Debat

Medieanalytiker: Det digitale opmærksomhedstyveri forstærker børn og unges mistrivsel

Digitale medier er den faktor, der ubetinget har forandret børn og unges udvikling, læring og fællesskaber allermest på kortest tid. Regeringens Trivselkommission bør have lyset skarpt rettet mod de digitale medier, skriver Camilla Mehlsen, der selv har mødtes med Kommissionen.

Det er en ulige kamp for individet alene at udvikle løsninger for at stå imod den buldrende opmærksomhedsøkonomi, skriver Camilla Mehlsen.
Det er en ulige kamp for individet alene at udvikle løsninger for at stå imod den buldrende opmærksomhedsøkonomi, skriver Camilla Mehlsen.Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix
Camilla Mehlsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Hvem har det største ansvar for, at sociale medier ikke påvirker børn og unges mentale sundhed negativt? Er det techgiganterne, politikerne, forældrene eller individet? Det spørgsmål stiller jeg jævnligt unge i spørgeskemaundersøgelser, og et overvejende flertal peger altid på "individet." 

Flaskehalsen pegede også på "individet," da jeg for nogle uger siden var forbi et gymnasium på Sjælland. Samtidig pegede halvdelen af eleverne på, at unge ville trives bedre, hvis sociale medier ikke fandtes.

Unge bliver gradvis mere bevidste om, at algoritmer og adfærdsdesign, som likes, skønhedsfiltre og uendelig scrolling, griber ind i deres hverdag og velbefindende, og samtidig mener flertallet af unge, at det er deres eget ansvar at håndtere det.

Mange unge mener også, at det er deres eget ansvar at styre digitale forstyrrelser i klasseværelset.

Digitale medier har ubetinget forandret børn og unges udvikling, læring og fællesskaber allermest på kortest tid.

Camilla Mehlsen
Medieanalytiker og forfatter til Opmærksomhedstyveriet

Den digitale faktor
I marts holdt jeg oplæg om "Den digitale faktor for trivsel og mistrivsel" til en vidensworkshop i Trivselskommissionen, hvor et af temaerne var digitalisering og tech. Mit budskab var – og er – at den voksende mistrivsel blandt børn og unge er et systemisk problem, og at løsningerne derfor også skal være systemiske.

Det gælder ikke mindst "den digitale faktor" for mistrivsel.

Digitalisering gennemsyrer stadig flere aspekter af børne- og ungelivet, og det gør det komplekst at påvise eksakte årsagssammenhænge mellem digitalisering og mistrivsel.

Én ting er dog uomgængelig: Digitale medier er den faktor, der ubetinget har forandret børn og unges udvikling, læring og fællesskaber allermest på kortest tid – på godt, men desværre også på ondt.

Med digitale medier er der opstået nye former for udsathed. Deling af nøgenbilleder, konstant tilgængelighed og målbar social sammenligning (i form af likes og andet) var for eksempel fjernt fra teenagere for 20 år siden.

Fomo (fear of missing out) er et psykologisk fænomen, der er accelereret med sociale medier og har ført til, at vi og særligt unge har udviklet nye normer om at være på.

Det er en ulige kamp for individet alene at udvikle løsninger for at stå imod den buldrende opmærksomhedsøkonomi.

Camilla Mehlsen
Medieanalytiker og forfatter til Opmærksomhedstyveriet

Udbredelsen af digitale medier i børne- og ungelivet er sammenfaldende med stigningen i mistrivsel op gennem 2010'erne og nu 2020'erne, og særligt teenagepigerne blinker rødt i statistikkerne.

Jeg peger på "den digitale faktor" som den væsentligste at udforske i forhold til den voksende trivselskrise, fordi det er den røde tråd, der går på tværs af vestlige lande med sammenlignelige mønstre til følge.

Jeg skelner overordnet mellem to former for negative konsekvenser af børn og unges digitale mediebrug:

Dels, er der de indirekte negative konsekvenser af skærmbrug. Her er det ikke nødvendigvis skærmbrugen i sig selv, der er skadelig. Det skadelige er den tid, skærmtiden erstatter. Digitale medier kan tage tid og opmærksomhed væk fra beskyttende faktorer som søvn, fysisk og fri leg, fysisk kontakt og fritidsfællesskaber.

Dels, er der de direkte negative konsekvenser. Det vil sige når skærmbrugen har en skadelig påvirkning i sig selv. Det kan være, når mindreårige ser skræmmende indhold, der påvirker deres følelsesliv og forestillinger, eller når digitale spil bruger fastholdelsesmekanismer, der påvirker hjernens belønningssystem.

De tre I'er
Sociale medier kan trigge og forstærke selvskadende adfærd, kropsutilfredshed, spiseforstyrrelser, angst, selvmordstanker med videre. Fastholdelsesmekanismer i spil og på sociale medier skaber fomo, giver et ekstra pres i hverdagen og fører for de fleste børn og unge til et overforbrug af skærme.

Læs også

De nuværende anbefalinger fra sundhedsmyndigheder overser de direkte negative konsekvenser.

Sociale medier og mange spil er designet til at fange og fastholde brugernes opmærksomhed, og når børn og unge er blandt de flittigste brugere, fører det samlet set til et gigantisk opmærksomhedstyveri.

Temadebat

Hvad må Trivselskommissionen ikke overse?
Regeringens Trivselskommissionen skal komme med anbefalinger til, hvordan danske børn og unge i alderen 0-25 år kan få et bedre børne- og ungdomsliv. Men hvad må trivselskommissionen ikke misse, når den afdækker børn og unges trivsel i Danmark?

Det spørger Altinget Børn om i en ny temadebat:

Om Altingets temadebatter
Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes egen holdning.

Altinget bringer kun debatindlæg, som udelukkende er skrevet til Altinget.

Har du lyst til at bidrage til debatten, er du velkommen til at skrive til Katja Gregers Brock på [email protected]

Det er en ulige kamp for individet alene at udvikle løsninger for at stå imod den buldrende opmærksomhedsøkonomi, for eksempel ved at træne selvkontrol ved at lægge skærmen fra sig.

I årevis har løsninger handlet om, at individer skal lære at navigere digitalt, men hvis vi fortsat primært betoner det individuelle ansvar, sker det på bekostning af det kollektive ansvar, og vi vil se en voksende digital ulighed blandt børn og unge.

I dag ser vi allerede, at de mest udsatte også er mest udsatte online. De, som er mest ensomme, bliver oftest mere ensomme online. De, som i forvejen har lav kropstilfredshed, får det endnu dårligere med deres egen krop. De, som i forvejen har svært ved at fokusere, bliver endnu mere distraherede i opmærksomhedsøkonomiens æra.

Hvis vi vil indskrænke opmærksomhedstyveriet, kræver det, at vi mobiliserer på tre fronter samtidig ­­­– de tre I’er: individuelt, institutionelt og ideologisk (politisk).

Ideologisk skal vi anlægge et forsigtighedsprincip i forhold til børn og unge, for eksempel ved at sætte aldersgrænsen op til 15 år for sociale medier, sikre techgiganternes håndhævelse af aldersgrænser, og samtidig kommunikere aldersgrænser tydeligt til forældre og uddannelser.

Til mit møde i Trivselskommissionen var der især stor interesse for den institutionelle mobilisering, særligt hvordan der sker norm- og kulturforandringer på skoler. Normer kan ændre sig, når de tre I’er spiller sammen. Som da vi begyndte at bruge sikkerhedsseler i bilen eller stoppede med at ryge på skoler.

Vejen frem er at sætte ind på de tre I-niveauer og samarbejde om at ændre sociale normer i familier såvel som i skoler og i samfundet og kæmpe for at stoppe det nye markeds skadevirkninger på børn og unge.

Det kan vi ikke gøre hver især, men vi kan gøre det sammen.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Camilla Mehlsen

Ekspert i digitale medier, fellow, journalistuddannelserne på SDU, forfatter, konsulent, Mehlsen Media, medlem, Medienævnet
cand.mag. i dansk

0:000:00