Sådan vil regeringen med ny lov gøre livet lettere for udsatte borgere

SAMMENHÆNGSREFORM: Regeringen vil med en ny hovedlov give udsatte borgere en mere samlet adgang til hjælp fra det offentlige. Retningen er rigtig, men midlerne mangler, siger Dansk Socialrådgiverforening.

Regeringen vil gøre livet lettere for samfundets svageste borgeres møde med systemet.

Det skal ske ved at skabe en helt ny lov, der skal samle de forskellige indsatser på beskæftigelses-, social-, sundheds- og undervisningsområdet i én samlet indsats.

Lovforslaget skal sikre samfundets udsatte borgere en samlet indsats fra det offentlige og gøre livet nemmere for eksempelvis langtidsledige og folk med angst eller depression, der både får psykologhjælp, hjælp fra jobcentret og socialpædagogisk støtte.

Sådan lyder tonerne i regeringens udspil til anden del af sammenhængsreformen, som blev præsenteret lørdag morgen.

"Lige så længe jeg har været med, har vi politikere talt om, at vi skal være bedre til at tænke socialområdet, beskæftigelsesområdet og sundhedspolitikken sammen, " siger innovationsminister Sophie Løhde (V) og fortsætter:

"Nu forsøger vi for første gang at gøre noget ved det og sprænge en del af silotænkningen i luften og fremover etablere en samlet hovedlov, som medarbejderne ude i kommunerne kan navigere ud fra," siger innovationsministeren.

(Artiklen fortsætter under infoboksen)

Spidsrod mellem systemerne
Selv betegner regeringen det som et opgør med den såkaldte silotænkning, der præger den offentlige sektor.

"Det handler i virkeligheden om at skabe en sammenhæng mellem indsatserne, så den ene del af forvaltningen ved, hvad den anden del af forvaltningen gør. I dag er det for siloopdelt," siger børne- og socialminister Mai Mercado (K) til Altinget.

Regeringen vil med loven styrke samarbejdet mellem de forskellige forvaltninger i kommunerne og de forskellige lovgivninger på social- og beskæftigelsesområdet. I stedet for, at borgerne oplever at få splittet hjælpen fra det offentlige op i forskellige indsatser fra både social- og beskæftigelsesforvaltningen, skal de have én samlet og tværfaglig indsats fra det offentlige.

"Loven skal skabe rammen for, at borgerne kan få én udredning, én visitation og én samlet klageadgang. Loven er et tilbud til borgeren om at få en koordineret indsats, som går på tværs af fagområder og tager udgangspunkt i borgerens samlede livssituation," som det lyder i udspillet.

Helt konkret skal loven sikre, at borgerne får en samlet udredning af deres livssituation og en samlet plan for den fremtidige indsats, der skal bringe borgeren tilbage på ret køl, forklarer Mai Mercado (K).

"I dag skal borgerne selv navigere rundt mellem beskæftigelsesforvaltningen og socialforvaltningen. Det har vi brug for at få vendt om, så vi sikrer, at borgerne får tilbudt én udredning, én afgørelse og én klagevejledning, så de ikke skal løbe spidsrod mellem systemerne," siger Mai Mercado.

Løhde: Mere ud af det samme
Regeringen vil afsætte 120 millioner kroner fra 2019 og tre år frem til at sikre implementeringen af loven ude i kommunerne. Samtidig skal de 120 millioner blandt andet finansiere nye it-systemer.

Innovationsminister Sophie Løhde understreger, at idéen med den nye lov er at få mere ud af de ressourcer, der allerede investeres i de forskellige forløb, som eksempelvis hjælper udsatte borgere ud af misbrug eller tilbage i beskæftigelse.

"Jeg tror, at vi kan få en langt bedre kvalitet for de mange penge, vi bruger, ved at give mulighed for at arbejde meget mere helhedsorienteret. Det er også det, kommunerne og medarbejdere efterspørger," siger Sophie Løhde.

Men mener du, at 120 millioner er nok?

"Det her er ikke en øvelse, der handler om, at vi skal bruge flere penge. Det handler om, at vi i forvejen allerede bruger mange penge på det her ude i kommunerne. De penge tror jeg på, vi kan bruge bedre ved at sikre, at medarbejderne kan arbejde langt mere tværfagligt og helhedsorienteret for den enkelte borger," siger Sophie Løhde.

Mindre end Hjørrings budget
Dansk Socialrådgiverforening roser retningen i regeringens lovudspil.

"Regeringen anerkender, at der er behov for en bedre sammenhæng i indsatsen til udsatte borgere og samarbejde mellem kommunernes forskellige forvaltninger. I dag taler de mange systemer ikke sammen, og mange borgere må selv løbe fra den ene til den anden ende af kommunen. Så diagnosen er rigtig," siger formand Majbrit Berlau.

Men, påpeger Berlau, regeringen bør sætte flere penge af, så kongstanken om en mere samlet indsats også kan udmøntes i, at den enkelte sagsbehandler har den fornødne tid til at indtage en koordinerede rolle for borgeren.

Derfor vil Socialrådgiverforeningen have det som et krav i den nye lov, at en koordinerende sagsbehandler har tid til at samle indsatserne og de planer og fagpersoner, som udsatte borgere møder.

Og det kræver flere økonomiske midler.

"Hvis de 120 millioner skal dække hele implementeringen, herunder udvikling af it-systemer og at ansætte flere socialrådgivere, så rækker de ikke langt," siger Berlau og fortsætter:

"Hjørring Kommune har investeret 158 millioner i at få flere udsatte ledige i job – blandt andet ved at ansætte flere socialrådgivere, så de har tid til borgerne – så hvis udspillet skal blive en succes i praksis, skal der meget mere til".

Der en endnu ikke fastsat en dato for, hvornår forhandlingerne af hovedloven med Folketingets øvrige partier indledes. Finansministeriet oplyser, at de næste måneder skal bruges på at føre dialog og få input fra relevante parter på området.

Udspillet til den ny hovedlov er anden del af i alt seks dele i regeringens sammenhængsreform. Den kan du lynhurtigt blive klogere på ved at klikke her.

,

Forrige artikel David Runciman: Trump er ikke Hitler. Men vores demokratier er ikke unge mere David Runciman: Trump er ikke Hitler. Men vores demokratier er ikke unge mere Næste artikel De er rygende uenige om antallet af læger og sygeplejersker på danske hospitaler – men de har alle ret De er rygende uenige om antallet af læger og sygeplejersker på danske hospitaler – men de har alle ret
De gamle kønsroller gælder stadig i Folketingets udvalg

De gamle kønsroller gælder stadig i Folketingets udvalg

LIGESTILLING: De traditionelle kønsroller dominerer stadig i Folketingets udvalg, hvor kvinder oftere beskæftiger sig med børn, ligestilling og sundhed, mens mændene tager sig af økonomi og udenrigspolitik. "Pilskævt og stereotypt," mener direktør i Kvinfo.