Lisbeth Knudsen: Konsulentfirmaerne må frem i lyset

KLUMME: Det er lokkende at ty til eksterne konsulenter, der får til opgave at jagte et bestemt politisk ønskemål. Men eksemplet fra Skat viser, at noget gik helt galt, skriver Lisbeth Knudsen

En undersøgelseskommission skal nu kulegrave skandalerne i Skat. En helt nødvendig beslutning for at genoprette tilliden til, at vores betaling til fællesskabet foregår under ordentlige forhold. Men politikerne bør allerede nu lære ikke at tro på alt, hvad de store konsulenthuse anbefaler.

Selvfølgelig er det politisk interessant og relevant at få placeret et ansvar for rækken af uhørt store skandalesager i Skat.

Ni skatteministre fra forskellige partier står i skudlinjen for den kommende undersøgelseskommission med Venstres nuværende finansminister, Kristian Jensen, i spidsen, fordi han har siddet længst på det politiske katapultsæde i løbet af de 12 år, som undersøgelsen antagelig kommer til at omfatte.

Milliarderne er fosset ud af kassen i et sådant omfang, at den tillid til en retfærdig skatteinddrivelse, som velfærdssamfundet fundamentalt set bygger på, er blevet forvandlet til en dårlig joke.

Direkte svindel, skatteflugt og manglende gældsinddrivelse har konkurreret med kollapsede IT-systemer og frustrerede medarbejdere og ledere om overskrifterne i medierne i de seneste år. Den politiske borgfred omkring redningen og genopbygningen af Skat mellem primært Socialdemokratiet og Venstre, der hver for sig har haft regeringsansvaret i Skats katastrofeår, kunne til sidst ikke holde til presset fra de andre partier og egne rækker.

Se mere: Løkke bakker op om kulegravning af Skat

Medierne fokuserer naturligvis også på den interessante vinkel, om hele denne aktion med en undersøgelseskommission kan komme til at stække Venstres næstformand, som nu skal bruge tid på denne sag, mens Finansministeriet og Venstre nok kunne kræve al hans opmærksomhed.

Men det er måske også på tide at rette opmærksomheden på en helt anden vinkel. Det er brugen af de store konsulenthuse og deres analyser til understøttelse af politiske beslutninger og store reformer. Her skræmmer sporene virkelig. Og her forsvinder ansvaret helt ud i det blå.

Historien begynder med den omfattende kommunalreform, som Folketinget vedtog i foråret 2005. Den 1. november 2005 trådte den største organisatoriske omlægning af den danske skatteadministration i mange år i kraft som konsekvens af kommunalreformen. De kommunale skattemyndigheder blev sammenlagt med de statslige told- og skattemyndigheder. Dermed ophørte det kommunale ligningsarbejde. Fusionen betød etablering af en statslig enhedsforvaltning, SKAT, og statslig overtagelse af inddrivelsen af alle offentlige restancer.

Rigsrevisionen offentliggjorde i august 2003 "Beretning om statens restanceinddrivelse, 13/02". Konklusionen her var, at regelgrundlaget på inddrivelsesområdet er for kompliceret, at den IT-mæssige understøttelse er utilstrækkelig, og at der hidtil har været for mange myndigheder involveret i opgaven.

Samtidig viste en sammenligning, at restanceinddrivelsen i Danmark er langt mindre effektiv end i Sverige, der har et enklere lovgrundlag, bedre systemunderstøttelse og kun én inddrivelsesmyndighed - "Kronofogdemyndigheten". Så blev der igangsat et analysearbejde af de økonomiske konsekvenser af et enklere lovgrundlag, en systemmodernisering og en enklere struktur med én myndighed (enhedsorganisering) af den offentlige restanceinddrivelse.

Læs mere: Minister åbner for drøftelser om skattekommission

Analysen, der blev afsluttet i marts 2004, påviste en række uhensigtsmæssigheder og omfattende dobbeltarbejde ved organiseringen med flere restancemyndigheder. Analyserne konkluderede altså samstemmende, at den offentlige restanceinddrivelse hidtil har været for dyr og for dårlig. På den baggrund valgte den daværende regering at tage hele inddrivelsesområdet i sit udspil til en kommunalreform.

Så langt så godt. I maj 2005 havde det store konsulentfirma Boston Consulting Group afleveret en rapport til en styregruppe under daværende finansminister Thor Pedersen om potentialet ved en fusioneret skatteadministration. På baggrund af den rapport blev det besluttet at skære hver fjerde medarbejder i Skat. Planen blev udarbejdet i detaljer af Boston Consulting. Besparelserne skulle blandt andet opnås gennem et nyt, stort it-system til at inddrive skat. Det kom imidlertid aldrig til at fungere. Alligevel blev besparelserne fastholdt. Allerede i 2009 var 70 procent af de planlagte besparelser på medarbejdere i inddrivelsesenheden gennemført – uden at it-systemet altså var klar.

Det var i 2005 Boston Consultings klare råd at gennemføre omlægningen så hurtigt som muligt. Her er - med et direkte citat - hvad der konkret blev tilrådet i konsulentfirmaets rapport til finansministeren og skatteministeren og de ledende embedsmænd.

Når finansminister Kristian Jensen i dag erkender, at implementeringen af strukturomlægningen nok gik for hurtigt, så må man sige, at han dengang som skatteminister må have fornemmet et klart skub i ryggen til at fare hurtigt frem, både fra konsulenterne og Finansministeriet.

På trods af de voldsomme udfordringer i Skat, som embedsmændene må have både registreret og meddelt, så fortsatte Finansministeriets fokus og det politiske stadig på, hvordan den sidste del af besparelsespotentialet fra den oprindelige Boston Consulting rapport kunne gennemføres.

I 2012-13 gik Finansministeriet under socialdemokraten Bjarne Corydon sammen med et konkurrerende konsulentfirma, McKinsey & Company, i gang med en ny analyse af Skatteministeriet for at få indhentet de forudsatte effektiviseringer, der blev identificeret ved fusionen af den statslige og kommunale skatteforvaltning i 2005.

McKinsey konkluderede, at Skat kunne spare knap 500 millioner kroner på effektivisering af arbejdsgange. Det var man nået frem til via et benchmark med andre organisationer, f.eks. Dong, DR og Post Danmark, ligesom der sammenlignes med skatteforvaltninger i Storbritannien, USA, Tyskland, Holland og Sverige. Rapporten på over 400 sider konstaterer, at der findes besparelsespotentialer på 10-30 procent yderligere i Skat. Så stramningerne i Skat fortsatte.

Alle disse tal, rapporter og begivenhedsforløb skal nok blive hvirvlet op under undersøgelseskomissionens arbejde, og i Folketinget skal man nu have færdiggjort et sikkert vanskeligt kommissorium for kommissionen. Hvis man ser på forløbet gennem de 12 år er det på ingen måde nok at kigge på ni skatteministre. Så ligger bolden også hos et par finansministre.

Læs mere: Skatteskandale bliver undersøgt af advokatfirma

Måske uafhængigt af det forløb burde skandalen i Skat rejse nogle alvorlige spørgsmålstegn ved, i hvilken udstrækning store politiske reformer og politiske beslutningsprocesser baserer sig på konsulentrapporter og benchmark-analyser, og i hvor høj grad de bygger på den ekspertise og viden, der findes i den offentlige sektor selv.

Det er som bekendt svært at få rødspætten til at filettere sig selv, og skal der spares og omlægges dramatisk, kan det være svært at få en veletableret organisation med høj selvforståelse og integritet til at se sig selv i en helt anden struktur og med færre ressourcer.

Her er det et desværre alt for nemt greb at ty til de eksterne konsulenter, som får til opgave at jagte et bestemt politisk ønskemål. Men eksemplet fra Skat viser, at noget gik helt galt her – ikke bare med et IT-system. Et eller andet sted må både cheferne i Skat, ministre og politikerne have siddet på ørerne og kigget fascineret i konsulentrapporterne, der kunne dokumentere et drømmescenarie i en tid med effektiviseringer og besparelser højt på dagsordenen.

Når man ser retrospektivt på hele denne enorme skandale i Skat, som har kostet staten og os alle sammen milliarder af tabte kroner, så kunne man også i selvransagelsens skarpe lys stille spørgsmålet, om medierne har levet op til deres rolle som kritisk kontrollant af den strukturreform på skatteområdet, som blev iværksat i 2005.

Mens medierne kørte massivt rundt i den langstrakte historie om tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidts selvangivelse og skatteforhold, og en Skattekommission var på arbejde i knap tre år fra marts 2012 til november 2014 med gennemgang af 5.200 dokumenter og afhøring af 45 vidner i den spektakulære sag, så smuldrede Skats evne til at udføre kerneopgaven. Det fik hverken det fornødne politiske eller mediemæssige fokus.

........

Lisbeth Knudsen er ansvarshavende chefredaktør og direktør for Mandag Morgen samt formand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Det Kgl. Teater. Hun har været koncernchef for Berlingske Media og ansvarshavende chefredaktør for Berlingske. Før det var hun bl.a. nyhedsdirektør i DR. Hver anden fredag skriver hun en klumme i Altinget, som alene er udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Cordua: Første række ved guillotinen i skattesagen er allerede besat Cordua: Første række ved guillotinen i skattesagen er allerede besat Næste artikel Søren Espersen: Koranen bør være forbudt for Kundby-pigen Søren Espersen: Koranen bør være forbudt for Kundby-pigen
 • Anmeld

  Farmor

  Borgernes vagthunde (pressen) , er den blevet tandløs skødehund for Venstre??

  Ak ja. Anders Fogh Rasmussen ville gøre op med rundkreds samtaler , ekspertvælde m..m
  Nu ved vi han mente de demokratiske processer, der i generationer havde gjort Danmark rigt, lige, og beundret som Verdens lykkeligste land.

  Han og Venstre har i stedet indført bestilt arbejde i store udenlandske konsulentfirmaer, med samme neo-liberalistiske tankegang som dem selv.
  Og nu vælter skelettetne ud af skabene. Trist.

  Jeg tror alle kan se, at tiden før 2001, var mere demokratisk og tryg.

  Så ja. Journalister overså deres rolle som borgernes vagthunde.
  Hoppede med på bølgen, og støttede personhetze, adopterede LØFTEBRUD ukritisk!
  Ikke engang lokalpolitikere, og dygtige medarbejdere i kommunerne, kunne råbe pressen op, da STRUKTURREFORMEN viste sit sande jeg., med store besparelser, OPRÅB om rod i SKAT, overbetaling af Privathospitaler, nedskæringer i Psykiatrien med svære følger for patientetne , o.m.m.

  Vi mangler i den grad en presse, og journalister, der ikke lader sig blænde af retorisk stærke politikere, men i stedet har fokus på HANDLINGERNES konsekvenser, og graver mindst eet spadestik dybere.

  I dag ser det ud til de mest er budbringere, nyhedsoplæsere uden altid at faktatjekke.
  Det gælder forøvrigt ret aktuelt, med Betlingskes forsøg på at skubbe SKATTESKANDALEN over på S, der ud af de sidsre 17 år, kun sad i Statsministeriet i godt 3 år, vel at mærke, med et BLÅT flertal i Folketinget. Så den limpind hopper vi ikke på, men vi ser hvem de forsvarer. 😨

 • Anmeld

  Cay Holst

  Thorning

  Det var nu Thornings mand Niel Kinock's skattesag.
  Ulovlig læk af personlige skatteoplysninger.
  Det blev af den ansvarshavende redaktør på Politiken kaldt den største skandale siden Thamil-sagen. ( eller var det Hans Engell det skrev det?)

 • Anmeld

  Arne Lund · Pensionist

  Ministrene er for grønne

  De mangler erfaring og indsigt i tilværelsens udfordringer. De er for nemme at dupere når en flok smarte yankee-konsulwnter kommer rendende med deres dækningsløse check
  Det her handler både om tidens ulidelig ungdomsdyrkelse, om det politiske livs forfald, men også om lammefromme journalister der afstår fra at stille ubekvemme spørgsmål
  "For hvis jeg nu gør det, så er det jo ikke sikkert, at politikerne NN vil tale med mig næste gang"
  Bedre bliver det ikke med de mange spindoktorer , der er med til at forvanske tingene

 • Anmeld

  sonny lund

  'regeringsarbejde'

  enhver politiker har nok i sit politiske sigte for partiet. det føre til nedsmeltning a staten, intet kan forsvares da hensynet til staten er helt væk. Der foregår lobbyisme i den grad og ingen politiker taler sandt kun for egen vindig. vælgeren får et klart billede hvad lobbyisme løgn halve sandhedder kan føre til, redelighed i politik er helt væk !

 • Anmeld

  Christian X

  Lisbeth Knudsen, seriøs og relevant som altid

  Hvilket konsulentbureau vil ikke gerne have flere opgaver fra landets største og bedste kunde: finansministeriet. De vil altid please finansministeriet. En finansminister der har en upopulær politisk dagsorden, kan derfor opnå en "objektiv" blåstempling af et sultent konsulentbureau.

 • Anmeld

  Christian X

  Deloitte

  Blev bestilt til bl.a. at nedlægge bestemte afdelinger, herunder den interne revision, der løbende havde påpeget alle de forhold, der i dag er kendt af offentligheden...

  Andreas Berggreen stod i spidsen for dette.
  Han blev hentet direkte ind til Skatteministeriet fra Deloitte...
  Han blev hentet og anbragt i Skatteministeriet af Departementschefen i Finansministeriet...
  Andreas Berggreen har tidligere haft en karriere i Finansministeriet og fik et hold unge regnedrenge med over i Skatteministeriet til at styre hele Skat på vegne af Finansministeriet …

  Heldigvis er medierne ved at få fat:
  http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-12-18-ansvaret-for-skattesvindel-for-milliarder-peger-opad

  Forhåbentlig vil afdækningen af forløbet omkring skatteskandalerne synliggøre at:
  Finansministeriet og N.P.M. har fortrængt faglige tilgange i mange ministerier - Skat er kun toppen af isbjerget.