Ny rapport fra Klimarådet: "Det er dyster læsning"

RAPPORT: Regeringen bør give elbiler et økonomisk skub, udelukke kvoteannulleringer som redskab og indføre afgifter på flyrejser. Det er blandt anbefalingerne i Klimarådets årlige statusrapport over Danmarks klimaindsats. Reaktionerne er blandede.

Der skal en hurtig indsats til, hvis Danmark skal nå sine klimamål, konstaterer regeringens uafhængige ekspertorgan Klimarådet.
Der skal en hurtig indsats til, hvis Danmark skal nå sine klimamål, konstaterer regeringens uafhængige ekspertorgan Klimarådet.Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Andreas Arp

Politikerne skal komme op med nye tiltag, der kan reducere drivhusgasudledningerne med yderligere 19 millioner ton, hvis målet om en reduktion på 70 procent i 2030 skal opfyldes.

Det er blandt konklusionerne i den årlige statusrapport fra det uafhængige ekspertorgan Klimarådet, der bistår den til enhver tid siddende regering med anbefalinger og analyser på klimaområdet.

"Det er fornuftigt, at Danmark melder en ambitiøs målsætning ud for 2030, hvis vi ønsker at påtage os vores del af ansvaret i den globale kamp mod klimaforandringerne. Det er dog ikke ligegyldigt, hvordan og hvornår vi foretager vores grønne omstilling, og videnskaben har gang på gang understreget behovet for en hurtig indsats," siger rådets formand, Peter Møllgaard, i en pressemeddelelse.

Klimarådet er tidligere kommet med sin anbefaling til udformningen af den klimalov, som der forhandles om i disse dage. Her var en af rådets væsentlig pointer, at 70 procents-målsætningen bør opfyldes med "reelle" drivhusgasreduktioner.

I forhold til, hvor den danske klimaindsats befinder sig i dag, så er rapporten dyster læsning.

Maria Reumert Gjerding
Præsident i Danmarks Naturfredningsforening

Og den pointe gentager Klimarådet i den nye rapport.

"Derfor anbefaler Klimarådet, at målet ikke bør kunne opfyldes ved at bruge kvoteannulleringer og med anvendelse af biomasse, der ikke er klimabæredygtigt," står der blandt andet.

Konkrete anbefalinger
Ekspertorganet kommer også med en række konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark kan opfylde sine klimamål.

Anbefalingerne er et udvalg af nogle af rådets tidligere anbefalinger, og de er som følger.

  • Elbilsalget bliver et vigtigt element i omstillingen af transportsektoren, fordi det er den teknologi, der er længst fremme i forhold til omkostningseffektivitet. Derfor bør regeringen give et betydeligt økonomisk skub til elbiler og andre nuludslipsbiler, og der bør laves en plan for udrulning af ladestandere, så det sikres, at forsyningsinfrastrukturen udbygges i takt med stigningen i elbilsalget.
  • En forhøjelse af CO2-afgiften vil umiddelbart være et omkostningseffektivt virkemiddel til opfyldelse af 70 procents-målsætningen. Desuden kan der være belæg for samtidig at sætte elvarmeafgiften yderligere ned i lyset af, at el baseret på vedvarende energi løbende bliver billigere.
  • Regeringen bør undlade at bruge penge på kvoteannullering, da det ikke bidrager til at mindske udledningerne før om 20-40 år, effekten er usikker, og det vil ikke hjælpe Danmark til at demonstrere, at udslip af drivhusgasser kan reduceres gennem indenlandske tiltag.
  • Bæredygtighedskriterier for fast biomasse bør inkluderes i den lovgivning, der skal implementere EU's direktiv for vedvarende energi i Danmark.
  • Udtagning af kulstofrige landbrugsjorder bør intensiveres, og opgørelserne bør videreudvikles. Desuden bør ændrede tilskudsmodeller overvejes.
  • Danmark bør indføre en afgift på flyrejser som første skridt i retning af en fælles europæisk regulering, der i højere grad end en passagerafgift giver incitamenter til luftfarten og flyindustrien til at nedbringe drivhuseffekten for den enkelte flyrejse.

"En Berlinmur af afgifter"
Rapporten blev præsenteret fredag formiddag og er allerede blevet læst igennem hos flere relevante brancheorganisationer.

I Dansk Energi hæfter man sig særligt ved, at Klimarådets anbefaling om at fremme elbiler, der ifølge administrerende direktør, Lars Aagaard, er et wakeupcall til politikerne i finanslovsforhandlingerne.

"En Berlinmur af afgifter på elbiler tårner sig op. Derfor er mit budskab til finansministeren: Tear down this wall. Ellers risikerer vi, at markedet for elbiler kollapser. Så bliver elbilerne for de få. Ikke for de mange, som klimaet kræver. Der er akut behov for politisk afklaring," siger han i en pressemeddelelse.

Også Danmarks Naturfredningsforening mener, at den nye rapport er et relevant indspark til de igangværende forhandlinger om finansloven.

"I forhold til, hvor den danske klimaindsats befinder sig i dag, så er rapporten dyster læsning. Der bliver sat en tyk streg under, at det er et langt, sejt træk, som hele samfundet skal i gang med, hvis vi skal nå målet om 70 procents reduktion af udledningen af klimagasser i 2030," siger præsident Maria Reumert Gjerding og fortsætter:

"Derfor bør regeringen og partierne i Folketinget allerede som en del af finansloven have stort fokus på, hvordan vi for alvor får sat skub i klimaindsatsten."

Biomasse og energibesparelser
Dansk Fjernvarme gør opmærksom på, at de deler Klimarådets analyse af, at den ikke-bæredygtige biomasse ikke skal tælle med, når regeringen skal indfri det ambitiøse klimamål i 2030.

"Det er meget tilfredsstillende, at Klimarådet i sin nye rapport anerkender den indsats, de danske fjernvarmeselskaber har lagt i arbejdet med den grønne omstilling ved netop at skelne mellem bæredygtig biomasse, som den vi bruger i energisektoren og ikke-bæredygtig biomasse, siger konsulent Maria Hedegaard i en pressemeddelelse.

I analysen konstaterer Klimarådet også, at EU kritiserer Danmark for ikke at gøre nok for at nå den pålagte energispareforpligtelse.

Rådet anbefaler derfor regeringen til "snarest muligt" at vedtage en strategi for opfyldelsen af målet. Det bifaldes i interesseorganisationen Synergi, der arbejder for en mere effektiv udnyttelse af energien.

"Når det gælder Danmarks EU-forpligtelser, er det bare med at komme i gang: De energibesparelser, vi har forpligtet os til at finde, stiger kumulativt år for år. Heldigvis har vi en klimaminister, der lægger op til en ambitiøs implementering af EU-direktiverne – og som har understreget, at selv hvis vi ikke havde klimaforandringer, ville det alligevel være klogt at bruge mindre energi," siger direktør Katrine Bjerre M. Eriksen i en pressemeddelelse.

Kritik fra Cepos
I den liberale tænketank Cepos er man ikke imponeret over rapporten fra Klimarådet,

Her konkluderes det, at rådet "bør have skærpet sit mandat i den nye klimalov til at anvise de mest omkostningseffektive redskaber".

"De (anbefalingerne, red.) gør den grønne omstilling unødvendigt dyr for det danske samfund og mindre sandsynlig. Jeg savner i det hele taget en større erkendelse fra rådet af, at Danmark er en del af EU, og at Danmark ikke skal drive indsatsen mod globale klimaforandringer alene," siger analysechef Otto Brøns-Petersen.

Læs hele statusrapporten fra Klimarådet her.

Dokumentation

Om Klimarådet
Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver om, hvordan Danmark på den bedste og billigste måde gennemfører omstillingen til et klimaneutralt samfund i 2050.

Rådet er nedsat som følge af klimaloven fra 2014, hvori der står, at Klimarådet skal:

1. vurdere status for Danmarks opfyldelse af nationale klimamålsætninger og internationale klimaforpligtelser
2. analysere mulige omstillingsveje mod et lavemissionssamfund i 2050 og mulige virkemidler for at opnå drivhusgasreduktioner
3. udarbejde anbefalinger om udformning af klimapolitikken, herunder valg af virkemidler og omstillingsveje
4. bidrage til den offentlige debat. Klimarådet skal i fornødent omfang i udarbejdelsen af sine analyser og øvrige arbejde høre og inddrage relevante parter, herunder blandt andet erhvervsinteresser, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet.

Kilde: Klimaraadet.dk


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Katrine Bjerre Milling Eriksen

Direktør, Synergi, fhv. næstformand, Djøf Privat
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2010)

Lars Aagaard Møller

Klima-, energi- og forsyningsminister (M)
cand.scient.adm. (Roskilde Uni. 1994)

Maria Reumert Gjerding

Præsident, Danmark Naturfredningsforening
cand.scient i miljøplanlægning og internationale udviklingsstudier (RUC 2006)

0:000:00