Holstein: Regeringen håber på soloforlig med DF

ANALYSE: Regeringen satser på en hurtig aftale med DF om det nye tilbagetrækningsudspil. Men selvom det skulle lykkes at få skilt S og DF, er de to partiers samspil ikke et overstået kapitel. LA står til endnu et topskatte-nederlag til efteråret.  

De mørke skyer var som blæst væk.

Mens den tidligere Venstre-regerings helhedsplan i august blev fremlagt med alvorlige miner og opridsning af de lurende farer for dansk økonomi, er tonen nu en ganske anden.

Kun ni måneder efter har danskerne grund til et helt anderledes lyst syn på tilværelsen, hvis man skal tro regeringen.

VLAK-regeringens fremlæggelse af en ny 2025-plan og et nyt tilbagetrækningsudspil faldt sammen med vismændenes - positive - rapport om den danske økonomi. Alene af den grund var det svært for regeringen at fastholde pessimismen.

Finansminister Kristian Jensen (V) beskrev ligefrem dansk økonomi som ”stærk” og ”robust”, mens økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) afviste, at der er tegn på overophedning. Men i modsætning til sidste gang skal de nye fremskrivninger heller ikke at få smertefulde arbejdsudbudsreformer til at glide ned.

Bred støtte
Målet om at få danskerne til at lægge nogle flere arbejdstimer er fastholdt, men midlerne er drastisk ændrede. VLAK-regeringens nye udspil er ikke nær så kontroversielt. Tværtimod identificerer det en række problemer, som et stort flertal i Folketinget længe har ønsket at få løst.

Frem for alt tages der livtag med de velkendte samspilsproblemer. Altså det forhold, at det for en hel del lønmodtagere ikke kan betale sig at spare op til pension de sidste år, fordi modregningen i sociale tillæg m.v. er meget hård.

Det er en sag, man er meget optaget af i fagbevægelsen, og som både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti gerne vil være med til at løse.

Lokkemad til DF
Når det gælder tilskyndelsen til at blive længere på arbejdsmarkedet, er der lagt en række sprøde gulerødder til rette for Dansk Folkeparti: Mulighed for hurtigere udbetaling af opsat pension er en decideret forbedring for pensionisterne, og en frivillig skattefri udbetaling af efterlønsbidraget vil næppe skille parterne.

Det vil ikke gøre DF's appetit mindre, at udspillet indeholder en opstramning af optjeningskravet for folkepension, førtidspension og ældrecheck. Det er forslag, der er rettet mod indvandrere og flygtninge, der kun har boet et begrænset antal år i Danmark.

Men helt enkelt er det alligevel ikke: Forslaget om tvungen opsparing til pension for alle befolkningsgrupper er ikke  groet i DF's baghave. Og muligheden for at spare mere op i alderspension de sidste år er en model, som 3F med det samme hældte ned ad brættet.

Trænger til succesoplevelse
Tilbagetrækningsudspillet skal efter planen forhandles på plads, inden topforhandlerne forsvinder til palmeklædte strande. Det vil være en taktisk sejr for regeringen, hvis det lykkes. Efter floppet med pensionsreformen og det sidste halve års ydmygelser har den i den grad brug for en succesoplevelse at gå til ferie på.

Regeringen har med tirsdagens udspil vist, at den i højere grad er begyndt at agere efter de politiske realiteter i Folketinget end efter liberalistiske fatamorganaer.

Men det er yderst kompliceret at få løst samspilsproblemerne, og det gør situationen politisk tricky, hvis toneangivende forbund i fagbevægelsen er stærkt kritiske.

LA pacificeret
Når det gælder 2025-planen, er situationen endnu mere flydende. Alene af den grund at den er meget ukonkret og – som Kristian Jensen understregede – en rammeplan. Men erfaringerne med den langt mere detaljerede helhedsplan fra august kaldte ikke ligefrem på en gentagelse.

Det står allerede klart, at VLAK-regeringen lægger op til skattelettelser både i top og bund. Og det er lige så klart, at efterårets uenigheder med DF her er intakte.

Men med Anders Samuelsens (LA) stålsatte øjne solidt placeret i Udenrigsministeriet er faren for et totalt nedbrud elimineret. Liberal Alliance kan ikke forlade regeringen igen og har reelt ikke noget at true med.

Så hvis Dansk Folkeparti som ventet helt afviser topskattelettelser, er det så det: Der bliver ikke valg af den grund, og regeringen kører videre. Om end yderligere ramponeret.

Det er ikke engang sikkert, det vil lykkes for regeringen at få flyttet topskattegrænsen opad. Derimod er det ikke utænkeligt, at DF kan overtales til lettelse af bundskatten i form af et øget beskæftigelsesfradrag.

SU eller lån
Forslaget til en SU-reform kan skabe en hel del uro hos de studerende, der risikerer en direkte forringelse.

Skiftende regeringer har de senere år arbejdet på at tvinge de studerende hurtigere gennem uddannelserne, og VLAK-regeringen vil fortsætte ad samme vej. Et af forslagene er at afskaffe muligheden for at få SU i længere tid, end uddannelsen er normeret til. Det kan der muligvis skaffes opbakning til.

Går man derimod ind og rører ved kernen i SU-systemet, så en del af uddannelsesstøtten bliver omlagt til lån – eksempelvis på kandidatdelen - begynder det at gøre ondt. Ikke mindst på Socialdemokratiet. For et mere lånebaseret system vil formindske den sociale mobilitet.

Hvor meget der kan gås til vaflerne med en SU-reform, afgøres af Dansk Folkeparti, der ventes at afklare holdningen på partiets sommergruppemøde.

Parløb med pause
Under de kommende forhandlinger vil der blive lagt mærke til, om det nære parløb mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet fortsætter hele vejen. Det gør det ikke nødvendigvis.

Det er nemlig en fejllæsning af DF's strategi at tro, at partiet pr. automatik kører sammen med S.

DF ønsker at erobre positionen som midterparti, og i den rolle skal man også kunne samarbejde med S. Men man gør det kun, så længe det er i DF's egen interesse – og Kristian Thulesen Dahl (DF) har efterhånden et behov for at vise, at han også kan samarbejde med den regering, han holder oppe.

Regeringen vil helst lukke et forlig om tilbagetrækning i en lynforhandling med DF – uden S. Det har Thulesens ingen principielle problemer med . Ved efterårets forventede slagsmål om skat kan det til gengæld være belejligt for DF at genetablere aksen med S. Og så vil det blive gjort.

VLAK-regeringen har nærmest været sat under administration af S-DF-alliancen siden nytår. Den alliance eksisterer stadig, men det betyder ikke, at de to partier er forvandlet til siamesiske tvillinger.

Forrige artikel Jakob Nielsen: Alliancen med Thulesen Dahl kan gøre Mette Frederiksen stueren blandt DF-vælgerne Jakob Nielsen: Alliancen med Thulesen Dahl kan gøre Mette Frederiksen stueren blandt DF-vælgerne Næste artikel Bush forlod også en global klimaaftale – men dette citat viser, hvorfor Trumps beslutning er mere dramatisk Bush forlod også en global klimaaftale – men dette citat viser, hvorfor Trumps beslutning er mere dramatisk