Overblik: Se hovedelementerne i boligudspillet

BOLIGUDSPIL: Skatteministeren præsenterede regeringens bud på et forbedret boligskattestop og en glidende overgang til et nyt ejendomsvurderingssystem.

Skatteminister Karsten Lauritzen præsenterede onsdag regeringens udspil til et forbedret boligskattesystem.

Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskatten og grundskylden skal ændres gennem fire forskellige initiativer.

  • Lavere boligskattesatser: I 2021 nedsættes både ejendomsværdiskattesatserne og den gennemsnitlige grundskyldssats. Samtidig aflyses de meget kraftige stigninger i grundskylden, som boligejerne har udsigt til med de nye vurderinger og nuværende regler.
  • Permanent skatterabat: Skatterabatten sikrer, at ingen boligejere, der har købt eller køber deres bolig inden 2021, skal betale en højere samlet boligskat ved overgangen til de nye skatteregler i 2021, end med de nuværende regler. Skatterabatten gælder frem til den dag, boligen sælges.
  • Forsigtighedsprincip: Forsigtighedsprincippet indebærer, at den værdi, som boligejerne skal betale skat af, sættes 20 procent lavere end ejendoms- og grundvurderingen.
  • Automatisk tilbagebetaling: De boligejere, der har betalt skat af en for høj vurdering i perioden 2011-2018, får automatisk pengene tilbage. Boligejere, der de senere år har betalt skat af en for lav vurdering, får omvendt ikke en ekstra skatteopkrævning med tilbagevirkende kraft.

I 2018 skal der udarbejdes helt nye ejerboligvurderinger, som kan udsendes til boligejerne i foråret 2019.

Efter 2020 ønsker regeringen at forbedre boligskattestoppet. Det nye og forbedrede boligskattestop består af tre elementer:

  • Boligskatterne fastlåses i procent af boligens værdi: Det gælder både ejendomsværdiskatten og grundskylden. Det sker efter, at ejendomsværdiskattesatserne og den gennemsnitlige grundskyldssats nedsættes markant.
  • Automatisk indefrysning: Stiger værdien af boligen i de kommende år kraftigt – mere end lønningerne – så indefryses den overskydende del helt automatisk. Den del skal først betales, når man sælger boligen og typisk realiserer en gevinst. Allerede fra 2017 kan man vælge at gøre brug af indefrysningsordningen.
  • Tilbageførsel: Hvis boligskatterne over tid stiger mere end forudsat, vil regeringen sikre, at provenuet går til at sætte skatten på arbejde tilsvarende ned.

Regeringens samlede udspil ventes at medføre, at knap to tredjedele af boligejerne vil komme til at betale mindre i boligskat end med de nuværende regler.

Den resterende del får en permanent skatterabat, så de ikke kommer til at betale mere i skat, end de ellers ville have gjort i 2021.

Ifølge regeringen ventes udspillet at betyde, at ejendomsskatterne i 2040 vil være godt 10 milliarder lavere, end med de nuværende regler.

Læs hel udspillet her:

Forrige artikel Det ved vi om nyt udspil: Indefrysning, rabat og skattestop Det ved vi om nyt udspil: Indefrysning, rabat og skattestop Næste artikel Ejere af 700.000 boliger skal have penge tilbage Ejere af 700.000 boliger skal have penge tilbage