Ny satspuljeaftale skal sikre udsatte borgere én samlet plan

AFTALE: Regeringen og satspuljepartierne er enige om at afsætte mere end 100 millioner til, at samfundets mest udsatte borgere kan få én samlet indsats i mødet med det offentlige.

Børne- og socialminister Mai Mercado glæder sig over satspuljeaftalen, der skal sikre, at udsatte borgere kan få én samlet plan i mødet med det offentlige. Det skal give energi til at løse svære livssituationer i stedet for at bruge energi på at finde rundt i systemet, forklarer ministeren.
Børne- og socialminister Mai Mercado glæder sig over satspuljeaftalen, der skal sikre, at udsatte borgere kan få én samlet plan i mødet med det offentlige. Det skal give energi til at løse svære livssituationer i stedet for at bruge energi på at finde rundt i systemet, forklarer ministeren.Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix
Simon Lessel

Sent tirsdag eftermiddag blev regeringen og partierne i satspuljekredsen enige om at afsætte 106 millioner, der skal sikre udsatte borgere en mere sammenhængende indsats fra det offentlige.  

Pengene skal sikre, at regeringens forslag til en ny hovedlov, der skal samle de forskellige indsatser på beskæftigelses-, social-, sundheds- og undervisningsområdet i én samlet indsats, bliver til virkelighed ude i kommunerne.

"Jeg er rigtig glad for, at vi i satspuljekredsen er blevet enige om at give kommunerne et økonomisk rygstød til arbejdet med at give borgere med komplekse problemer en helhedsorienteret indsats," siger innovationsminister Sophie Løhde (V).

Én indgang til systemet 
Tanken med regeringens forslag til en ny hovedlov er, at borgere, der døjer med komplekse kombinationer af problemer som ledighed, angst eller depression og andre problemer, modtager en sammenhængende indsats, i stedet for at indsatsen deles op mellem mange forskellige forvaltninger.

Jeg er rigtig glad for, at vi i satspuljekredsen er blevet enige om at give kommunerne et økonomisk rygstød til arbejdet med at give borgere med komplekse problemer en helhedsorienteret indsats.

Sophie Løhde (V)
Innovationsminister

Og regeringen vil med oplægget til den nye hovedlov sikre, at de udsatte borgere modtager én udredning og én samlet plan for at komme tilbage på ret køl. Til det havde regeringen lagt op til at afsætte 120 millioner – et beløb, der er endt med at lyde på 106 millioner i forbindelse med udmøntningen af satspuljeaftalen.

Aftalen glæder også børne- og socialminister Mai Mercado (K).

"Jeg er rigtig glad for, at vi er blevet enige om at prioritere en helhedsorienteret indsats. På den måde får nogle af vores allermest udsatte borgere mulighed for at fokusere på at få det bedre, for eksempel at komme ud af et misbrug eller at få tag over hovedet i stedet for at bruge energi på at finde rundt i systemet," siger Mai Mercado.

Silotænkning skal sprænges i stykker 
Innovationsminister Sophie Løhde (V) har tidligere udtalt til Altinget, at planen med den nye lov, som satspuljemidlerne skal sikre bliver til virkelighed ude i kommunerne, er at sprænge den kommunale silotænkning i stykker.

"Lige så længe jeg har været med, har vi politikere talt om, at vi skal være bedre til at tænke socialområdet, beskæftigelsesområdet og sundhedspolitikken sammen. Nu forsøger vi for første gang at gøre noget ved det og sprænge en del af silotænkningen i luften og fremover etablere en samlet hovedlov, som medarbejderne ude i kommunerne kan navigere ud fra," lød det fra innovationsministeren ved præsentationen af den nye hovedlov, der udgør del to af de i alt seks dele i regeringens sammenhængsreform.

De 106 millioner fordeles ved at afsætte 15 millioner kroner i 2019 og 30,3 millioner kroner årligt fra 2020 til 2022. 

Har allerede mødt kritik
Allerede ved præsentationen af den nye hovedlov blev finansieringen af lovens implementering på de 120 millioner, som der var lagt op til, mødt af kritik fra Dansk Socialrådgiverforening.  

Lovens retning modtog ros, men de 120 millioner, som nu altså er skrumpet til 106 millioner, var slet og ret mindre end Hjørring Kommunes budget til at få flere udsatte i job, lød kritikken. Og derfor mener socialrådgiverforeningen, at der skal flere penge til, hvis intentionerne i loven skal lykkes.

"Hvis de 120 millioner (nu 106 millioner, red.) skal dække hele implementeringen, herunder udvikling af it-systemer og at ansætte flere socialrådgivere, så rækker de ikke langt," lød det fra Majbrit Berlau.

Ifølge aftaleteksten vil partierne "i den kommende tid" blive inviteret til forhandlinger om selve rammerne af reformen, der går under navnet "Sammen med borgeren – en helhedsorienteret indsats". Udfaldet af forhandlingerne om reformens indhold vil også afgøre, hvordan satspuljemidlerne konkret skal anvendes, lyder det.

Penge til social investeringsfond 
I satspuljeaftalen blev der også fundet ekstra midler til Den Sociale Investeringsfond, som er på trapperne og forventes vedtaget i 2018.

Innovationsminister Sophie Løhde har allerede lagt op til, at fonden vil få tilført 50 millioner i startkapital, og allerede inden fondens endelige vedtagelse har satspuljepartierne besluttet at tilføre fonden yderligere 30 millioner.

De 30 millioner tilføres fonden i 2019, når aftalen om fonden forventes at være faldet på plads. 
 

Dokumentation

Læs aftaleteksten for satspuljeaftalen her.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mai Mercado

MF og gruppeformand (K), fhv. børne- og socialminister, fhv. formand, FOF
cand.scient.pol. (SDU 2008)

Sophie Løhde

Indenrigs- og sundhedsminister, MF (V)
HA (kom.) (CBS 2007)

0:000:00