU’s medlemslande i februar opdaterede listen, valgte de at sidde parlamentets opråb overhørig. Den eneste ændring var, at Barbados røg af mens Dominica kom på.

Hos virksomhederne undrer man sig over kritikken, og understreger at man betaler den skat i Danmark og andre lande, man skal.

Fra Team Olivia svarer administrerende direktør Claus Fibiger i en mail, at virksomheder opgør og betaler skat ”fuldstændig som den ville være”, hvis virksomheden var danskejet.

Blandt andet er der ifølge direktøren betalt 25 millioner kroner i selskabsskat over de forudgående fem år og omkring 168 millioner kroner ”på vegne af” virksomhedens medarbejdere.

”Den betaling sker naturligvis uanset arbejdsgiver og ejerform, men det siger måske alligevel lidt om vores virksomheds og medarbejderes økonomiske bidrag til samfundet,” skriver Claus Fibiger.

Kapitalfond: Kanaløer sikrer mod dobbeltbeskatning
Altiden fremhæver i en mail til Altinget, at virksomheden opererer med samme gennemsigtighed som ethvert andet aktieselskab, og at den svenske moderkoncern, Ambea, i 2019 betalte 96 millioner svenske kroner i selskabsskat.

Samme år bød på et stort underskud i Danmark.

Men ud af det samlede overskud i Ambea-koncernen geninvesteres to-tredjedele ifølge Altiden i selskabet, mens resten udbetales som afkast til aktionærerne.

Hverken Claus Fibiger fra Olivia Danmark eller Aleris’ ejer Triton – som også er medejer af Altiden – mener, at det er rimeligt eller korrekt at beskrive Jersey og Guernsey som skattely.

”Vi har gentagende gange konstateret, at jurisdiktionen (Jersey red.) ikke nævnes på EU’s liste,” skriver Triton Partners i en mail til Altinget.

Hos Triton fremhæver man, at årsagen til, at man har valgt at forankre sine fonde på Jersey er, at det sikrer ”skatteneutralitet”, sådan at de bagvedliggende investorer undgår dobbeltbeskatning.

”Triton har en global investor base, bestående af eksempelvis pensionsfonde, statslige fonde og investeringsfonde som alle betaler skat på deres investeringsafkast i deres hjemlande,” skriver Triton.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Astrid Krag

MF (S), fhv. social- og ældreminister
student (Tørring Amtsgymnasium. 2001)

Jakob Sølvhøj

Fhv. MF (EL)
Studentereksamen (Helsingør Gymnasium, 1973)

Kristian Weise

Underdirektør, Trygfonden
BA i økonomi og filosofi (CBS 2002), kandidat i politisk sociologi (LSE 2004)

0:000:00